(17.50 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji, abychom to přikázali ještě i ústavně-právnímu výboru. Myslím si, že to není otázka jenom obrany, ale přece jenom jako schraňování dat o velkém množství subjektů a že je třeba, aby bylo na něj hleděno nejenom z hlediska obranného, které já naprosto chápu a respektuji, ale i z hlediska práv každého jedince. Takže navrhuji přikázat ústavně-právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych také navrhl přikázání, a to hospodářskému výboru, jelikož v naší komisi IT máme operátory a ČTÚ a docela podrobně s nimi probíráme možná rizika a možné debaty ohledně zkvalitňování sítě, tak bychom rádi, aby se i oni mohli vyjádřit k zásahu, který dle mého názoru hrozí v rámci instalace tady těchto skříněk. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Kobza. Ano, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že hlavní těžiště práce Vojenského zpravodajství je v zahraničí, tak navrhuji, aby to bylo přikázáno i zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je nějaký další návrh na přikázání výboru? Nevidím.

 

Takže budeme hlasovat o přikázání stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 38, přihlášeno 90 poslanců, pro 89, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o přikázání ústavně-právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39, přihlášeno 90 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále přikázání výboru hospodářskému.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 90 poslanců, pro 13, proti 45. Návrh byl zamítnut.

 

Poslední hlasování o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, přihlášeno 91 poslanců, pro 18, proti 44. Návrh byl zamítnut.

 

Ano, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Babka: Pane předsedající, já pouze k hlasování číslo 35 - hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování. Prosím o opravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře. Děkuji a konstatuji, že jsme přikázali tento tisk dále stálé komisi Poslanecké komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a ústavně-právnímu výboru. Tímto jsme se vypořádali s tímto tiskem.

S přednostním právem pan poslanec, prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dobrý den, dámy a pánové. Já předpokládám, že to nebude nutné, ale na základě § 53 navrhuji jednání a hlasování i po 19. hodině na základě žádosti klubu Pirátů a klubu ANO.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, budeme hlasovat o procedurálním návrhu, abychom mohli jednat a hlasovat i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno 90 poslanců, pro 67, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme projednávat návrh

 

7.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 986/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 986/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, je mi velkou ctí, že mohu uvést tento poslanecký návrh. Troufám si říct, že tento poslanecký návrh a systémové zavedení chráněných účtů v České republice je skvělý počin, a jsem ráda, že se na tom shodujeme v zásadě napříč politickým spektrem.

O co jde? Dlouhodobě v České republice je možné to, co například v zemích na západ od nás je absolutně nepředstavitelné, a sice to, že dlužníci, kteří řádně platí své dluhy, své závazky a odvádějí tyto splátky věřitelům, se mohou dostat do situace, kdy ty zbývající prostředky, které už podle práva a zákona náleží jejich rodině, na jejich živobytí, na základní životní potřeby, tak i tyto prostředky, které náš zákon chrání a vždycky chránil, může obstavit na účtu exekutor a znemožnit k nim přístup a následně jejich využití právě pro živobytí povinného a jeho rodiny, což zákon sám o sobě garantuje. Tato garance, jak víme všichni, tady v řadě případů vede k tomu, že naopak se dlužník, který řádně platí, dostává do dluhové spirály, do dluhové pasti a samozřejmě dopady takovéto životní situace neřešitelné nakonec hradíme my, daňoví poplatníci, z kapes nás všech. (V sále je hlučno.)

Co to dělá z hlediska sociální soudržnosti a společnosti, zvyšování (počtu) lidí v dluhových pastech, to upřímně řečeno slýcháme jako poslanci a poslankyně možná už desítky let z úst odborníků, ale i mnohých, kteří vyzývají k řešení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já vás přeruším, protože přece jenom hluk v jednacím sále je docela velký a já neslyším pořádně, co říkáte. Prosím, máte slovo. Děkuji.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vím, že jste v povoleném střetu zájmu, protože sever Moravy a Karvinsko určitě si přeje schválení chráněného účtu co nejdříve, včera bylo pozdě. Děkuji vám.

Chráněné účty jsou tedy věcí, kterou bezpochyby potřebujeme, a já jsem ráda, že dnes bychom měli, věřím, že na jedno hlasování, chráněné účty v České republice zavést.

O co půjde v praxi? Do budoucna by měla být tedy jistota, pokud vám ze mzdy a platu zbývají prostředky, které jsou skutečně vaše, jsou takzvaně nezabavitelné a odcházejí na účet, tak máte jistotu, že tyto peníze opravdu budete moci, tak jak je spravedlivé, tak jak je fér, tak jak je poctivé, využít a zajistit na živobytí své rodiny. To znamená, princip je ano, platit dluhy, poctivě a férově, ale ne dlužnímu otroctví.

Druhá situace, která bude řešena chráněnými účty, já jsem za to velmi ráda, je situace, kdy se jako stát snažíme zajistit skrze například příspěvek na bydlení nebo daňové bonusy ve prospěch dětí, potřeby dětí, jejich bydlení, zajištění sociální situace rodin. I tyto částky, které stát posílá, mají být neexekuovatelné, to znamená nepostižitelné, zkrátka patří pro zajištění bydlení nebo například potřeb dítěte. I toto chráněný účet do budoucna zajistí, že tyto prostředky opravdu zůstanou v kapsách dětí, pokud se to dá takto říct, a budou sloužit tomu, k čemu si my zákonodárci přejeme, aby tyto prostředky a tato pomoc, kterou stát vyplácí ze státního rozpočtu, směřovaly k podpoře rodiny a podpoře dětí. Takže to je také velmi správně.
Přihlásit/registrovat se do ISP