(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, my jsme se tady měnili, takže jsme nemohli přesně zareagovat. Ale poprosím sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže ta dvojstupňová kontrola stále není naplněna. Chtěla bych znát stanovisko pana premiéra, někoho z ministrů, ideálně pana ministra obrany, vnitra, spravedlnosti, jak to tedy s tou dvojstupňovou kontrolou bude. Máte ambici v tomto volebním období předkládat změnu zákona? Protože byla to ODS a byl to Marek Benda, který tady opakovaně upozorňoval na to, že ta kritéria výběru lidí, kteří by tu dvojstupňovou kontrolu provázeli, jsou de facto nereálná, že tady není sto lidí, kteří mají prověrku na PT, kteří mají zároveň věk nad 40 let a jsou absolventi některé z právnických fakult, státních právnických fakult. Takže tohle byly připomínky, které jsme tady měli, vy jste slíbili, že se to zkusí, jako tehdejší vládní koalice. Jsme čtyři roky od platnosti tohoto zákona a žádnou kontrolu nemáme.

Takže myslím si, že tohle je cesta tím správným směrem - navazuji na to, co tady říkal pan poslanec Luzar, že tady bychom skutečně měli chtít slyšet od představitelů vlády, jakou mají ambici, co s touto kontrolou udělat. Pokud ten zákon, který se tady schvaloval, není možné naplnit, předložte ve zkráceném řízení jeho změnu, ať skutečně mandát nás všech poslanců a poslankyň v tomto volebním období může končit tím, že jsme splnili to, co jsme si předsevzali ještě v tom minulém volebním období, ať skutečně nejsme směšní. Takže určitě bychom pravomoc zpravodajským službám dát měli, ale zároveň bychom měli upravit zákon o té dvojstupňové kontrole zpravodajských služeb tak, aby tato kontrola mohla být konečně realizována a naplněna. Pak si myslím, že tady celá řada z vás, kteří jste měli nějaké pochybnosti, bude mnohem klidnější.

Jinak jsme tady s kolegy diskutovali to, jestli budeme navrhovat nějaké zkracování lhůt. Já si myslím, že to není nutné, protože pokud dneska projde první čtení, výbor pro obranu zasedá 4. listopadu, kam bychom tento bod zařadili, otevřeli tak, abychom tento návrh zákona za výbor pro obranu mohli finálně schvalovat 18. listopadu a měli jsme tedy do konce roku tento zákon zprocesovaný.

Zároveň bych tedy chtěla poprosit, protože skutečně pro nás možnost té kontroly je důležitá, neslo se to tady těmi diskusními příspěvky jak kolegů z SPD, tak kolegů z KSČM, ale i od kolegů z Pirátské strany, jestli by pan ministr, pokud ví, jak to bude s tou dvojstupňovou kontrolou, mohl na to reagovat. My jsme dokonce i s panem předsedou stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství Vítem Rakušanem přijímali na této stálé komisi nějaké usnesení, které jsme směřovali k panu premiérovi, ať se skutečně pan premiér, který stojí v čele vlády, rozhodne, co s touto normou, která nebyla naplněna, uděláme. A nebráním se tomu, že třeba můžeme načíst nějaký pozměňovací návrh nebo skutečně v devadesátce ten návrh dál projednat. Ale je to důležité, abychom se vyhnuli všem možným otazníkům, které tento zákon už pátým rokem provázejí. I samozřejmě jsou to otázky nejenom nás poslanců a poslankyň, ale i novinářů. Takže určitě se panu ministrovi i nám jako členům výboru pro obranu bude lépe argumentovat, když budeme říkat ano, tu pravomoc po právu bude mít Vojenské zpravodajství, ale zároveň bude nad tím nějaká kontrola, která bude skutečně fungovat, od nezávislého orgánu.

Jestli ještě tedy můžu drobně zareagovat na pana poslance Luzara. I já jsem si kladla několik otázek, které byly spojené s tím, proč by to zrovna mělo být Vojenské zpravodajství, a ne NÚKIB. I jsem se na to ptala dnes už bývalého ředitele pana Navrátila, ale i současného ředitele NÚKIBu. NÚKIB má ze zákona jinou roli. Prostě není možné směšovat tyto věci. Bylo by to možné, pokud bychom NÚKIBu sebrali to jiné oprávnění, které má ze zákona. Ale nemůže být zároveň metodikem a zároveň provádět ty, když to řeknu zjednodušeně, útoky. To prostě možné není, protože by přišli o celou řadu klientů, které mají jako ta metodická instituce.

Jediná možnost, která tady je vedle toho dát tu pravomoc Vojenskému zpravodajství, je zřídit další úřad. Kolegyně, kolegové, občanští demokraté by byli poslední stranou v této Poslanecké sněmovně, která by něco takového navrhovala. Naopak máme za to, že těch úřadů máme víc, než je nezbytně nutné. Ale i toto jsme diskutovali v rámci těch seminářů, v rámci výboru pro obranu.

Já bych možná doporučila panu ministrovi, až nám oficiálně formálně pošle ten komplexní návrh, a nebude to návrh Pirátů, ale bude to návrh, který bude nějaké skupiny poslanců, předpokládám, nebo jestli to ještě bude v rámci toho procesu staženo, změněno, to záleží na panu ministrovi, jaký zvolí nosič pro ten komplexní pozměňovací návrh, tak bych poprosila pana ministra, aby tento návrh poslal všem zástupcům klubů, ideálně ať to jsou členové výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost, určitě se to pak dostane k těm dalším kolegům, kteří o toto téma mají zájem.

A zároveň bych tady chtěla zmínit - a snad se na mě nebude zlobit, když to tady řeknu na mikrofon - ale na výboru pro obranu pan generál Beroun nabízel členům výboru pro obranu nebo jejich odborníkům, jejich expertům, že se sejde s každým, kdo má nějaké otázky, kdo má nějaké nejistoty, kdo by chtěl vědět přesně ty věci, které tady zaznívaly, a podají relevantní vysvětlení. Za klub občanských demokratů jsme se takto několikrát sešli. Piráti tady také řekli, že se takto sešli. Doporučovala bych, aby se i zástupci SPD, případně zástupci KSČM takto se zástupci Vojenského zpravodajství s panem ministrem sešli a aby se ty věci vydiskutovaly tak, abychom opravdu mohli naplnit to, co jsme si tady řekli - a snad jsme všichni ve shodě - že bychom chtěli, aby skutečně Česká republika nějakou legislativní normu, která by bránila těmto útokům, měla a abychom ji ideálně měli do konce roku. Protože nebudeme si, dámy a pánové, nic nalhávat, co neprojednáme do konce tohoto roku, to už se těžko bude projednávat v těch pár měsících, které nás pak budou dělit od řádného termínu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Přeji vám pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Pavel Jelínek a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP