(17.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v minulých týdnech bylo nutné opět zavést plošně roušky. Ale je tu řada lidí, kterým jejich zdravotní indikace znemožňuje nošení roušky, či jim jejich nošení může zhoršit zdravotní stav. Jedná se např. o silné astmatiky, kterým dlouhé nošení roušky může způsobit dýchací problémy a vést ke kolapsu. Aby tomu zabránili, musí si na chvilku roušku sundat, ale v tu chvíli je může policie pokutovat za nedodržování nošení roušek a oni nemají možnosti se proti tomuto bránit a prokázat důvod a oprávnění roušku nenosit, např. lékařským potvrzením o jejich zdravotní indikaci. Tento problém může vést ke společenskému vyloučení řady lidí, kteří z preventivních důvodů a obavy, že by mohli zkolabovat, nebudou chodit nakupovat, nebudou cestovat hromadnou dopravou či navštěvovat jiná veřejná místa.

Vážený pane ministře, nepřipravujete změnu, na jejímž základě by například specializovaní lékaři mohli některým skupinám lidí se zdravotními omezeními, v jejichž důsledku jsou více vnímaví na nošení roušek, potvrdit jejich zdravotní indikaci, která může v některých případech vést k nutnosti dočasného či trvalého (omezení?) nošení roušky? Jen podotýkám, že čerpám tento námět na interpelaci z e-mailů, které mi došly od občanů, kteří s tím měli takovouto zkušenost. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, zbývající páni poslanci, já samozřejmě dostávám podobné podněty a taktéž my máme v rámci nošení roušek jisté výjimky, které jsou v tuto chvíli určeny primárně pro pacienty např. s poruchou autistického spektra, s duševním onemocněním. Tam, kde víme, že skutečně pro ně nošení roušek vlastně je velmi složité, a často možná i pochopit ten smysl, tato výjimka už dnes v tom mimořádném opatření je. Pokud se bavíme o dalších výjimkách z hlediska zdravotní indikace, já jsem požádal kolegy, aby vlastně toto probrali s příslušnými odbornými společnostmi, jestli skutečně je rouška takto vlastně zásadní komplikace, nebo nikoliv. Takže čekám teď na odborné stanovisko kolegů a podle toho se rozhodneme, protože ty podněty jsem taktéž dostal, byť je asi třeba říci, že vzhledem k tomu, že máme dnes vlastně povinnost roušek nikoliv úplně všeobecnou, jako byla na jaře, kdy vlastně se nosily, všude venku se musely nosit, na ulici apod., ale skutečně dnes ta povinnost je v uvozovkách pouze, byť samozřejmě poměrně široká, ve vnitřních prostorech, tak samozřejmě je otázka, jestli toto není možné, nebo jestli to je takto zásadně problematické pro člověka třeba s astmatem, pro kterého zase na druhou stranu může být poměrně komplikované, pokud je nakažen nemocí COVID-19, stejně jako jakýkoliv pacient jiný, který má nějaké pneumologické onemocnění. Víme, že ti vlastně spadají do těch rizikových skupin, naopak lidí, kteří pokud se nakazí nemocí COVID-19, tak to pro ně může být poměrně zásadní. Takže toto chceme nějak zvážit ve spolupráci s odborníky a případně nějakou změnu v tomto směru přijmout, pokud na tom bude všeobecná shoda.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, bude to krátký doplňující dotaz. V jakém časovém horizontu byste takovouto možnost zvážili? Dokdy to stanovisko by mohlo býti? A chápu, že ty roušky nemusíme nosit tedy plošně, ale situace se vyvíjí nějakým způsobem, a aby bylo jasno, jak se to bude řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ty podněty přišly vlastně zejména v posledním týdnu na základě vlastně té všeobecné povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách, která platí od čtvrtka, takže já jsem je předal kolegům. A věřím tomu, že, řekněme, do konce září k tomu zaujmeme nějaké stanovisko ve spolupráci s odborníky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelace opět paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci odměna versus plat. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, opakovaně jsme svědky mimořádných odměn, které leckdy tvoří nezanedbatelný poměr ke stálé složce platu. Například v úterý zveřejněné platy hradních představitelů. Jejich mimořádné odměny činí pravidelně přibližně jednu třetinu až jednu polovinu jejich platu. Dech nám vyrazilo podobné odměňování na Středočeském krajském úřadu. Já proti vysokým odměnám nic nemám, ale pokud jsou zasloužené. Samozřejmě v tomto případě je to otázkou, ale o tom mluvit nechci. Zmíněné spíše ukazuje na systémové nedostatky odměňování veřejných zaměstnanců. Platové možnosti veřejných institucí jsou leckdy omezené a konkurovat soukromému sektoru není jednoduché. Proto jsou platy zaměstnanců mnohdy navýšeny osobním ohodnocením.

Kde ale končí přijatelné vyrovnávání příjmové hladiny v zájmu konkurenceschopnosti a kde již začíná nepřijatelné zneužívání tohoto institutu? To je otázkou, kterou kladu sobě, ale i také nyní vám. V oblasti obecní samosprávy je úprava mimořádných odměn velmi restriktivní. Podmínky jsou opravdu přísné a omezení jsou i kvantitativní. Vím, že historicky to bylo i v důsledku postoje vašeho úřadu. Jak se váš úřad dívá v tomto světle na dění na Středočeském krajském úřadě a v Kanceláři prezidenta republiky? Nemíříme tak trochu více metry? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací rovněž na paní nepřítomnou a omluvenou ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, obrací se na mě stále více lidí, kteří si podali žádost o příspěvek na péči a marně čekají na odpověď po mnoho měsíců. Dlouhé lhůty jsou rovněž při odvolání, kdy dotyční nesouhlasí s vyjádřením úřadu a žádosti jsou jim zamítány.

Vážená paní ministryně, já se vás ptám, jaká opatření činíte, aby ti, kteří si podali žádost, nečekali na odpovědi půl roku i více, a v jakém časovém horizontu se tato situace zlepší. Často se totiž žadatelé příspěvku ani nedožijí. A ti, kdo o ně pečují, tak činí na vlastní náklady. A chtěla bych jenom podotknout, že ta situace není nová, ale je tady už delší dobu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský, který není přítomen, totiž jeho interpelace propadá. Další je paní poslankyně Monika Jarošová, rovněž nepřítomná. Paní poslankyně Věra Kovářová. (Do sálu přiběhla posl. Jarošová.) Ano, stihla jste to úplně na kvap. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ačkoliv byl schválen veterinární zákon o povinném čipování psů od tří měsíců věku, zároveň s tímto zákonem nebyl zřízen centrální registr psů, kde by byla zákonná povinnost majitelů očkované psy zaregistrovat. Pokud dnes chovatel neočipuje psa, pozbude platnost jeho očkování proti vzteklině. Hlavním důvodem pro čipování psů je propojení s očkovacím průkazem, ale i s jeho majitelem. To vše je ale možné jen v případě, že čip je zapsaný v registru psů, jinak čip ukáže jen patnáctimístný číselný kód, což mnoho chovatelů psů neví. S povinnou registrací potom bude snadno dohledatelný také majitel týraného zvířete a zlepší se i kontrola tzv. množíren.

Dnes je situace taková, že majitele očkovaného psa nelze dohledat, pokud není zapsán v registru. Někteří veterináři již dnes psy sami zapisují do jednoho z deseti soukromých registrů automaticky v ceně čipování. Není to však povinné. Já vím, že využít stávající soukromé registry není ideální, ale je to jediné, co zatím máme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP