(12.30 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Je potřeba se ale také bavit o vazbě podpory částečné zaměstnanosti na zvyšování nebo rozšiřování kvalifikace, případně na rekvalifikace. Ne nadarmo se říká, že každá krize je současně příležitost, a zde se to skutečně nabízí. Jestliže musíme dělat změnu, a ta změna prostě přijde, ať se nám to líbí, nebo ne, tak ji využijme do maxima, abychom posunuli naše hospodářství, abychom posunuli naši ekonomiku k oblastem s vysokou přidanou hodnotou, abychom podpořili hospodářský růst do budoucna. Já věřím, že se nám to společně podaří.

Prosím vás o podporu návrhu zákona, o propuštění přes první čtení, a znovu vás ještě žádám o souhlas se zkrácením lhůty. Jsem přesvědčena o tom, že v sociálním výboru i při těch potřebných odborných debatách k tomuto tématu jsme schopni to zvládnout. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Tereza Hyťhová. A dále s přednostním právem vystoupí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych se chtěla jenom vyjádřit k mojí kolegyni z KSČM, paní Aulické. Já jsem neřekla, že program Antivirus nefungoval, naopak jsem dneska hlasovala pro zařazení bodu, který bohužel Sněmovnou neprošel, a to aby program Antivirus byl prodloužen do konce roku 2020, tedy na zbývající měsíce. Tento návrh byl od ODS, bohužel Sněmovnou neprošel. To by mi přišlo mnohem lepší než tady dneska probírat zákon, který je špatně připravený, a vlastně ani nevíme, jak co bude. Zkrátka si myslím, že Antivirus fungoval. Je škoda, že to neprošlo i na zbývající měsíce, ale tak to je. Takto jsem se k tomu chtěla vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě bude s faktickou poznámkou reagovat paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Ještě vaším prostřednictvím ke kolegyni. Já si myslím, že jste řekla mimo jiné i toto, ale více jste právě hovořila o tom, že se nepomáhá zaměstnavatelům a že dochází k pokřivení trhu, a tak dále, tím, že návrh zákona je takový, jaký je. Já jsem se k tomu jenom vyjádřila, ale myslím si, a stojím si za tím, že opravdu jste to vzala z více směrů. A za nás - co jiného, pokud tedy neprošel váš návrh v rámci prodloužení Antiviru, vláda teď může dělat, a já se jí nezastávám, my jsme byli ti, kteří jsme řekli, že je potřeba právě dál prodlužovat Antivirus, záleží samozřejmě v jaké podobě, ale co jiného vláda může dělat než to, že do konce roku opravdu Antivirus v nějaké podobě prodlouží. Já si myslím, že si teď nedovolí, aby neprodloužila, aby všechno skončilo 31. 10., protože situace v České republice je taková, že pokud by to vláda udělala, tak si myslím, že tady budeme mít hodně horko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní vystoupí v rozpravě paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, moc mě mrzí, pozdravuji aspoň takto na dálku paní ministryni Maláčovou, že tady s námi při této normě nemůže být, je to samozřejmě zcela pochopitelný důvod. Ale v podstatě tady za vládu nezaznívají odpovědi na celou řadu argumentů, nebo protiargumentace, a nikdo tady pořádně ten návrh nehájí. Je to trošičku takový opuštěný sirotek, snaží se pár poslankyň z vládních stran, ale je to dost nedostatečné.

Každopádně návrh tohoto zákona zaznívá ve veřejném prostoru, častován ze všech možných stran, a není s ním spokojen vůbec nikdo, ani zaměstnavatelé, ani zástupci zaměstnanců, odbory, odborníci, ekonomové. Prakticky všichni se shodnou na tom, že byť byl připravován už od května, nebo alespoň je nám to tvrzeno, že byl připravován od května, tak tedy na něm těch pět měsíců přípravy rozhodně není znát.

Název kurzarbeit tím, že nemáme úplně dobré jednoduché přiléhavé české slovo, se tak může stávat docela matoucím, protože tím, že to je slovo v němčině, to může vypadat, že tady máme podobný návrh, jaký je využíván právě zejména v Německu. Ale ten český návrh, takový kurzarbeit počesku, s tím německým tolik společného nemá.

Hlavní výhrady, které k návrhu máme, se budeme snažit upravit pozměňovacími návrhy. A souhlasím s tím, co tady už zaznělo od mnohých, že nelze betonovat starou ekonomiku, nelze ji zakonzervovávat tímhle způsobem, ale my se musíme snažit investovat do restrukturalizace ekonomiky a do ekonomiky nové. Tato výzva, která před námi je, tato krize je pro ni příležitostí, není tímhle návrhem naplněna. Jednoznačně chybí jakákoliv snaha o aktivaci lidí ohrožených ztrátou zaměstnání. To je například jeden z těch aspektů, který ten německý model má, a tento český jej absolutně postrádá. Tady opravdu není žádná snaha o nějakou motivaci k tomu, aby se lidé víc vzdělávali; když už tedy nemají mít možnost pracovat nějakou část týdne, tak aby třeba právě tato část rekvalifikací a tak dále byla více podpořena. Vůbec to neobsahuje tento návrh. Pouze konzervuje staré pořádky a snaží se zachránit často i nezachranitelné. Protože jak jinak si vysvětlit, že mají být podpořena a ochráněna i pracovní místa, kde ten zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze jeden den v týdnu? Jeden den v týdnu stačí, to znamená, když to vezmeme v průměru, čtyři dny v měsíci stačí pracovat a máte nárok na tuto podporu. Tohle se budeme snažit změnit. Myslím si, že alespoň dva dny v týdnu tam musí být, ne-li víc, aby se dalo takové místo považovat ještě za perspektivní do budoucna. A perspektiva se určitě tímhle vyjádřit dá.

Kvalifikovanější pracovníci by dle vládního návrhu přišli o šanci být podpořeni, protože ten strop, tak jak je nastaven, je příliš nízký. Proto návrh, aby jedenapůl násobek z průměrné mzdy byl tím stropem, a rádi podpoříme i návrhy, které tady zaznívaly, které myslí na kvalifikovaná pracovní místa. Vždyť to jsou ta, která mají šanci pomoci firmám častokrát právě z těch potíží, a ta musíme neopomíjet.

TOP 09 navrhne i další změnu, která se týká zákoníku práce a týká se možnosti propustit bez uvedení důvodu s tím, že zaměstnanec by byl podpořen státem dvěma měsíčními odstupnými a zaměstnavatel byl platil pouze jedno. Tři měsíce odstupného jsou dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk měl šanci najít práci jinde na perspektivním pracovním místě či třeba začít právě podnikat, tak abychom se tady pohnuli od ekonomiky, která je postavena na levné práci, na ekonomiku, která je postavena na přidané hodnotě. To je přece to, co Německu právě trochu závidíme, nebo k čemu svým způsobem vzhlížíme, a měli bychom se snažit to také dohnat. My jsme tady Německo předehnali v počtu nakažených, ale nesnažíme se to, co tam dobře funguje, adaptovat na české prostředí. A já jsem přesvědčena, že by to šlo, jenom by to chtělo větší snahu.

Ten kompromis, který paní ministryně Maláčová nazývala krvavým, je tady prakticky těžko hájitelný a já pevně doufám, že bude návrh přepracován, anebo alespoň budou přijaty ty pozměňovací návrhy, které jej posunou k něčemu, co skutečně má šanci pomáhat všem těm, kterých se týká, včetně celé společnosti, tím, že pomůže české ekonomice a změně její struktury. To je to, co potřebujeme jako sůl, a to je to, k čemu tuto krizi můžeme využít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Alena Gajdůšková a bude ji v rozpravě následovat pan ministr Petříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Jenom velmi rychle. Já musím říct, že mě děsí to, co řekla paní předsedkyně Pekarová Adamová, v té jedné věci. Kurzarbeit stejně jako Antivirus jsou nástroje na podporu zaměstnanosti, ale navrhovat v podstatě demontáž základního principu zákoníku práce, to je, že člověka můžete propustit okamžitě bez udání důvodu, to není cesta, jak zaměstnanost podporovat. Skutečně s tím opravdu souhlasit nemohu a nemůžeme a velmi bych se tohoto ustanovení obávala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP