(19.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Já tedy zopakuji, hlasujeme tu část usnesení, kde Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 256, přihlášeno 158, pro 131, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat tu část usnesení, ve které Poslanecká sněmovna bere na vědomí vyčlenění sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany. U tohoto hlasování již není zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech, pouze nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Kvorum je nastaveno na informační tabuli správně.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 257, přihlášeno je 155 poslanců, pro 139, proti čtyři.

 

Já vás prosím, ještě neodcházejte. Ještě hlasujeme a bude ještě vyhlášení voleb. Ještě to chvilku s námi vydržte.

 

Dále budeme hlasovat tu část usnesení, ve které Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 258, přihlášeno 158, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Svoji omluvu stahuje paní předsedkyně Pekarová Adamová, je přítomna.

 

Nyní bychom jedním hlasováním hlasovali doprovodné usnesení, tak jak je před chvílí načetla paní poslankyně Černochová.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 259, přihlášeno 158, pro 138, proti nikdo. I toto usnesení bylo schváleno.

 

Konstatuji, že jsme se vypořádali hlasováním se všemi návrhy, tak jak zazněly v průběhu rozpravy. Končím projednání tohoto bodu a prosím o slovo předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky dnes proběhlých voleb. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji moc a prosím ještě o minutu. Volby by byly neplatné, kdybych je nevyhlásil.

 

První volební bod číslo

 

389.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Volili jsme dva. Přítomno bylo 171 poslanců a poslankyň, kvorum 86. Byl zvolen Ondřej Matouš se 128 hlasy a Josef Nerušil s 91 hlasem, nezvoleni Jaroslav Šebek 55 a Ivan Vodochodský 12. Tímto jsou místa obsazená, volba končí. Rada Českého rozhlasu je naplněna.

 

Další je bod číslo

 

390.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Opět 171 hlasujících, kvorum 86, Robert Králíček 112 hlasů, byl zvolen, stává se předsedou této komise. (Potlesk zleva.)

 

Další je bod číslo

 

388.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Volba Poslanecké sněmovny do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jedno místo. Kvorum stejné, 86. Hlasy byly následující: Jan Mrzena 73 hlasů, Josef Šlerka 58. Bylo to druhé kolo, volba je neúspěšná, tudíž skončila. Zvolen nebyl nikdo. V této radě zůstává jedno místo neobsazené. Volební komise během října bude vyhlašovat novou lhůtu na podání návrhů poslaneckých klubů.

 

A konečně bod číslo

 

492.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Opět 171 přítomných, vydáno i odevzdáno, 86 kvorum. Pan Stanislav Koucký získal 118 hlasů, byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu a ujme se funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, což by se mělo stát v příštím týdnu.

Děkuji za vaši pozornost a hezký večer.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také všem děkuji. Přeji krásný večer a přerušuji tuto schůzi. Upozorňuji, že zítra začínáme 60. schůzí, předem danými body v rámci stavu legislativní nouze. A tato schůze bude pokračovat deset minut po skončení 60. schůze, která začíná ráno v 9.00 hodin. Krásný dobrý večer.

 

(Schůze byla přerušena v 19.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP