(17.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Za policii je možné říci, že každý takový případ podvodného jednání se řeší individuálně a v dané věci existuje úzká spolupráce s Českou obchodní inspekcí, která na svých stránkách uveřejňuje seznam podezřelých subjektů, před kterými varuje. Jsme připraveni jako Ministerstvo vnitra se podílet na příslušných změnách zákonů.

Pokud, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, máte nějaký konkrétní případ, tak samozřejmě jsem schopen písemně asi objasnit, co přesně policie v té dané věci dělala a jak konala, nicméně bez znalosti detailního případu nemohu nějak obecně odpovědět asi šířeji, než jsem odpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku nebo komentář? Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já panu ministrovi pak předám některé ty podklady. Ano, tam samozřejmě problém je v tom, že se nejedná o klasickou podnikatelskou činnost, ale už od počátku jde o podvodné jednání v tom slova smyslu, že se nabízí věc, která nemá parametry, kterými je popisována. Navíc jsou tam zneužity i informace, řekněme, z lékařského prostředí, vystupují tam smyšlení profesoři apod., vystrašení lidé si potom kupují úplně nesmyslně třeba brýle za nějakých 790 korun, po slevě za 490 korun, které vám mají zlepšit zrak o 300 % na základě nějaké vojenské technologie nebo něco takového, a jsou to šunty. Ty případy vycházejí často od těch šmejdů, kteří sídlí někde kolem Mělníka. Já mám tady i seznam těch časopisů, ve kterých se tyto inzeráty permanentně objevují, těch podání je tam celá řada. Takže já, jako jsem se spojil s panem ministrem zdravotnictví, řešil jsem to s paní ministryní spravedlnosti, tak předám i informace vám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Černohorský s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou, která je nepřítomná a omluvená. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Můj dotaz na paní ministryni zní: Jaké finanční prostředky byly použity z rozpočtu na propagaci facebookové stránky a dalších stránek, které má paní ministryně na sociálních sítích, tzn. kolik peněz do toho bylo vloženo? Poprosím případně o rozdělení na celkové náklady za celé období, kdy ona je ve funkci paní ministryně, a potom samozřejmě za období, kolik do toho bylo investováno od chvíle, kdy byly vyhlášeny volby do krajských zastupitelstev. A případně tedy ještě, jaké byly náklady na vytvoření videa, kterým propagovala nový stavební zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Monika Jarošová s interpelací na pana nepřítomného omluveného ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážený pane ministře, opět jsme letos mohli vidět, jak nařizují městské a obecní úřady plošné sekání trávy, v některých případech až huntování porostů. Travní porosty bývají často vymlety až do hlíny, tráva nemá prakticky možnost regenerace. Na tuto skutečnost jsem loni upozorňovala i na obecním zastupitelstvu ve svém trvalém bydlišti. Můj názor je provádět sečení trávy co nejšetrněji. Neznamená to nesekat vůbec, ale vybrat místa, kde se bude sekat častěji, např. dětská hřiště, a místa, kde se dá omezit na dvakrát ročně, a nesekat příliš nízko, např. okolí silnic, hranice polí a tráva mimo dětská hřiště. Dozajista jsme si vědomi, že travní porost je jedním z prvků zadržování výparů vláhy z půdy a je domovem pro spousty brouků a motýlů.

Pane ministře, jaký je váš názor na časté sekání trávy? Jaké kroky chce ministerstvo v této oblasti podniknout? Zajímalo by mě, jestli plánujete vydat nějaká doporučení pro města a obce. Já jsem se bohužel setkala i s tím, že leckde jsem slýchala argumenty, že když je uschlá tráva, tak se nemusí tak často sekat, a to mně přijde smutné. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec František Kopřiva s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci Moria - jak pomůžeme Řecku? Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, jak určitě víte, tak v noci z 9. na 10. září zničil rozsáhlý požár uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos. Tábor byl dočasným útočištěm pro zhruba 13 tisíc lidí na útěku, přestože kapacitu měl zhruba čtvrtinovou. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky požár připravil o přístřeší většinu, zhruba 12 tisíc lidí, včetně asi 2 200 žen a více než 4 tisíc dětí, z toho jich je minimálně 407 dětí bez doprovodu. Byli dočasně evakuováni na pevninu, tam ale není životní úroveň v uprchlických táborech o mnoho lepší, Řecko má dlouhodobě problém zajistit odpovídající podmínky v těch táborech a několikrát žádalo evropské partnery o pomoc.

Je určitě v zájmu těch dětí i Řecka i našeho vlastního svědomí poskytnout těmto nedoprovázeným nezletilým dětem bezpečné přístřeší, základní péči a pokud možno i nějakou perspektivu. Ačkoliv se i ostatní státy potýkají s druhou vlnou pandemie, už deset evropských zemí přislíbilo, že si děti bez doprovodu rozdělí a přijmou je. Mimochodem Německo se tak rozhodlo nárazově přijmout více jak 1 500 lidí postižených tímto požárem, a to nejen dětí. České Ministerstvo vnitra situaci dlouhodobě spíše neřeší a ani tentokrát jsem nezaznamenal nějaký náznak solidarity z naší strany, přitom stačí proaktivně si požádat řeckou stranu o nějaký seznam.

Takže se chci zeptat, jestli Ministerstvo vnitra pomůže nějak nedoprovázeným dětem a řecké straně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, chci vás ujistit, že Česká republika sleduje situaci v Řecku a bezprostředně poté, co došlo k úmyslnému požáru v táboře Moria resp. k sérii úmyslně založených požárů v táboře Moria, který byl tímto víceméně zničen, Česká republika ihned nabídla pomoc. Schválili jsme finanční pomoc ve výši 100 tisíc eur, což je 2,6 milionu korun, z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí a jsme připraveni po dohodě s řeckou stranou poskytnout i materiální dar či materiální pomoc přesně podle požadavků řecké vlády, která se snaží ten tábor rekonstruovat. Není to jediná pomoc Řecku v tomto roce. My jsme pomáhali několikrát, ať je to pomoc při ochraně vnějších hranic, ať je to podpora z programu Pomoc na místě či MEDEVAC. Celková suma pomoci ze strany České republiky vůči Řecku je cca 30 milionů korun v tomto roce. A navíc jsme dne 3. září nabídli Řecku případné nasazení odřadu Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky pro ochranu řecko-tureckých hranic. Z mého pohledu je tato pomoc řecké straně významná a dostatečná.

Na vaši otázku - žádné relokace do České republiky ilegálních migrantů Česká republika neplánuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za odpověď. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec František Kopřiva: Já děkuji. A určitě řecká strana je vděčná za tu finanční i materiální pomoc, nicméně já se obávám, že Útvar rychlého nasazení ty přístřešky stavět nebude, a určitě to zabere i nějaký čas. Bohužel z těch peněz si střechu nad hlavou ze dne na den nepostaví. Mrzí mě to o to více, že ve spoustě zemí, které nabídly přímo relokovat, a tím přímo pomoci těm dětem, spoluvládne sociální demokracie a čekal bych, že v české vládě bude právě ČSSD působit jako ten prvek, který bude konat konstruktivně.

Chtěl bych jenom podotknout, že to, zda nějaký imigrant je legální, či ilegální, či zda má právo na azyl či doplňkovou ochranu, rozhodují až úředníci. A nejedná se o přijetí těch dětí natrvalo, ale samozřejmě do té doby, než se rozhodne, co dál. Ale chápu, že v české vládě není vůle přímo těm dětem pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP