(19.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Ten zákon jsme podali, dneska ráno se o něm hlasovalo, hlasovalo se stejně o našem zákonu jako o návrhu zákona Pirátů. Ty dva zákony se liší pouze v tom, že my v tom zákonu nemáme soudce, protože máme už nějakou zkušenost z Poslanecké sněmovny a víme, že se soudci to ani v minulých letech nějak nevyšlo, tak jsme chtěli, aby ten zákon prošel. A ten zákon je vlastně hlavně o nás. Proto jsme ho navrhovali. Takže my v něm nemáme soudce. Bohužel byla přijata ta nosná novela, nebo jedná se o novele, kterou podali Piráti. A my samozřejmě pro všechna zmražení platů ústavních činitelů budeme hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher se hlásil do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkný večer. Už jsem slyšel to šustění, že už se blížíme ke konci, tak já to maximálně zkrátím.

Já jsem tenhle ten návrh bral jako dočasné řešení, protože my se tady k tomu neustále permanentně vracíme. Jak jsem řekl, jsem tady první volební období, a před každými volbami se snižují platy. Takže připomenu to, co už naznačil dopoledne kolega Michálek. Měli bychom se už konečně jednou tady domluvit na tom, že ty platy navážeme na nějakou nezpochybnitelnou veličinu, jako je třeba hrubý domácí produkt, kterou nemáme přímo ve své moci, což je třeba velký rozdíl oproti tomu návrhu na výši minimální mzdy, která se dá zvýšit. Prostě hrubý domácí produkt můžeme nepřímo ovlivnit zákony, které tady přijímáme, a tím ekonomickým prostředím, ale nikoli přímo. A v té chvíli, když se naváže ten plat, a myslím si, že by se to mělo týkat všech ústavních činitelů, nejenom politiků, ale všech, že tady všichni žijeme v tom prostředí, a naváže se na HDP, tak v té chvíli nastane ten báječný okamžik, že už to potom ti politici před volbami, po volbách, už nikdy tohle nebudou řešit. Prostě když půjde HDP nahoru, tak půjdou platy nahoru. Když půjde HDP dolů, tak i platy půjdou dolů. Je to srozumitelné, jasné, předvídatelné, transparentní.

Jinak si myslím, že to jde i časově, protože informace o růstu či poklesu HDP je známá v prvním čtvrtletí vždycky následujícího roku. Český statistický úřad to vždycky prezentuje někdy na počátku března, to znamená, že tam máme určitý čas potom ovlivnit výši toho platu od 1. července. A pak už to právě nebude podrobeno různým populistickým nebo nějakým líbivým nebo nelíbivým návrhům, když už to vyřešíme jednou pro vždy.

Takže tolik jako k tomu, protože to na začátku uvedl kolega Michálek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom opravdu velmi stručně. Jako miluji tyto systémové vstupy, které teď tady předvedl můj předřečník. To tady vedeme dvacet let. Vždycky dáme nějaký nezpochybnitelný automat, nějaký nezpochybnitelný valorizační vzorec, to se netýká zdaleka jenom platů ústavních činitelů, to se týká důchodů a čehokoli jiného, a říkáme: a teď jsme dohodli ten automat a teď už do toho politici vstupovat nebudou. A pak utečou dva roky u platů ústavních činitelů a vždycky vstane nějaký populista, ať už z klubu Pirátů, nebo SPD, a řekne, já nechci ve své restauraci se zpovídat z toho, že ten plat mi takhle vyskočí, tak to musíme zase upravit ten nezpochybnitelný vzorec. (Pobavení v sále.)

Prosím vás, přestaňte si dělat legraci sami ze sebe. Máme tady vzorec. Máme automat. Tak ho nechte běžet. A přestaňte do něj pořád vstupovat. Vaším vystoupením (k poslanci Nacherovi), vystoupením Pirátů, vystoupením SPD.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Martínek s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Velmi stručně. Ten automat má bohužel dva roky zpoždění za ekonomickou situací země. A podle nás prostě ve chvíli, kdy je tady obrovský propad ekonomiky, tak není možné se tvářit, že nás se to bude týkat za dva roky, když tady bude úplně jiná Sněmovna. To je první problém. Druhý problém je ten, že ten automat je navázaný na platy státních zaměstnanců, což je podle nás chyba. Pokud má být vázaný na platy, tak všech lidí v České republice, případně na HDP, jak říkal kolega Nacher.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Ferjenčíku, neškolte mě. Tohle já jsem udělal v roce 2011. V roce 2011 mým návrhem - a do dneška jsem za to velmi kritizován - přišli všichni lidé v téhle zemi o 4 % svých příjmů, a proto na rozdíl od dnešního stavu jsme prošli tu krizi beze ztráty rozpočtové květinky. A jestliže jsme sáhli na příjmy úplně všem, tak jsme museli začít od sebe. A na můj návrh si tahle Sněmovna snížila příjmy o 10 % u řadových poslanců, o 20 % u funkcionářů a na tři roky to zamrazila. To bylo na můj návrh a to jsme udělali, protože nám nezbývalo nic jiného, když jsme to brali všem ostatním.

Jenže dnes se nic nebere. Dnes se všem ostatním přidává, protože zdroje přece jsou a my se přece z krize musíme prodávkovat. Ne prodávkovat, pardon, proinvestovat. (Výbuch smíchu v lavicích ANO.) Takže to sebereme jenom těm 281 lidem. A ten tříletý automat, který já jsem na tři roky zamrazil, prostě byl tři roky zmražen. A v okamžiku, kdy měl být rozmražen, a to už bylo v době konjunktury a mělo to prostě vyskočit na ta čísla automatu, tak vystoupili populisté, jestli si vzpomínám, z klubu Pirátů, myslím, že tady jeden dlouhovlasý Pirát tady říkal, že nechce... (Další výbuch smíchu a potlesk v lavicích ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, abyste...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Že nechce v hospodě vypadat jako - a už si nepamatuji ten termín. (Náhle zvýšeným hlasem:) A díky vašemu populismu jsme sáhli do toho nezpochybnitelného automatu. No tak jestli si to chcete prožít ještě jednou, tak si to udělejte. Já už tady nebudu. Ale zachováte se jako pitomci.

Děkuji za pozornost. (Pobavení v sále, hlavně v lavicích ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil ještě jednou, abychom nepoužívali osobní poznámky. Pan předseda Okamura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady poslouchal, takže abych to jenom zopakoval, TOP 09 je proti zamražení platů politiků. A všiml jsem si, že ani ODS to nepodpořila, když jsme tady hlasovali o tom zařazení bodu dopoledne. Takže když si to zrekapituluji, TOP 09 a ODS nechtějí zamrazit platy, jsou proti zamražení platů. To je potřeba, proto to tady opakuji vícekrát, aby to zaznělo. (Smích z lavic ANO.) A pro zamražení politiků je například SPD. (Výbuch smíchu v celém sále.) Pro zamražení platů, protože náš návrh zákona tady ležel jak před dvěma roky, všichni jste hlasovali tak, že byl zamítnut před dvěma roky návrh SPD na zamrazení platů politiků. Už jsme je mohli mít zamrazené dva roky. My jsme navrhovali do roku 2021. A teď, když je před volbami, tak jsme rádi, že si tedy ostatní strany osvojily taky tuto myšlenku si zamrazit platy, a tedy i další strany se přidaly. A projednáváme teď návrh, který vychází z toho návrhu SPD, z té myšlenky na zamražení platů.

Takže my samozřejmě podpoříme jakýkoli návrh, který ty platy zamrazí. A tady už se chystá pan Kalousek vystoupit. Ale prosím vás, na mě reagovat nemusíte prostřednictvím pana předsedajícího, protože poslance SPD stejně nepřesvědčíte. (Výbuch smíchu.) Školit si můžete tady třeba ty ostatní, co jste tady říkal. Ale pane Kalousku, mě v ničem nikdy nepřesvědčíte. My na vás máme názor. (Další výbuch smíchu.) A my prostě budeme hlasovat pro zamražení platů politiků, i když nás tady bude pan Kalousek přesvědčovat pořád dokola, že to nechce. Děkuju. (Pobavení v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil, abychom z tak vážného tématu nedělali komedii. (Výbuch smíchu a hlasité reakce v sále.) Ale myslím si, že v ní budeme pokračovat. Takže pane předsedo, prosím, máte slovo, vaše dvě minuty faktické poznámky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP