(17.20 hodin)
(pokračuje Králíček)

A žádat o definici zařízení, to je, jako kdybych chtěl, aby mi armáda jasně definovala složení BVP nebo nějakého tanku. Tak to můžu těm nepřátelům prostě říct, jak mají útočit a kde to vozidlo nebo ta krabice má své slabiny. Prostě v některých případech jsou některé věci tajné právě proto, aby je ten protivník nemohl přečíst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Ondřej Profant a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Já k panu Luzarovi. V té nové verzi pozměňovacího návrhu je právě explicitně zmíněno, že ta rozvědka se může rozhodnout předávat informace CERTu, což je civilní orgán informující o kybernetické bezpečnosti, standardizovaný postup, který je používán jak soukromou sférou, tak veřejnou sférou. A já si myslím, že to je velmi dobře. To je extrémně důležité, protože mnoho hrozeb je prostě obecných, jasně o nich víme a je potřeba o nich vědět. Kybernetická bezpečnost funguje pouze na principu otevřenosti. Jakmile se tam snaží někdo moc něco utajovat, tak to nefunguje, protože pak se nenastaví ty systémy. A když se ty systémy nenastaví proti konkrétní hrozbě, tak jsou vůči ní zranitelné, jako jsme třeba viděli u našich nemocnic.

Souhlasím s tím, že samozřejmě jakékoli hardwarové blackboxy jsou problém. Proto jsem říkal, že vítám, že je to jako ta poslední možnost. A určitě bych si přál, aby jakékoli sondy a obecně hardware v kritické infrastruktuře státu byl otevřeným hardwarem. A rád s kolegy z komunistické strany takové zákony budu prosazovat, abychom využívali otevřený hardware, který budeme mít opravdu my pod dohledem, a nikoli někdo jiný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Leo Luzar. Zatím poslední přihláška na faktickou. A pak se připraví paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za faktickou. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím kolegovi Králíčkovi. My jsme se asi neslyšeli. Já jsem říkal, že jestliže tady je návrh z Pirátské strany na komplexní pozměňovací návrh, který mění charakter tohoto zákona, jak vyjádřil můj předřečník, že ten zákon, který teď máme, vlastně můžeme odsunout, protože se bude pracovat na tom komplexním pozměňovacím návrhu. Pokud opravdu takový je, tak je zcela logický můj návrh, zvlášť když tento zákon je tady tak dlouho. U jiných zákonů, ano, chápu, můžou být důvody pro takovéto jednání - z důvodu času a dalších. Ale v tomto případě to tak není. A proto opakuji, já dávám návrh na vrácení k přepracování, pokud takovýto pozměňovací návrh existuje. A to nevím, protože jsem ho neviděl. A předpokládám, že nám pan ministr potom ve své řeči toto objasní.

Co se týče spolupráce, já to samozřejmě vítám, protože to je téma, které je apolitické. To je téma o informacích a o nakládání s informacemi. A jestliže tady slyším, že tu jsou orgány státu pověřené bezpečností kybernetického prostoru, a vlastně my, až teď konečně budeme tu bezpečnost mít, protože to Vojenské zpravodajství je to konečné, nejlepší, poslední, jak tady můj předřečník ctěný pan Králíček řekl, tak se ptám, co dělaly ty instituce před námi, ty ostatní dvě, které tady byly jmenovány, které mají dozorovat a kontrolovat? A zase, jak z toho útoku on pozná? Po pár hodinách řekne ach, to je vojenské, tak volá vojáky, pojďte si to převzít. Anebo vojáci po hodině útoku řeknou ach, to je civilní, budete se starat o to vy. Ta spolupráce těchto orgánů z tohoto zákona vůbec nevyplývá a nevíme, kdo jaké bude mít pravomoce, a rozhodovat, čí úkol to je, jestli je to obrana, nebo jenom monitorování. Jak to bude rozlišováno? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Možná bych na úvod chtěla sdělit, jaký bude postoj klubu občanských demokratů k této novele. Musím říct, že jako pamětník z minulého volebního období vím, a nejenom já, ale i ti z vás, kteří jste byli v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně, že ten původní návrh doznal opravdu velkých změn. To, že na konci toho minulého volebního období neuměl pan ministr, tehdejší ministr obrany Stropnický, předsedům politických klubů plus příslušným expertům vlastně odůvodnit, proč bychom měli takový zákon mít, to je holý fakt. Myslím si, že jsme se za to období výrazně posunuli.

A i já bych se chtěla připojit k tomu poděkování Vojenskému zpravodajství i Ministerstvu obrany, protože těch schůzek, které jsme měli na toto téma, kdy jsme diskutovali přesně i to, co třeba klade za otázky pan poslanec Luzar, to už máme za sebou. Možná bych si trošku povzdychla nad tím, proč se tedy někteří poslanci z jednoho klubu spolu nebaví, protože určitě kolega za KSČM, který působí ve výboru pro obranu, pan poslanec Alexander Černý, ví, jaké byly naše připomínky, co jsme chtěli opravit, co jsme chtěli, aby se tam doplnilo. A určitě by panu Luzarovi tuto informaci poskytl.

Stejně tak bych si chtěla povzdychnout, kolegyně, kolegové, choďte na semináře, které pořádáme v této Poslanecké sněmovně a které se týkají problematiky, která je zásadní. Já nijak nezpochybňuji, že toto téma není zásadní. Tady proběhlo několik seminářů na toto téma, kde opět všechny otázky, které tady zazněly, tak na ně odpovídali odborníci. Takže i toto je už vydiskutované.

Závěrem svého vystoupení bych chtěla říct, že se určitě občanští demokraté nepřipojí k návrhu na vetování toho zákona ani nepodpoříme v tuto chvíli vrácení k přepracování, protože máme za to... (Odmlčuje se pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Požádám vás o klid, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jenom bych chtěl upozornit, že návrh na veto tady nemám. Mám návrh na zamítnutí. Ale to jenom pro upřesnění.

 

Poslankyně Jana Černochová: Máte návrh na zamítnutí a návrh na přepracování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Ale ne na veto, protože na veto je třeba dvou klubů, jenom abychom si...

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano. Takže náš klub se k těmto návrhům nepřipojí, protože máme za to, že není čas dál ztrácet čas. Dochází tady k útokům na nemocnice. Dochází tady k útokům na zastupitelské úřady. Dochází tady k útokům na Úřad vlády. Dochází tady k útokům na různá ministerstva, například Ministerstvo zahraničních věcí. A toto všechno jsou věci, které bychom měli mít na paměti a měli bychom se je snažit ošetřit v tom zákoně tak, abychom je eliminovali. Samozřejmě že nikdy nemůžeme dosáhnout toho, aby se něco takového nedělo. Pokud by někdo vymyslel geniální model, tak je to skutečně na Nobelovu cenu. A nikdo takový není. Ale určitě bychom se jako zákonodárci měli snažit o to, abychom tu možnost odvracet tyto útoky v naší legislativě měli.

Určitě členy ODS bude při projednání ve výborech zajímat - a poprosila bych pana ministra obrany, aby si zjistil k tomuto informace - jak to bude vlastně v této vládě s takzvanou dvojstupňovou kontrolou, protože i pan kolega Luzar, a v tomto s ním souhlasím, tady vznesl dotaz, kdo bude hlídat hlídače. A tady jsme v roce 2016 s velkou slávou, když byl premiérem pan Sobotka, schválili zákon o takzvané dvojstupňové kontrole zpravodajských služeb. Kolegyně, kolegové, píše se rok 2020, jsme de facto v jeho závěrečné části, a tato dvojstupňová kontrola stále není naplněna. (Opět se odmlčuje se pro hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP