(12.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení pana předsedy Kováčika. Také asi nemusíme znovu číst.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

S přednostním právem se hlásí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte mi krátký komentář, protože kolega Petr Bendl v této chvíli nemůže vystoupit... (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mnozí z těch, kteří hlasovali a kteří vystupovali proti tomu, že jsme schválili aspoň v Poslanecké sněmovně zatím ten zákaz klecových chovů od roku 2027, tak jeden z hlavních argumentů uváděli, že to není harmonizované v rámci Evropské unie. Když jsme to schválili a kolega pan poslanec Petr Bendl navrhl usnesení, aby naše vláda aktivně vystupovala, ať je to harmonizované v parametrech České republiky, tak ti samí, kteří říkali "to je špatně", byli proti. Je vidět, že ten argument nebrali vážně, a pak to nemůžeme brát vážně ani my.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Toman s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, dámy a pánové, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Mně tohle přišlo opravdu špatně, to, co tady řekl můj předřečník. Přece já jsem od začátku říkal, že to chceme od roku 2030. A to, že jste si tady prohlasovali rok 2027, to není známka, že my to nemyslíme vážně. To je známka toho, že vy jste vystavili Českou republiku velikánskému tlaku na dovozy vajec a likvidujete české výrobce. To je všechno, co jste dokázali! Děkuji. (Potlesk z řad ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem k panu ministrovi nemluvil. On nehlasuje, není poslanec, tak nevím, proč se rozčiluje. Pane ministře. A za druhé. Může se vám nelíbit, jak dopadlo hlasování. Ale vy se zodpovídáte Sněmovně, vy máte většinu a nebyli jste schopni tu většinu tady prosadit! Tak jestli hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla a tam ho najdete.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr? Pan předseda se hlásil. Já jsem přehlédl pana... pane ministře, prosím, pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já bych nerad, aby tady ta diskuze vyzněla teď v závěru jako něco, co si vzájemně budeme vyčítat. Dělat si z košilí pentličky a jako čurat si vzájemně na záda, co jsme kdo provedli.

Jednoznačně a jasně proto ten můj návrh usnesení byl předložen, protože návrh pana kolegy Bendla se vlamoval do otevřených dveří, jako kdyby se vůbec nic neudělalo. Ono se udělalo. Ta deklarace, se kterou přichází jako jediná členská země Česká republika v tomto tématu do evropských institucí, ta přece byla odpracována. Ta možná byla málo medializována, ale je tady prostě. Takže mně to připadalo, jako kdyby si pan kolega Bendl pouze nevšiml, že něco takového už je, a vlamoval se do otevřených dveří. Nic víc, nic méně. Jestli jsem jaksi nebyl úplně pochopen, tak se tedy omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak nyní pan ministr Toman - ne, stahuje. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem si myslel, pořád si myslím, že je vždycky dobře pro vládu, když prosazuje něco na evropské úrovni, když má za sebou například silné usnesení Sněmovny. My samozřejmě víme, že to Česká republika, česká vláda udělala, a hodnotíme to kladně. Jenom jsme chtěli vybavit pana ministra i usnesení Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od jiných, my jsme, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana místopředsedy, i to vaše usnesení podpořili, protože jsme to nebrali prestižně, kdo ho předložil. Jenom v tom usnesení Petra Bendla jsme reagovali na výsledek našeho dnešního hlasování. Takže to není žádný souboj na někoho ukazovat prstem. Jenom jsem říkal, že mi to přišlo nelogické. Ale přesto jsme podpořili váš návrh, protože byl také dobrý. Byl druhý nejlepší a to není málo. Sice ze dvou, ale nebyl špatný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych nerad to tahal ještě úplně dál, ale ten návrh přece, to usnesení pana kolegy Bendla, byl předložen ještě hluboko před závěrečným hlasováním, ale to je jedno. Já si vážím toho, že můj návrh byl podpořen vámi, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, byť tedy ten váš návrh byl předposlední.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak nyní pan ministr Toman. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Já chci poděkovat Poslanecké sněmovně za podporu deklarace, nebo usnesení, která podporuje to, co předkládáme na Evropskou unii, to znamená zákaz celoevropského chovu slepic v klecích. A zároveň bych měl takovou prosbu, aby ti, kteří podporovali a komunikovali s tím Obrazem, jestli ten cirkus, co je na Malostranském náměstí, jestli by ho mohli přestěhovat do Bruselu, jestli by se tam mohli zavřít v Bruselu do té klece. Já tam v pondělí budu, tak čekám, že je tam uvidím na Radě. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak protože se nikdo další s přednostním právem nehlásí, tak připomínám, že jsem už otevřel bod 335, sněmovní tisk 556. Pan ministr Toman je přítomen u stolku zpravodajů. Prosím také zpravodaje garančního výboru pana poslance Karla Turečka, aby se ke stolku posadil. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 556/7, který byl doručen dne 19. června 2020. Usnesení garančního výboru je sněmovním tiskem 556/8, takhle ho máme k dispozici.

Ptám se pana ministra Tomana, zda má zájem vystoupit. Ano, má. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dalších souvisejících zákonů. Tento materiál, tento návrh byl vypracován společně Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Vychází z koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR schválené usnesením vlády 24. července 2017 č. 528.

Co se týká změn, tak zavádí nové pojmy sucha a stavu nedostatku vody. Zavádí se povinnost při zpracování plánu pro zvládání sucha. Stanoví se priority způsobů užití vody pro účely sestavení plánů pro sucho a stanoví se orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody atd. Opravují se jejich kompetence. Další významnější změnou v návrhu vodního zákona je například zavedení povinnosti měřit množství odebírané povrchové a podzemní vody. Dále návrh zákona obsahuje novelu zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky k poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí.

Součástí návrhu zákona je také novela zákona o krizovém řízení, která souvisí s potřebou jasného rozdělení kompetencí orgánů pro sucho a krizových orgánů v případě, kdy za stavu nedostatku vody dojde k vyhlášení krizového stavu. V návrhu je také obsažena novela zákona o vodovodech a kanalizacích, jejímž cílem je zejména umožnit provozovateli vodovodů reagovat omezením dodávek pitné vody na vyhlášení stavu nedostatku vody podle vodního zákona.

Tento vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 34. schůzi 15. dubna a doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl v mezidobí také projednán výborem pro životní prostředí a hospodářským výborem.

V rámci druhého čtení, které proběhlo 18. června, byla podána řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí nejen vodního zákona. Zemědělský výbor jako garanční projednal tento vládní návrh zákona na 37. schůzi 24. června a přijal usnesení, kterým dále doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v navrženém pořadí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP