(12.20 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Náš pozměňovací návrh, který hovoří o navýšení ze 70 % pomoci čistého průměrného hodinového výdělku na 80 %. Do systému byl ještě vložen kolegou Grospičem další pozměňovací návrh, který je totožný s návrhem SPD, a to aby ten cíl nebyl jen na zaměstnance, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, ale kteří mají i na dobu určitou, ale to samozřejmě nejméně na 12 měsíců, že by měli odpracováno.

Jako KSČM se také chceme bavit o pozměňovacím návrhu, myslím, že je tam vložen snad třikrát nebo dvakrát, který hovoří o 1,5násobku té náhrady. My když jsme začali hovořit vůbec o podobě kurzarbeitu, tak si myslíme, že opravdu 1,5násobek by byl optimální. Bavíme se zde zhruba o výši mezd přes 50 tisíc. A tak jak vnímáme situaci u zaměstnanců, kdy asi je úplně zcela jedno, jestli se bavíme o člověku, který dělá dělnickou profesi, anebo který dělá technickou. Pokud pracuje v určitém odvětví, které je, jak já říkám, hrazeno zlatem, tak se opravdu dostává k částce i v dělnické profesi k 50 nebo 45 tisícům hrubého. A opravdu si myslím, že bychom měli jít cestou 1,5násobku.

Za mě kurzarbeit cílí, tak jak jsme si to vyložili u nás, především na ty zaměstnance, které si zaměstnavatel chce udržet. Chce udržet v době krize a podle toho se také bude chovat. Velmi nás mrzí pozměňovací návrh paní předsedkyně Pekarové Adamové, který hovoří o tom, že by vlastně bylo i v tomto období, kdy by zaměstnanci nebo zaměstnavatel využili kurzarbeitu, možno tyto zaměstnance propustit. Jsme přesvědčeni, že je to opravdu vkrádání do zákoníku práce a že i to, že se vypínají všem zaměstnancům možnosti v zákoníku práce, bychom tohle dali ještě jako třešničku na dortu, a my tento pozměňovací návrh opravdu odmítáme.

Za nás jsme rádi, že i vládní koalice na to přistoupila, že se opravdu tento důležitý zákon neprojednává v legislativním stavu nouze. Jsem přesvědčena, že si to prostě jako Sněmovna nemůžeme dovolit, protože tady chceme schválit, ať už v konečné podobě nebudeme vůbec asi předesílat, jak dopadne, ale myslím si, že i tady bylo řečeno, že jsou ještě další jednání napříč politickým spektrem. Každopádně se bavíme o tom, že by tato norma, tato novela měla působit desítky let, i možná potom za nějakých drobných úprav třeba i toho modelu v podobě Německa. Každopádně to jsou odhady do příštích let a nemyslím si, že nyní je to asi na věc řešení. Ale jsem přesvědčena, že by to opravdu mělo být schváleno napříč politickým spektrem. A proto i my jsme rádi za KSČM a vlastně jsme deklarovali i na prvním výboru pro sociální politiku, že nebudeme souhlasit s legislativním stavem nouze a že chceme řádné projednání z toho důvodu, aby se vydiskutovaly napříč politickým spektrem veškeré připomínky.

Musím říci, že se mi velice nelíbí vystoupení paní kolegyně za Trikolóru. Vaším prostřednictvím bych možná, pane předsedající, trošku reagovala. Nejsem si jistá, jestli řešíme pokřivení pracovního trhu. V minulosti jsme se bavili o tom, že jakékoli zásahy státu byly nepřípustné. Ale bavíme se o celosvětové krizi a opravdu problémech, které jsme nikdo neočekával. A na druhou stranu vnímáme i to, že jsou zaměstnavatelé, a víme to, kteří vlastně na té pomoci, která dneska jede ze strany státu, dokážou využít v maximální možné míře, ale zároveň bez jakékoli ztráty svých dalších podnikatelských možností. A já jsem přesvědčena, že tak jak jsme viděli snahu Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich programu COVID, že tam jsme opravdu nedopadli dobře. Ale co se týče Antiviru na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tam se opravdu ukázalo, že to béčko i céčko jsou opravdu dobré, že dokážou opravdu pomoci tam, kde je potřeba. Myslím si, že bychom se ze všeho měli ponaučit a zároveň se podle toho i chovat. A pro KSČM jsou samozřejmě dogma hlavní to, abychom zachovali zaměstnance, kteří si to zaslouží, aby měli opravdu svoji práci, protože ta situace je taková, že nikdo asi si nedovolí teď nic odhadnout. A do konce roku my nevíme, co nás čeká, co bude. Nárůsty nemocných v rámci covidu stále neoslabují a spíše se bavíme o rostoucích číslech. A já jsem přesvědčena, že bychom se podle toho měli chovat. A pomoc ze strany státu se tady nabízí, tak jenom vyzývám všechny, abychom si opravdu společně řekli, jaká ta podoba měla být, a spíš už tady neřešili to, že vlastně je všechno špatně a že by se nemělo řešit. Myslím si, že touhle cestou, že i možná ta situace, která nás čeká v příštím roce, tak si to opravdu ti naši občané nezaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Alena Gajdůšková, v tuto chvíli poslední přihlášená. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, podpora částečně zaměstnanosti se rovná podpora zaměstnanosti. O to vždycky sociální demokracii šlo. Firmy i lidé potřebují vědět, že bude-li krize, bude zde mechanismus, jak lidi o práci nepřijdou. A firmy nepřijdou o své vysoce kvalifikované zapracované loajální zaměstnance, bez kterých žádná firma dlouho fungovat nemůže. Proto tento návrh zákona potřebujeme jako systémové opatření pro tuto chvíli, pro současnou krizi, ale také do budoucna.

My chceme, aby tento návrh zákona, aby program kurzarbeit, chcete-li, podpora částečné zaměstnanosti, začal platit od 1. 1. 2001, od ledna, aby plynule navázal na program Antivirus. Navrhuji proto zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 12 dnů, tak aby bylo možné návrh projednat ve třetím čtení už na následující schůzi Poslanecké sněmovny, tedy od 20. 10. Ale doufám, že i v této krátké lhůtě, v této krátké době se ještě dokážeme domluvit na úpravě parametrů tak, aby návrh získal maximální podporu zde v Poslanecké sněmovně, ale i v tripartitě.

Možná jsem měla začít tou tripartitou. Toto je věc, kurzarbeit je skutečně věc, kde je potřeba, aby se domluvili sociální partneři, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci i vláda. My chceme, aby se stalo toto opatření skutečně systémovým, aby firmy i lidé věděli, co se stane, kdyby měli přicházet o práci, kdyby hrozila nezaměstnanost.

Za mne je důležité navýšit maximální výši podpory na 1,5násobek průměrného příjmu. To, co firmy totiž potřebují a co je v zájmu výkonu ekonomiky i hospodářství a hospodářského růstu, je udržet ve firmách především vysoce kvalifikované zaměstnance, lidi, kteří prostě dokážou ty firmy po nějaké době útlumu opět rozjet. Debata o dalších parametrech samozřejmě musí proběhnout také. Za nás za sociální demokraty o tom mluvila Kateřina Valachová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP