(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude interpelovat pan poslanec Profant pana ministra ve věci chytré karantény. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Vážený pane ministře zdravotnictví, pandemie obrátila život našich obyvatel naruby. Pokud chceme přiblížit naše životy normálu, tak potřebujeme opravdu chytrou karanténu, jinak nám zbudou jenom ta restriktivní řešení, která, doufám, nikdo nechce, a vždy bychom je měli považovat za zcela krajní možnost. Avšak kroky exekutivy vaší vlády jsou značně nepřesvědčivé. krajské hygienické stanice v Liberci a Plzni nejsou napojeny na centrální software, krajské hygienické stanice odmítají posílat SMS kódy pro aplikaci eRouška, včera poslanci hnutí ANO hlasovali proti pozitivní motivaci k užívání aplikace eRouška. V neposlední řadě nezveřejňujete dostatek dat a rozhodnutí jsou nepředvídatelná. A tady musím zdůraznit, že právě ta nepředvídatelnost je to, co vede k problémům naší ekonomiky. Pokud budeme mít jasná pravidla, která budou předvídatelná, tak naše ekonomika na tom bude mnohem lépe. Ale spousta oborů za těchto podmínek, kdy se všechno vyhlašuje ze dne na den, to, co platilo před týdnem, se mění a tak dále, nemůže existovat.

Proto se ptám: Věří vláda v princip chytré karantény? Podpoří motivaci občanů ji využívat? Pokud ano, jakými kroky? Za třetí: Kdy začnete řídit krajské hygienické stanice? Za čtvrté: Kdy začnete zveřejňovat vytížení nemocnic po krajích? Za páté: Kdy začnete zveřejňovat vytížení konkrétních nemocnic? A za šesté: Kdy zveřejníte epidemiologické modely?

Například Slovensko má od začátku epidemiologický model veřejný, takže - (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pak budete mít možnost případně položit doplňující otázky. Nyní prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obecně projekt chytré karantény je systém, který má za cíl v podstatě centralizovat různé prvky, které byly dominantně kolem hygienických stanic. Ale je to mnohem širší komplex, který se dotýká laboratoří, který se týká odběrových míst a celého komplexu opatření, která mají vést k uložení karanténních opatření. Systém obsahuje celou řadu konkrétních prvků, více než sto odběrových subjektů, laboratoří, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších složek. V tuhle chvíli integrovaný centrální řídící tým se snaží koordinovat celý ten proces prakticky 24 hodin denně. Máme tady analytické výstupy z toho systému. Došlo k propojení jednotlivých prvků, což v podstatě znamenalo elektronizaci během několika mála týdnů, a udělalo se to, co tady nebylo v podstatě tři roky.

Dá se říci, že tady některé problémy chytré karantény nepochybně jsou. Celý ten systém byl definován na nějaké kapacitě, která v posledních týdnech začala prudce narůstat. To znamená, v tuto chvíli ta kapacita je navýšena díky tomu, že tam byly zavzaty různé profese, které umožňují navolávat třetí hovory a odlehčit hygienikům a epidemiologům v jejich práci. Pravdou ale je, že došlo v posledních týdnech k prodlevě v Praze a ve Středočeském kraji, která byla tak velká, že v podstatě znemožnila dotrasovat některé případy. V tuto chvíli by už se to nemělo stát. Ta kapacita je taková, že prospektivně by měl být každý trasován do 48 hodin.

Co se týká řízení krajských hygienických stanic, tak v tuto chvíli do systému chytré karantény už by mělo být zapojeno skutečně všech 14 krajských hygienických stanic. Ne vždy ta komunikace byla jednoduchá, ale už to skutečně funguje tak, že se využívá systém Daktela, z něhož právě máme přehled o tom, jaké případy tam zachyceny jsou.

Co se týká těch konkrétních dotazů, tak vytížení po krajích ve smyslu hospitalizační kapacity, to už není úplně přímá součást chytré karantény, ale nepochybně to s tím souvisí. Data, která jsou poskytována už v tuto chvíli, jsou data, která umožňují vidět kapacitu jednotlivým stakeholderům ve smyslu lékařům urgentní péče, záchranek a podobně. Ale v tuto chvíli je ještě kapacita taková, která umožňuje vidět nemocnicím svoje kapacity, nicméně od pondělí by ten systém měl být propojen tak, jak tady bylo na základě diskuzí řečeno, že každý v podstatě v tom sytému bude vidět každého. Takže všichni vlastně budou vidět do kapacity zařízení v České republice.

Co se týká vytížení po krajích, tak to chceme zveřejňovat i dávkově tak jednou za týden, aby to viděli občané. Jediné, co nechceme zatím udělat, je vytížení po konkrétních nemocnicích, protože se trochu obáváme toho, že občané potom budou říkat: já nechci jet do této nemocnice, protože tamta větší nemocnice vedle má ještě kapacitu a já chci jet tam. To je důvod, proč to zatím není.

Co se týká modelů, tak si myslím, že tady už několik modelů bylo zveřejněno. Všechny ty modely mají určitou míru spolehlivosti. Na druhou stranu žádný z nich není tak realistický, že bychom mohli říci, že přesně podle něj se ta epidemie bude chovat. A vidíme, že ten skokový nárůst, který tady byl v září, úplně přesně nikdo nepredikoval. Byly samozřejmě předpoklady, že tady bude druhá vlna, ale ty předpoklady nekorespondovaly s tím velikým nárůstem, který tady byl v prvních dnech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec vloží doplňující dotazy. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za odpověď i děkuji za to, co jste přislíbil, která data zveřejníte včetně těch s odpovědí na minulou interpelaci paní Kovářové. Nicméně stále nejsem přesvědčen o tom, že opravdu umíme podpořit i ten princip chytré karantény, který nám pomůže se vrátit k normálnímu životu i v době existence s tímto virem. To znamená například aplikaci eRouška, popřípadě v zahraničí se lidé zapisují, když jdou třeba do restauračních zařízení a podobné prvky, které tam... Třeba v Británii je to de facto už automatizované a díky tomu tam lidé můžou relativně normálně žít, relativně dobře se trasují a snad se jim podaří žít v této době i s tímto virem. Ale toto v Čechách prostě nevidím a myslím si, že je to organizační problém. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr, jestli chce reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážený pane poslanče, je pravdou, že kampaň na podporu eRoušky v tuto chvíli je nedostatečná a připravuje se podstatně masovější kampaň, která by měla vést k tomu, že podstatně větší procento populace si eRoušku nainstaluje. V tuhle chvíli tu instalaci má asi 560 tisíc osob. Jde to poměrně rychle, ale opravdu potřebujeme mnohem zásadnější kampaň, která by tady měla být.

Plánujeme podobná opatření, která jste tady zmínil, v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jako to je třeba v Německu. Je to věc, která výrazně umožní potom trasování v případě právě zapojení chytré karantény. Ten problém, který v tuto chvíli máme, je, že chytrá karanténa je poměrně efektivní na počtech někde do 300, do 500. Pokud jsme na počtech, které se týkají až 3 000, tak už ta její efektivita skutečně klesá a máme tady komunitní šíření, kde chytrá karanténa je podstatně méně účinná. Proto bohužel musíme udělat to zabrzdění, které je prudší bohužel, a pak se vrátit k důslednému dodržování chytré karantény. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP