(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Monika Jarošová, připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, účelem této novely vodního zákona, který právě projednáváme ve třetím čtení, je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod. Hlavním principem této novely je příprava plánů na období sucha a stavu nedostatku vody. Stát by díky ní měl mít větší přehled o tom, jak se u nás hospodaří s vodou.

Zákon počítá se sestavováním komisí pro sucho i s krizovými suchými plány a jeho součástí je také větší kontrola nakládání s vodou. Změny by se měly podle úředníků týkat především podniků. Zákon také definuje, co je sucho a co je stav nedostatku vody. Suchem se bude rozumět hydrologické sucho, které vzniká kvůli nedostatku srážek a projevuje se poklesem průtoku ve vodních tocích a snížením hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí.

Česko už od roku 2015 trápí nebývalá vlna suchých let, a to i přesto, že nám letos docela slušně pršelo. Nedostatek vody se podepisuje nejen v zemědělství, ale čím dál tím častěji i na běžných potřebách veřejnosti. Proto v případech sucha a navazujícího stavu nedostatku vody je potřeba řešit situaci mimořádnějšími prostředky, než poskytuje stávající vodní zákon.

Novelu vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, naše hnutí SPD podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Jarošové. Nyní je na řadě pan poslanec Jaroslav Holík. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, přes tu roušku se mi trošičku mluví hůř.

Všichni se mnou budete souhlasit, že životadárnou tekutinou v těle je krev a stejně tak životadárnou tekutinou na planetě Zemi je voda. Pokud vodu zničíme, tak život na planetě Zemi zanikne.

Základním problémem současné doby není přetrvávající sucho, ale to, že se málo o vodní zdroje staráme. Já bych tady chtěl vytknout dvě zásadní myšlenky: aby vědomé poškozování vodních zdrojů bylo posuzováno jako trestný čin; a druhá myšlenka - voda se nesmí stát obchodním artiklem k tvorbě zisku. Tedy veškeré peníze získané z prodeje musí být vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, a ne aby skončily na účtech překupníků. Většinou jsou to nadnárodní společnosti.

Dámy a pánové, jak jsem řekl, voda je strategická surovina a její distribuce by se měla vrátit do rukou státu. Proč by měl Čech platit za českou vodu zahraničním distributorům? Kdo budete mít zájem, můžu vám ukázat tabulku, kolik peněz za českou vodu uniká do zahraničí. Řeknu vám, není to radostné čtení. Nakonec to dopadne tak, že všechno kolem vody zaplatí pouze naši občané.

Dámy a pánové, tímto vás prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, který podávám současně s kolegyněmi Maříkovou a Pěnčíkovou a který jsem načetl ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Holíkovi. Já už ale nedám slovo panu poslanci Čižinskému, protože bych mu ho musel za půl minuty zase odebírat, takže pan poslanec Čižinský bude na řadě poté, co se znovu vrátíme k projednávání tohoto bodu.

V tuto chvíli tedy v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání bodu číslo 335, abychom se ve 12.45 hodin mohli věnovat napevno zařazenému bodu, kterým je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Já jenom poprosím, počkejme ještě těch několik sekund, ať začneme skutečně ve 12.45. (Chvíli se čeká.)

 

Je 12.45 hodin. Budeme se zabývat bodem

 

387.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeju dobré odpoledne. Předestřu, že původně počítala volební komise s celým volebním blokem až za čtrnáct dnů, ale kolegové z SPD dnes požádali o předřazení tohoto bodu. Sněmovna se takto rozhodla a schválila to. Za sebe konstatuji v souladu s volebním řádem, že změny, o kterých budeme hlasovat, jsme na volební komisi projednávali ve lhůtě jednoho dne, tedy 24 hodin, a to včera po zasedání poslaneckých klubů.

Máme před sebou de facto jediný volební bod, který se vždy provádí aklamací, hlasováním, jsou to změny ve složení orgánů. Já vás seznámím s tím, že lhůta na podání návrhů na změny byla stanovena včera, 15. září, do 12 hodin. Obdrželi jsme návrhy, které, jak už jsem řekl, volební komise hned následně projednala a přijala v usnesení číslo 167.

V usnesení jsou tři části návrhů poslaneckých klubů:

Návrh na odvolání. Ten se týká ve všech případech poslankyně Terezy Hyťhové, která v současné době už je organizovaná jako nezařazená poslankyně. Návrh na její odvolání podává poslanecký klub SPD. Návrh na odvolání Terezy Hyťhové je z výboru pro sociální politiku, dále z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a konečně z dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID.

Druhou částí návrhu je rezignace, jak jsme ji obdrželi z klubů. SPD navrhuje z výboru pro obranu rezignaci pana poslance Pavla Jelínka, hnutí ANO navrhuje z výboru pro životní prostředí rezignaci pana poslance Josefa Kotta.

Proti odvolání a rezignaci máme přijaté nominace. Do výboru pro obranu Jaroslav Dvořák za SPD, do výboru pro životní prostředí Irena Blažková za hnutí ANO a následně ta část, která se týká klubu SPD, do výboru pro sociální politiku Monika Jarošová, do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Pavel Jelínek a do dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci COVID Lucie Šafránková.

Za volební komisi konstatuji, že jsme porovnali návrhy na odvolání a rezignace proti nominacím, vše je v pořádku. Kluby využívají svá kvora, na která mají v rámci politických dohod a rozdělení Sněmovny nárok. Jediný orgán, který teď zůstane neobsazen, je stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti. To místo náleží klubu SPD. Pokud se kolegové v budoucnu rozhodnou, tak budou moci dát nový návrh na nominaci.

Tolik konstatování z včerejšího usnesení číslo 167 volební komise.

Nyní vás, pane předsedající, poprosím o otevření rozpravy. Avizuji, že za volební komisi navrhnu tři hlasování. První hlasování o návrzích na odvolání, druhé hlasování o rezignacích a potom třetí hlasování o nových nominacích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. V souladu s návrhem pana předsedy volební komise budeme nyní hlasovat nejprve o odvolání. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o návrzích na odvolání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno je 75 poslanců, pro 72, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP