(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já vám rozumím. Já jsem už několikrát tenhle problém řešil a vzhledem k tomu, že já nikdy nehlasuji pro opakování hlasování vzhledem k tomu, jak jsem byl poučen Ústavním soudem, když jsem zastupoval Poslaneckou sněmovnu před Ústavním soudem, tak i když nařídím opakování hlasování, tak já osobně hlasovat pro to nebudu. Ale ten zápis není okamžitě... a bezprostředně jsme tady vysvětlovali už několikrát. Takže jediné, ta procedurální bitva, můžeme o tom hovořit, ale nejjednodušší je opakovat hlasování. To říkám úplně na rovinu, jinak se tady zasekneme uprostřed hlasování. Ale respektuji přednostní práva. Nejdříve pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Můj předřečník říkal, že má velké pochybnosti, zda to bylo bezprostředně. Já žádné pochybnosti nemám, nebylo to bezprostředně. Řekněme si, jak to je.

Jedno z kontroverzních hlasování bylo hlasování o zákazu chovu slepic. Všichni to sledujeme. Všichni jsme týdny a měsíce dostávali maily, tu pro, nebo většinou pro, občas proti. Já jsem si všiml, že jeden hlas hnutí ANO byl pro. Jeden! V tak klíčovém hlasování se má zareagovat bezprostředně. Ne že se přemýšlí, jestli to udělám, nebo ne. Jsme u hlasování padesát pět, ne čtyřicet osm. Standardní chování je, že v tom okamžiku klub jde zkontrolovat hlasování. A je to bezprostředně, pane předsedo. Kdyby o to požádal pan poslanec nebo předseda jeho klubu, tak se přeruší, vyjede se sjetina, zkontroluje se a může se to. Já jsem vstřícnost sama. Jsou nějaké džentlmenské dohody.

Za prvé to pan poslanec řekl úplně blbě. Mě nezajímá, jak jste chtěl hlasovat. To máte fakt smůlu, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Buď jste hlasoval proti, a na sjetině máte ano, anebo jste hlasoval jinak, než jste chtěl, ale to je prostě smůla! To není žádný důvod pro opakování, že jsem hlasoval jinak, než jsem chtěl. Už jak to zní: Hlasoval jsem jinak, než jsem chtěl. No, stát se to může. Každému z nás. Protože těch hlasování je hodně. Ale není to vůbec formulace k tomu, aby se o tom vůbec mohlo hlasovat. A je to jasné.

Já rozumím tomu, kdybyste přišel a řekl: Omlouvám se, nezpochybňuji hlasování, hlasoval jsem jinak, než jsem chtěl. Dejte do záznamu ne a jdeme dál. Anebo je vaším cílem to, aby dopadlo to hlasování jinak? To pak ale je úplně jiný případ a to se musí řešit bezprostředně. A to v tomto případě nenastalo. Takže není nejjednodušší řešení, pane místopředsedo, že si zopakujeme hlasování. Není! Není v tomto případě, v tomto okamžiku podle mě možné připustit hlasování. Pokud ho připustíte a budete chtít hlasovat, navrhnu Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vaším postupem. Není to nic osobního, ale takhle se to dělat prostě nedá! To není technikálie, to není bezvýznamná technická změna, to je zásadní část tohoto zákona, o kterém se vede dlouhou dobu debata.

Děkuji za pochopení. A kdyby pan poslanec, ctěný kolega, například nepožadoval opakované hlasování, na záznam uvedl to, co řekl, tak bude v záznamu jasné, že se spletl, to se stane každému z nás. Nezmění se výsledek hlasování. Ani ten jeden hlas by nezměnil výsledek hlasování, protože to bylo o dva. Abychom věděli. Ale když jsem ráno zpochybnil hlasování, resp. když jsem požádal kolegy, tak najednou ve druhém hlasování dvacet šest poslanců změnilo názor. Ne ten jeden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené kolegyně, kolegové, za prvé nechám ještě jednou vyjádřit pana poslance Kytýra, potom eviduji přihlášku. Nemohu dát těm, kteří nemají přednostní právo, leda se hlásí také se svým hlasováním. Potom v tom případě dám slovo panu předsedovi klubu KDU-ČSL a pak se hlásím do rozpravy já. Nechám se vystřídat v řízení schůze. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Já se skutečně ctěné Sněmovně omlouvám. A skutečně nebylo naším záměrem klubu jakýmkoli způsobem zpochybňovat hlasování. Já jsem si zkontroloval opakovaně zpátky a zjistil jsem, že skutečně jsem hlasoval v rozporu se svou vůlí. Z těch důvodů chci zpochybnit hlasování. Děkuji vám. (Hlasy ze sálu: To nejde!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu KDU-ČSL. (Hluk, rozruch v sále.) Prosím klid!

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane kolego, prostřednictvím -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě ne! Prosím klid! Ještě ne, pane předsedo! Prosím sněmovnu o klid! Zaujměte svá místa! Vedeme určitý spor a já bych byl rád, abychom ho vedli v prostředí, které odpovídá vážnosti situace. Já vám udělím slovo, až tady bude dostatečné ticho. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane kolego, jestliže jste hlasoval jinak, tak můžete na mikrofon říct, že jste chtěl nějakým způsobem hlasovat, a pro stenozáznam pouze se vyjádřit. Ten poměr v hlasování byl 51 ku 53. Kdybyste chtěli zpochybnit bezprostředně, vzali jste si přestávku, řekli jste, vysvětlili jste si to. Ten čas, který zde byl, byl spíš o tom, koho zlomíte, aby zpochybnil své hlasování. Protože skutečně čas zákazu klecových kovů je jedno z klíčových hlasování. Jestliže řeknete, že zpochybňujete, ale jedeme dál, tak to beru, je to férové. Jestliže budete chtít opakovat hlasování, je to jasný atak na hlasování, které proběhlo, s cílem změnit následující hlasování. Protože další hlasování, která na to navazovala, byla provázána přesně s tímto bodem. V praxi to znamená, že v ten moment se vracíme hlasovací procedurou zpět do toho bodu a hlasujeme všechno znovu, nebo většinu těch bodů, protože některé z nich byly navázány na toto hlasování. Jestliže pouze řeknete, že jste se zmýlil ve svém hlasování, jedeme dál, tak to beru. Jestli ne, tak je to snaha zmanipulovat toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím vás o slovo. Prosím o klid!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, můžeme vést tento spor. Já si pamatuji, a musím říct, že to pro mě bylo opravdu velmi nepříjemné, když jsem před Ústavním soudem České republiky obhajoval novelu obchodního zákoníku, kdy použila tehdejší vládní koalice po 14 dnech princip opakování hlasování. Bylo to velmi smutné a ti, kteří to pamatují, mi dají za pravdu, že jsme to už nikdy neopakovali. Ale nikdy, zatím nikdy jsme neuplatnili to, že když to není okamžitě mezi prvním a druhým hlasováním, resp. hned následně, že bychom neumožnili zpochybnit hlasování. Chápu, že někteří kolegové úplně detailně neznají jednací řád a jejich vyjádření není v souladu se zákonem o jednacím řádu, to znamená, že požadují opakování hlasování z důvodu, že elektronický zápis o výsledku hlasování neodpovídá jejich vůli a jejich hlasování. A já jsem teď, víte, že jsme se tady dohadovali o tom, jestli je to hlasování čtyřicet tři, nebo čtyřicet čtyři už, protože opravdu se mi zablokovalo hlasovací zařízení, proto jsem prohlásil to 43. za zmatečné. Čili nemohu vyloučit chybu, a přesto jsem řekl, že bych já pro to opakování hlasování nehlasoval, protože pro něj nehlasuji prostě nikdy.

Já jsem si to užil, bylo mi to velmi nepříjemné za všechny kolegy, ať už hlasovali pro, nebo proti tenkrát v té věci. Ale to, abychom se tady vyzývali jeden druhého, že si to má předseda klubu zablokovat jako pro tu kontrolu hlasování - ano, ale takovou zvyklost tady zatím nemáme. Já to říkám úplně na rovinu, protože já bych mohl opakovat slova. Někteří, kteří jste teď vyzývali kolegu Kytýra, aby to řekl jinak, když vám záleželo na opakování hlasování. Prosím, já myslím, že pokud je vůle o tomto velmi kontroverzním zákonu hlasovat tak, jak byl výsledek hlasování, tak ten výsledek hlasování jenom zopakujeme a bude to nejjednodušší, nejčistší a nebude to vyvolávat zbytečné emoce mezi jednotlivými kluby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP