(12.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Prosím tedy, abychom respektovali to, že ta sjetina, tedy elektronický zápis o výsledku hlasování, není okamžitě po hlasování k dispozici. Museli bychom opravdu vždycky držet přestávku mezi jedním a druhým hlasováním na kontrolu těch sjetin. Jak chcete, ale já jsem pro to, abychom bez emocí tohle řešili tím, že umožníme opakování té procedury. Nic se nestane, jenom si možná do budoucna zpřesníme naše vlastní pravidla, kterými se řídíme, pokud se jimi řídit chceme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek, poté pan předseda Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já rovněž bez emocí prostřednictvím předsedajícího, pane místopředsedo Filipe. Já chápu, že ta otázka času, který uplynul, je diskutabilní a asi se fakt nedá rozhodnout jinak než hlasováním. Ale zpochybnění hlasování je v jednacím řádu z jednoho jediného důvodu - když máme důvodné pochybnosti, že došlo k chybě hlasovacího zařízení, když víme, že jsme hlasovali ano a na sjetině máme něco jiného než ano, nebo když víme, že jsme hlasovali ne a na sjetině se nám objeví něco jiného. To zpochybnění hlasování je pojistka proti technice, která nemůže být dokonalá. No ale tato námitka vznesena nebyla. Já si velmi cením pana poslance Kytýra, že nelže, že řekl pravdu, že hlasoval jinak, než chtěl, ale to není důvod k opakování hlasování. Důvod k opakování hlasování by byl jedině tehdy, kdyby si byl jist, že hlasoval ne a na sjetině má ano. Ale to, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, není tomu tak. Vy jste nám přesně vysvětlil, jak to je, a nevěřím, že byste se teď rozhodl lhát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek stahuje svoji přihlášku. Budeme pokračovat v hlasování o dalších pozměňovacích návrzích. Pan poslanec Kytýr se hlásí ještě k hlasování? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vzhledem k tomu, že zřejmě nebudeme o mé námitce hlasovat z rozhodnutí předsedajícího, tak si dovolím požádat o opravu elektronického záznamu. (Hlas v sále: To nejde!)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Kde na stenozáznamu a elektronickém záznamu je, že jsem hlasoval pro, a skutečně jsem chtěl hlasovat proti. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já vám, pane poslanče, rozumím. Děkuji. Ve stenozáznamu to bude opraveno. Jenom pro pořádek poznamenávám, že se nehlasuje nikoli z rozhodnutí předsedajícího, ale že nezazněl správně formulovaný požadavek, aby se mohlo opakovat hlasování. Tak to je.

Prosím pokračujme v hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Tak zpátky k tomu, co máme před sebou. A před sebou máme - jako poslední jsme hlasovali paní kolegyni Jarošovou H8, jestli se nepletu, sledujte mě dobře, a teď nastupuje hlasování paní kolegyně Moniky Jarošové H3, což je zvýšení pokut za přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 56 přihlášeno 102 poslanců, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, děkuji. Jsme u dvacátého třetího hlasování podle schválené procedury a jde o pozměňovací návrhy pana kolegy Jana Zahradníka I1 a I2 en bloc jedním hlasováním. Zavádí povinnost informovat obec o umístění zvířete do útulku. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 57 přihlášeno 102 poslanců, pro 28, proti 61. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u dvacátého čtvrtého hlasování paní kolegyně Kateřiny Valachové pod písmenem J. Paní kolegyně navrhuje zvláštní režim pro medvědovité a psovité šelmy a zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 58 přihlášeno 101 poslanců, pro 3, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Byli bychom bývali byli u dvacátého pátého hlasování, tedy u pozměňovacích návrhů pana kolegy Petra Bendla K1 až K18, nicméně byl přijat návrh A22, který vyloučil tedy K10, a A20, který vyloučil K18.

Čili hlasujeme K1 až K9 a K11 až K17 pana kolegy Bendla, který těmito návrhy upravuje povinnosti na úseku pokusných zvířat, povinnosti při přepravě zvířat a ruší zákaz rozmnožování a dovozu šelem a lidoopů do České republiky. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 59 přihlášeno 102 poslanců, pro 22, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože bylo přijato H3 paní kolegyně Jarošové, jsou nehlasovatelné návrhy L1 a L2 pana kolegy Pavla Bělobrádka.

A jsme tedy u pana kolegy Holomčíka, dvacáté sedmé hlasování podle procedury, návrhy N1 a N2 en bloc jedním hlasováním. Pan kolega Holomčík chce zrušit výjimku chirurgického poškození křídel u ptáků. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 60 přihlášeno 102 poslanců, pro 12, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tím se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh pana kolegy Holomčíka N3, kde ruší výjimku u ptáků vyjma plameňáků, pelikánů a vrubozobých, ale protože neprošlo N1, N2, neprojde ani N3, nebude podrobeno hlasování ani N3.

A jsme u pozměňovacího návrhu pana kolegy Holomčíka N4. Zavádí povinnost veterináře zjistit totožnost vlastníka utraceného zvířete. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane zpravodaji, jenom abychom se ujistili. Mám tady v poznámkách, že N3 je nehlasovatelné, bylo-li přijato N1, N2. N1, N2 nebylo přijato. Ale je možné, že moje podklady nejsou správné. Jsou správné? Tak v tom případě bychom měli hlasovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, omlouvám se, pan předsedající má pravdu. Předsedající má vždycky pravdu. Omlouvám se i panu kolegovi Holomčíkovi. N3 je hlasovatelný, protože N1, N2 nebylo přijato. Ještě jednou se všem omlouvám. Děkuji.

Takže budeme hlasovat pana kolegu Holomčíka N3, zrušení výjimky chirurgického poškození křídel u ptáků vyjma plameňáků, pelikánů a vrubozobých. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP