(18.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Co se týká skupin lidí, kterým by měl chráněný účet pomoci, tak se jedná o tři skupiny lidí. Jednak jsou to lidé, co účet v tuto chvíli mají, a už probíhá exekuce, a bohužel se opakovaně setkávají s tím, že jsou jim neoprávněně exekuovány účty exekutorem s tím, že exekutor nerozezná, jaké finanční prostředky, a že jsou to tedy ty nepostižitelné, na účtu aktuálně jsou. Podotýkám, že se s tím setkávají lidé opakovaně a přímo se tady, řekněme, šlape po krocích, které jsme my jako zákonodárci v minulých měsících a letech schválili a které vedly k tomu, že nezabavitelné částky jsme zvýšili tak, abychom zajistili, aby byli motivováni lidé více a více vydělat, odvést více na splátkách, ale zároveň aby jim také více zůstalo, aby mohli řádně a slušně žít a zajistit svou rodinu a co nejrychleji se z dluhů dostat. To je první skupina lidí.

Druhá skupina lidí - musím přiznat, že tihle jsou v tuto chvíli z mého pohledu nejvíc ohroženi a nejvíc ospravedlňují to, abychom dnes hlasovali na jedno hlasování. Jsou to desítky tisíc, stovky tisíc lidí, kterým hrozí v důsledku koronavirové ekonomické krize - protože si uvědomme, že velká skupina pracujících skutečně dnes je víc jak půl roku na 60 procentech mzdy a hrozí, že se nám bude opakovat situace v roce 2009-2010, té hospodářské krize, kdy se řada lidí, kteří poctivě pracují, poctivě celý život odváděli daně, mají např. nízký důchod, dostane do druhotného zadlužení a my jim nebudeme moci pomoci. Tuto skupinu lidí má chráněný účet chránit preventivně, to znamená, jsou to lidé pracující a důchodci, kteří v tuto chvíli účet mají, exekuce u nich neprobíhá, ale my chceme předejít tomu, aby se stali, upřímně řečeno, obětí podobné situace, jak se stali lidé v důsledku hospodářské krize v roce 2009-2010. Je to poctivé a je to spravedlivé.

A třetí skupina, které by chráněný účet jako systém měl pomoci, jsou lidé, kteří v tuto chvíli jsou úplně mimo, řekněme, řádnou, tu osvětlenou ekonomiku v rámci šedé, nebo možná i černé ekonomické zóny, a my jim umožňujeme, aby si nově, opravdu reálně měli možnost, šanci, a také aby to pro ně mělo nějaký užitek, účet zřídit u banky, s tím, že budou mít jistotu, že napříště nebude možné jim opakovaně finanční prostředky obstavovat, díky tomu, že si zavedou chráněný účet a do budoucna budou ty jejich prostředky chráněny.

Tady chci zdůraznit zásadní přidanou hodnotu návrhu - a mohli bychom být maximalisté, a my s Patrikem Nacherem maximalisté jsme, takže to byste koukali, kdybychom měli 200 hlasů, co bychom vám předložili. Ale nemáme je. Takže předkládáme to, na čem máme všeobecnou politickou shodu i podporu odborníků. A ta přidaná hodnota u této třetí skupiny lidí je jednoduchá.

Ponecháváme od 1. ledna to, že i nadále jednorázově, pokud dojde k obstavení účtu - teď se bavím o lidech, kteří účet nemají, zřídí si ho, následně dojde k obstavení, tak my tam ponecháváme uvolnění trojnásobku životního minima od 1. ledna, a ta přidaná hodnota je ta, že nově pravidla poslaneckého návrhu, který máte na stole, zajišťují, že nejpozději do šesti měsíců by mělo následně dojít ke zřízení chráněného účtu a těch šest měsíců tento trojnásobek životního minima budou mít šanci tito noví povinní mít chráněný a budou mít jistotu, že v tom jednorázovém, jednom měsíci budou vyplaceni, a oni si současně, když požádají o tuto výplatu, požádají i o zřízení chráněného účtu. Bude to jeden úkol, jeden krok. A myslím si, že toto proti stávajícímu stavu, kdy ti lidé nemají žádnou šanci se dostat do řádného režimu účtu, udržet ho, být schopni ho platit, zajistit si životní potřeby a následně být chráněni režimem chráněného účtu, tak i to přidaná hodnota je. To je třetí skupina, o kterou nám jde.

Na závěr bych chtěla říct, že je mi velkou ctí, že jsem měla možnost se snažit dva roky získat většinu v Poslanecké sněmovně pro podporu tohoto návrhu, a vážím si podpory všech poslaneckých klubů, které tady jsou v této ctihodné Poslanecké sněmovně. A jsem ráda, že v roce 2020, byť ne úplně příjemné covidové době a možné ekonomické krizi, jsme schopni se na takovéto zásadní věci, která opravdu lidem pomůže, shodnout. Poslanci a poslankyně, za toto vám děkuji a jsem na vás velice hrdá a jsem ráda, že tuto shodu, na kterou se upřímně řečeno čeká patnáct let, jsme právě v tuto chvíli, nalezli. Děkuji vám.

Poslední poznámka - a bude se tomu věnovat Patrik Nacher blíže - je otázka, která je velkou přidanou hodnotou chráněného účtu, a to je bezplatnost vedení chráněného účtu s tím, že to běžné zpoplatňování úkonu je vázáno na původní účet tím, že zároveň je tam pravidlo, které oceňují další poslanecké kluby, a myslím si, že většina, a sice to, aby v důsledku vedení exekuce a řešení situace, kdy lidé jsou aktivní, platí dluhy a dodržují pravidla, tak abychom zabránili do budoucna praxi některých bank - podotýkám některých bank - kdy tyto poplatky v návaznosti na vedenou exekuci zvyšují. Takže toto také má být napříště tedy zapovězeno.

Ještě jednou děkuji všem poslaneckým klubům a děkuji i za doporučení kolegyně, která avizuje, že postrádáme vládu, tak věřím, že někdo z vlády se dostaví.

Na závěr bych chtěla říct i za poslanecký klub sociální demokracie, že jsme velice rádi jako politici a politická strana, že chráněný účet máme možnost prosadit a vést tu debatu ve Sněmovně a být tou silou, protože náš program Druhá šance humanizuje kroky v exekucích, a já jsem ráda, že to je další krok, který navazujeme na prosazení zrychleného oddlužení seniorů, mladých dlužníků, rychlejšího oddlužení v režimu nového insolvenčního zákona. A věřím, že spolu s vámi, s dalšími kolegy, ještě do konce Poslanecké sněmovny řadu takových podobných návrhů, prosadíme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám také děkuji. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, co k tomu říct jako zpravodaj. Tak nejdřív ideologicky nebo věcně. Pokud můžu, já samozřejmě souhlasím jako člen poslaneckého klubu, jehož je místopředsedkyní Kateřina Valachová, s tímto návrhem. Myslím si, že je velmi potřebný pro Českou republiku, pro občany České republiky, a jsem také rád, že se po těch několika letech, kdy se o chráněném účtu jenom mluví, vlastně konečně dostává na pořad Sněmovny verze, která má velkou šanci na to, aby byla - věřím, že dnes - schválena v rámci toho § 90.

Děkuji také Kateřině Valachové a Patriku Nacherovi za to, že opravdu si to vypracovali, a kdokoliv jiný bude říkat, že je to jeho zásluha, tak nebude mít pravdu, protože Katka Valachová a Patrik Nacher jsou opravdu zejména ti dva, kteří na institutu chráněného účtu pracují a kteří se tomu věnují opravdu od začátku tohoto volebního období. Tudíž si myslím, že návrh by měl být schválen. Doufám, že nebude vetován, i přesto, že když se člověk podívá, zvlášť jako zpravodaj a bývalý předseda Legislativní rady vlády, že vláda k němu měla určité výhrady, tak je potřeba také říci, že stanovisko vlády je souhlasné a že ty výhrady po nějaké podrobné analýze nejsou natolik zásadního charakteru, aby návrh nemohl být schválen v prvním čtení.

Ještě možná připomenu to, že my jsme se chráněným účtem zabývali před čtrnácti dny na tom klíčovém jednání ústavně-právního výboru. Tam vlastně byly dvě různé verze, které navrhovali Kateřina Valachová a Patrik Nacher, plus, tuším, verze pana kolegy Ferance, seznali jsme je a jsem, opakuji ještě jednou, rád tomu, že je lepší a rychlejší vytvořit životaschopnou verzi, která by byla předložena v rámci prvního čtení v § 90, tu máme zde na stole. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP