(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Chvojka, zatím poslední přihlášený. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Já věřím, že už se blížíme k závěru. Moc bych si to přál, protože ČSSD má grémium, což je nejužší vedení strany. Nicméně já jenom dvě poznámky.

První poznámka. Jak jsem říkal dopoledne v rámci projednávání programu, my jako klub ČSSD samozřejmě podporujeme zmrazení platů představitelů státní moci. Měli jsme jiný recept, podle našeho pohledu recept o něco lepší. Paní kolegyně ministryně Maláčová navrhla ne zamrazení, ale snížení platů a navázání platů politiků na minimální mzdu, nicméně to se asi nestihne projednat, tudíž toto bereme jako přijatelný kompromis.

A druhá poznámka. Když tady vidím takové to špičkování pana předsedy Kalouska z TOP 09 a kolegů od Pirátů, tak vidím, že je to možná budoucí předzvěst a budoucí vidina toho, jak to bude vypadat v rámci té spolupráce toho takzvaného demokratického bloku. Vidím, že se nedokážou shodnout úplně na všem. To znamená, přijde mně to takové úsměvné. Pan kolega Kalousek - a nic proti tomu názoru, má na něj právo - je proti zmrazování platů politiků. Piráti jsou pro ideálně zmrazování, možná i pro snížení. Je tady taková menší názorová rozepře, ale uvidíme, jak to bude vypadat za rok.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já se také pokusím vystoupit naposledy, každopádně jen velmi stručná reakce na kolegu Kalouska. Pokud tvrdíte, že to je 80 haléřů rozpočtu domácnosti, tak to je domácnost, která vydělává 2 560 korun ročně. To si skutečně nemyslím, že je běžná domácnost v České republice.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V rámci konsenzuální diskuse navrhuji kompromis, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího. Vy se tady štengrujete s SPD, kdo navrhuje zmrazení, kdo navrhuje snížení jako sociální demokracie. Chci vás ujistit, až navrhnete odebrání platů ústavním činitelům, budu hlasovat s vámi. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Jelikož byla podána námitka, veto dvou poslaneckých klubů (na) projednávání podle § 90 odst. 2, budeme pokračovat v klasickém projednávání. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Je nějaký jiný návrh? Nevidím žádný návrh. Odhlásím vás všechny.

 

Přihlaste se prosím svými kartami a budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45. Přihlášeno 84 poslanců, pro 83, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání nějakému dalšímu výboru? Nevidím.

 

Takže budeme hlasovat ještě o zkrácení lhůty o třicet dnů, protože na padesátidenní zkrácení padlo veto.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na třicet dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46. Přihlášeno 84 poslanců, pro 67, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsme dokončili projednávání tohoto bodu, dokončili jsme projednávání všech bodů 61. schůze, vyčerpali jsme stanovený program 61. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím. Přeji vám všem pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 19.24 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP