(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno je 101 poslanců, pro 11, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jsme u devětadvacátého hlasování, opět u pana kolegy Holomčíka - návrh N4 zavádí povinnosti veterináře zjistit totožnost vlastníka utraceného zvířete. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 62 přihlášeno 100 poslanců, pro 10, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u - byli bychom byli u třicátého hlasování podle schválené procedury, u pana kolegy Holomčíka N5, nicméně podle mých záznamů bylo přijato A4, které činí návrh N5 nehlasovatelným. Je tak, pane předsedající? (Ano.)

Ano, takže jsme u třicátého prvního hlasování podle procedury. Pozměňovací návrh pana kolegy Vlastimila Válka O1 - snížení kompenzací pro kožešináře: 2 000 - norek, 3 000 - liška. Záporné stanovisko navrhuje garanční výbor. (Námitky - je to nehlasovatelné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Protože zřejmě bylo přijato B...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Á! Poznámka o nehlasovatelnosti je na druhé straně. Omlouvám se. Byl přijat návrh SD 5515.

Jsme u - třicáté druhé hlasování je totéž, byl přijat sněmovní dokument 5515.

Třicáté třetí také tak, protože byl přijat sněmovní dokument 5515.

A jsme u - pan kolega Kolovratník je také nehlasovatelný, protože byl přijat pan kolega Pošvář.

Jsme u pana kolegy Jurečky - třicáté páté hlasování - Q1. Posiluje vymahatelnost závazných pokynů krajské veterinární správy. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 63 přihlášeno 101 poslanců, pro 17, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hlasování třicáté šesté - pan kolega Jurečka - Q2. Posiluje pravomoci veterináře ke vstupu veterinářů do staveb. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 64 je přihlášeno 101 poslanců, pro 15, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Třicáté sedmé hlasování - pan kolega Jurečka - Q3 až Q5 en bloc jedním hlasováním. Zjemnění trestu zákazu chovu. Zemědělský výbor jako garanční navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 65 přihlášeno 101 poslanců, pro 17, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V třicátém devátém hlasování pozměňovací návrh pana kolegy Mariana Jurečky Q7 až Q9 jedním hlasováním. Jedná se o ukládání trestu zákazu chovu i za bagatelní přestupky. Zemědělský výbor má záporné stanovisko. (Námitky.) Pardon, ano, zpět. Třicet osm - pozměňovací návrh poslance Jurečky Q6. Zavádí evidenci fen v chovu. Záporné stanovisko zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 66 přihlášeno 101 poslanců, pro 7, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A teď jsme tedy u té devětatřicítky pana kolegy Jurečky Q7 až Q9 en bloc jedním hlasováním. Ukládání trestu zákazu chovu i za bagatelní přestupky. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 67 přihlášeno 101 poslanců, pro 29, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V dalším hlasování, tedy číslo čtyřicet pozměňovacích návrhů pana kolegy Jurečky Q10 až Q13 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o vypuštění úpravy týkající se odpovědnosti za napadení zvířete zvířetem. Q10 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A4. Q11 je nehlasovatelné, bylo přijato A26. A Q12 a Q13 je hlasovatelné v případě, že bude hlasováno Q10, což nebylo, takže celý ten návrh je nehlasovatelný.

U čtyřicátého prvního hlasování pana kolegy Jurečky opět jde o Q14 až Q17 en bloc jedním hlasováním. Zjemnění odpovědnosti chovatele za napadení zvířete zvířetem. Q14 nehlasovatelné, bylo přijato A1 (správně A4). Q15 nehlasovatelné, bylo přijato A26. A Q16 a Q17 je hlasovatelné, dá-li se hlasovat Q14, ale to se nedá hlasovat, protože je nehlasovatelné při přijetí A4, takže ani tady nemáme nic k hlasování.

Podle mých nedokonalých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a je tady tedy hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane zpravodaji. To odpovídá i mým záznamům. O všech návrzích jsme hlasovali. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 514, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 68 přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. (Potlesk.) S návrhem zákona Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Mám zde poznámku, že máme hlasovat o doprovodném usnesení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, máme dva návrhy doprovodného usnesení. První návrh předložil pan kolega Petr Bendl a já si dovolím, jsou krátké, je přečíst, opět zopakovat.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU a žádá podání informace v této věci Poslanecké sněmovně do 31. 3. 2021."

To druhé jsem předložil já.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. podporuje deklaraci předloženou Evropské komisi ministrem zemědělství k celoevropskému zákazu chovu nosnic v klecích od roku 2030;

2. současně žádá o předkládání průběžných informací zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tolik dva návrhy doprovodného usnesení. Prosím, je to vaše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Nejprve budeme tedy hlasovat o doprovodném usnesení pana poslance Bendla. Nepředpokládám, že bychom museli znovu číst ten text, všichni to slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 69 přihlášeno 100 poslanců, pro 49, proti 1. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP