(11.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak paní poslankyně Richterová k pořadu schůze. To je pro tuto chvíli poslední přihláška.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já bych ráda předložila dvě věci na akutní aktuální projednání této Sněmovně. A sice, za pirátský klub jsme posledně navrhovali projednat ošetřovné, aby do něj byli zahrnuti i dohodáři a živnostníci, lidé, kteří si platí nemocenské pojištění, aby měli šanci vůbec na ošetřovné jít. Takže podporujeme bod, který předložil pan předseda Chvojka, sněmovní tisk týkající se nemocenského pojištění, a navrhujeme zařazení, pokud by neprošel návrh pana Chvojky, jako předposlední bod této schůze, aby bylo ošetřovné i pro živnostníky a dohodáře.

A druhá věc. Předkládáme návrh týkající se zařazení sněmovního tisku 464, protože Piráti od roku 2018 navrhují zvýšení slevy na poplatníka, její valorizaci. Navrhovali jsme to už v roce 2018. A ten sněmovní tisk obsahuje nejenom valorizaci, zvýšení té slevy, ale i nové daňové příjmy pro stát. Je to řešení problému, který se týká jak lidí a jejich domácností, tak celkového řešení daní. Tento bod, sněmovní tisk 464, navrhuji k zařazení jako poslední bod této schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem by chtěla vystoupit ještě paní ministryně financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Jenom velmi krátce. Na pana předsedu Michálka. Vláda dala k návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů neutrální stanovisko. My to podporujeme, my chceme zmrazit platy ústavních činitelů od roku 2021. Dali jsme neutrální z jediného důvodu, že to neřeší rok 2022. A pokud nedotáhneme rok 2022, bude tam skok 15 až 20 % nárůst platů ústavních činitelů. Takže my jsme o tom debatovali tento týden na vládě s tím, že ten váš návrh bude pravděpodobně nejrychlejším nosičem, aby se to projednalo, nicméně musí se k tomu načíst řešení roku 2022, protože jako ministryně financí - a věřím, že nikdo z vás nechce, aby vám vzrostly platy o 15 až 20 % v roce 2022, když průměrná mzda v národním hospodářství poroste mezi rokem 2020-2021 o 0,8 %, takže de facto budou zmrazeny mzdy, takže určitě tohle nechceme. Takže Ministerstvo financí by to chtělo navázat na průměrnou mzdu v národním hospodářství pro rok 2022, nicméně jsme se dohodli, že v pátek o tom budeme koaličně jednat. Takže jednom abych vysvětlila, že tu myšlenku podporujeme a rozhodně to chceme. Je to miliarda, my ji dáme sociálním službám, to určitě budete rádi.

A druhá věc - pan předseda Stanjura. Ano, určitě, pojďme se bavit o kurzarbeitu napříč Poslaneckou sněmovnou. To je jediné a správné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Paní poslankyně Gajdůšková se hlásí z místa.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Já jenom spíš technickou poznámku, nevím, jestli jsme si dobře rozuměli s paní poslankyní Richterovou. Návrh, který navrhl pan předseda klubu sociální demokracie Chvojka, sněmovní tisk 695 o nemocenském pojištění, se týká dlouhodobého ošetřovného. Tam jde skutečně o snížení těch hospitalizačních lhůt u velmi těžce nemocných lidí, případně zrušení podmínky hospitalizace -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, navrhujete nějaký nový bod? Projednáváme program schůze.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ne. Jenom technicky jsem chtěla -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, v této fázi není možné vystupovat bez toho, že je nový návrh. (Dobře, děkuji.) Děkuji.

Ptám se, zda ještě někdo navrhuje do pořadu schůze něco nového. Nikoho nevidím. Přivolám kolegy z předsálí a vypořádáme se s jednotlivými návrhy tak, jak zde postupně zazněly.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu grémia, který je velmi jednoduchý. Jedná se o zařazení projednání časového harmonogramu státního rozpočtu na rok 2021.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh grémia. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 98, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. My jsme jedním hlasováním zařadili i dali na první místo. Je to gremiální návrh, nikdo nevznášel námitku. U těch ostatních budu postupovat tak, že nejprve zařadíme vždy nový bod a poté budeme hlasovat o jeho pevném zařazení.

 

Takže nejprve pan předseda Jurečka navrhuje zařazení nového bodu - Informace vlády o situaci s COVID v České republice.

Já zahajuji hlasování, kdo je pro zařazení nového bodu. (Námitka z pléna.) Tak ještě jednou... Už to funguje. Prosím. Kdo je proti zařazení nového bodu?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 97, pro 36, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan předseda Jurečka navrhuje zařadit tisk 922, senátní návrh, je to pětistovka - říkám to dobře? 922 navrhoval pan předseda, to je něco jiného? (Vyjasňování mimo mikrofon.) 922 ještě nebyl schválen.

 

Tak nejprve zařazujeme nový bod tisk 959, senátní návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu - 959 senátní návrh, 500 korun pro kraje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 96, pro 44, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tak tedy nebudeme hlasovat.

 

Pan předseda Faltýnek navrhuje jako třetí bod zařadit tisk 922, návrh Ministerstva financí o dani z příjmů, tzv. paušální daň.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přítomno 97, pro 92, proti nikdo. Nový bod byl zařazen.

 

A nyní jeho zařazení jako třetí bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 97, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní zde máme tisky 669 a 92 - implementace evropské směrnice a poslanecký návrh týkající se nakládání se zbraněmi, v pořadí, jak jsem jej přečetl. Nejprve tedy zařazení nových bodů. (Námitka z pléna.) Je tady návrh na jednotlivé...

 

Nejprve tedy tisk 669, což je poslanecký návrh o nakládání se zbraněmi, zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno 98, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP