Pátek 23. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

Takže musíme posoudit podle § 99 odst. 5, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání trvají. Otevírám rozpravu ve věci trvání podmínek pro zkrácené jednání. Hlásí se Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji pane předsedající. Dobrý den kolegyně a kolegové. My jsme včera na hospodářském výboru tuto otázku velmi dlouho diskutovali. A já si dovolím vám přečíst, co říká náš jednací řád o stavu legislativní nouze. Je to § 99. Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva, svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Není to tak, že by stav legislativní nouze měl sloužit k urychlování legislativního procesu a ulehčení práce pro jednotlivá ministerstva. Jak jsme se včera i na hospodářském výboru dozvěděli, tak CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmi firmami, které získaly příslib investičních pobídek ještě podle staré normy před novelou zákona v minulém roce, tak s nimi komunikuje od jara. A od jara ví, že některé z nich možná budou mít problémy naplnit podmínky získání investiční pobídky. To znamená, že by případně nezískaly tu konkurenční výhodu od státu oproti jiným. A to podle mého názoru není důvod, aby najednou, když od jara ministerstvo o tom komunikuje s těmi firmami, aby najednou teď překládalo tento návrh ve stavu legislativní nouze. Já se obávám, že se jedná o flagrantní případ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče, a znovu požádám sněmovnu o klid. Diskutujeme o vážné ústavní věci. To znamená, jestli zákon projednávat běžným způsobem, nebo ve stavu legislativní nouze, který byl vyhlášen. A v tom případě tedy ty argumenty, které snášejí jak ti, kteří to požadují, tak ti, kteří to nepožadují, si musíme vyslechnout, abychom mohli řádně rozhodnout. Prosím ještě jednou kolegy a kolegyně o klid včetně vašich stranických kolegů. Pokračujte prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já se skutečně domnívám, že návrh zákona nenaplňuje § 99 o zákonodárném procesu ve stavu legislativní nouze. Pokud nám bylo včera na hospodářském výboru skutečně řečeno, že je to problém, který se komunikuje s těmi firmami od jara, a najednou proto, aby se to stihlo, se to předkládá teď na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze, a my nemáme možnost ani se zabývat detailně strukturou firem, přínosem jejich investic do ekonomiky ČR a ekonomického vyhodnocení takového rozhodnutí, tak to opravdu do stavu legislativní nouze tento návrh zákona nepatří.

Já se obávám, abychom tady tím, že překračujeme neustále Rubikony jednacího řádu, nevytvořili precedens pro ostatní rezorty a pro ministerstva tím, že budeme urychlovat legislativní proces jenom tím, že vyhlásíme legislativní nouzi, a zákony, které mohou a mají projít běžným legislativním procesem, tady budeme schvalovat narychlo ve stavu legislativní nouze. To se mi hrubě nelíbí. Podle mě je to zneužití § 99 a jednacího řádu a já budu jednoznačně hlasovat proti, aby se to projednávalo ve stavu legislativní nouze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Munzarovi, který zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Já samozřejmě děkuji panu vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, že je u stolku zpravodajů, ale ptám se, jestli chce vystoupit k tisku nebo ke stavu legislativní nouze. Tak pokud ne, tak pane vicepremiére, máte zatím čas.

Ke stavu legislativní nouze chce vystoupit pan kolega Feranec Milan. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já navážu na to, co říkal kolega. Já jsem se zúčastnil jednání hospodářského výboru, kde jsme to probírali. Skutečně o čem je ten zákon - a říkám to proto, abychom mohli posoudit, jestli si zaslouží být projednán v legislativní nouzi, trošku nestandardním prostředku. Ten zákon je v zásadě jednoduchý a říká, že firmy, které v minulosti dostaly investiční pobídky, hlavně se jedná o slevy na daních, a jsou tam podmínky, že vytvoří nová pracovní místa, můžou splnění té podmínky, nemají tři roky, ale o dva roky prodloužit. V případě, že to neprojednáme ve stavu legislativní nouze, projednáme to za tři, za čtyři měsíce, ale mezitím se stane to, že projekty, které měly být realizovány v říjnu, v listopadu, v prosinci realizovány, nebudou. A pokud se tyto pobídky týkají 3 800 nově vytvořených pracovních míst, tak pokud to projednáme za tři, za čtyři měsíce, nebude to 3 800 pracovních míst, bude to možná 2 500. Já nevím, jestli tímto zákonem zachráníme všechna nová pracovní místa, ale pokud můžeme zachránit alespoň část z nich, tak to udělejme. A neumím si přestavit větší hospodářský zájem než právě v tomto případě.

Takže já bych chtěl skutečně poprosit, podpořme toto netradiční sice, ale přece jen projednávání ve stavu legislativní nouze, protože je to o těch nových pracovních místech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V této rozpravě ještě vystoupí pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já panu kolegovi Ferancovi vaším prostřednictvím děkuji za to, že tady řekl, o co se jedná. Jedná se o to, že firmy dostaly příslib investiční pobídky, zejména slevu na dani, aby podle stávajícího platného zákona do tří let ty podmínky splnily a tu investiční pobídku získaly. Teď narychlo před koncem roku, když to ministerstvo ví od jara a mohlo nám to předložit v červnu, v červenci, v srpnu, v září, mohli jsme se bavit o zkrácení lhůt, ale zneužívat skutečně jednacího řádu, to potom můžeme říci i - ministerstva, dejte nám všechno ve stavu legislativní nouze, protože se dá dneska skoro všechno svést na covid, a vytvoříme tady precedens, že rezignujeme na klasický zákonodárný proces. Skutečně zachráníme tím, když to tady bude ve stavu legislativní nouze, podle toho, co jste říkal, zachráníme tak měsíc dva. Víc toho nezachráníme oproti normálnímu projednávání.

Proto já na vás, kolegyně a kolegové, apeluji, nedělejme takovéto precedenty v legislativním procesu. Nerezignujme na klasický zákonodárný proces a nesnažme se všechno napasovat do stavu legislativní nouze, protože skutečně by to bylo špatným příkladem a precedentem pro všechny další, ostatní případy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. (Námitka v sále.) A hlásí se, omlouvám se, přehlédl jsem, z místa pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom říct stanovisko Pirátů k tomu návrhu kolegy Munzara. My s ním vlastně souhlasíme s tím, že jsme ochotni neblokovat zkracování lhůt podle nějaké sněmovní dohody, klidně i pod ten jeden měsíc, ale skutečně nepovažujeme za správné, aby ten institut legislativní nouze expandoval nad rámec toho, jak byl zamýšlen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě někdo si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Ne, rozpravu končím a přivolám poslankyně a poslance do sálu k hlasování. Mezitím přednesu návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1059, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 153 přihlášeno 88 poslanců, pro 54, proti 12. Návrh byl přijat, zkrácené jednání bylo schváleno.

 

Tedy prosím místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka, aby předložený návrh uvedl. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve mi dovolte, abych poděkoval za to, že se to prohlasovalo tak, že to půjde v tom zkráceném režimu. Nepochybně tím zachráníme celou řadu zajímavých investic a pracovních míst. Dovolím si ještě jednou vysvětlit to, proč k tomu došlo a co vlastně za tou požadovanou změnou je.

Je třeba říct, že zákon o investičních pobídkách začíná nabírat na významu. Máme velký zájem na tom, abychom zachovali investice, abychom je podpořili. Víte a možná si vzpomínáte, že přibližně před rokem, když jsme ten zákon projednávali, tak naší ambicí bylo vyčistit to prostředí od toho původního zákona, který zde byl a který velmi nešťastně už v dobách dávno minulých nereflektoval to, že míříme k větší přidané hodnotě, a do značné míry zde způsobil to, že se podporoval kdekdo a teklo do toho obrovské množství peněz, což zásadním způsobem znevýhodňovalo ať už rodinné firmy v České republice, menší firmy, ale zejména potom ty, kteří chtěli investovat do vyšší přidané hodnoty, protože se to logicky rozprostíralo na víceméně všechny firmy, které si o to řekly. Já jsem rád, že se nám to před rokem podařilo navzdory některým stranám protlačit Parlamentem, a projevuje se, že ten zákon dává svůj smysl, zejména v této době, kdy potřebujeme investovat do vědy, do výzkumu, a prokázalo se, že v době covidu tyto investice smysl dávají.

Celá ta logika je v tom, a za tím my jsme si vždycky stáli, že ty podmínky musí být splněny do tří let, to znamená podmínky spojené s proinvestováním, s vytvořením pracovních míst a pochopitelně prokázáním té tzv. přidané hodnoty. Po první vlně covidu, která proběhla na jaře, nebyl důvod toto měnit, protože samozřejmě naší snahou je, aby se to zvládlo do těch tří let. Jestliže někdo ty podmínky dostane, měl by je naplnit už jenom z toho důvodu, že chceme, aby ty investice byly rychle realizované, a chceme, abychom zde tu přidanou hodnotu v uvozovkách realizovali pokud možno dříve a nebyl primární důvod toto měnit. Notabene firmy, se kterými jsme byli v kontaktu a které tu první vlnu přestály, tak nevyjadřovaly žádný požadavek na to, aby se to dělalo. Proč bychom tedy ty podmínky měnili, prodlužovali to a zbytečně se tím připravovali o potenciální benefity? Faktem je to, že druhá vlna, která přišla, už ty parametry mění, ty firmy se začaly ozývat, samy začaly chodit s tím, že je problém s tím to zvládnout. Možná je to částečně nejistotou z toho, jak dlouho ta druhá vlna bude trvat.

Rozumím těm firmám. My jsme se snažili to vypočítat a po diskusi s CzechInvestem a se všemi zainteresovanými partnery jsme dospěli k závěru, že pokud bychom to neudělali, tak tím ohrozíme více než sto projektů s řádově 60 miliardami korun, čímž samozřejmě neříkáme, že kdyby to šlo teď tím klasickým režimem, že by to bylo sto projektů a 60 miliard, ale i kdyby to byly desítky, nebo dokonce jednotky projektů, podle našeho názoru by to byla velká škoda. A jedná se zcela zjevně o opatření, které je spojeno s covidem.

Takže já děkuji za diskusi na hospodářském výboru, která byla korektní, a doporučuji tedy, abychom v tomto režimu, který navrhujeme, takto pokračovali. A děkuji moc za pozornost i za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru, poslance Vojtěcha Munzara, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, máme slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji, pane předsedající. Já doplním pana ministra v tom, že se skutečně jedná o prodloužení lhůt pro splnění podmínek pro získání investiční pobídky. Ve valné většině se jedná o investiční pobídky ve formě slevy na dani. Podle diskuse na hospodářském výboru se jedná primárně o ty firmy, které požádaly o investiční pobídku podle původního znění zákona, tedy ty, které chtěly stihnout, řekněme, benevolentnější podmínky před novelou, která začala platit 6. září 2019.

Jen pro připomenutí, původní systém investičních pobídek čelil kritice, že je příliš zaměřen na podniky s nízkou přidanou hodnotou a primárně na velké podniky, proto došlo v roce 2019 k novele zákona. Jak tehdy zhodnotila důvodová zpráva tuto novelu, široká dostupnost investičních pobídek ve výrobě nemotivuje společnosti k investicím do náročnějších aktivit. A tyto výhrady k investičním pobídkám dokládá struktura společností, kterých se toto prodloužení týká. Jsou to z 96 % výrobní podniky, ze 76 % velké podniky a ze 64 % zahraniční firmy. Takže je to primárně zaměřeno na velké zahraniční firmy s výrobou s nízkou přidanou hodnotou.

Podle výsledků dotazníkového šetření, které nám dalo ministerstvo k dispozici, koronavirová krize ovlivnila zhruba 50 % společností, které mají příslib o investiční pobídce.

Včera na svém jednání hospodářský výbor projednal a navrhl Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona, podrobná rozprava, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dnešního dne, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona.

A pak si s dovolením, pane předsedající, ještě vezmu slovo jako poslanec, nikoliv jako zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem úplně nerozuměl. Prosím?

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Že bych požádal potom ještě o slovo nikoliv jako zpravodaj, ale se svým osobním názorem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, v rozpravě, rozumím. Děkuji. A nyní otevírám..., neotevírám obecnou rozpravu, musíme rozhodnout o tom, že tuto obecnou rozpravu vůbec povedeme. A musíme o tom rozhodnout hlasováním. Všechny jsem přivolal do sálu.

 

Myslím, že jsme připraveni na hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 154. Přihlášen 91 poslanec, pro 79, proti nikdo. Schválili jsme, že povedeme obecnou rozpravu.

 

Obecnou rozpravu otevírám a poslanec Vojtěch Munzar má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dovolil jsem se přihlásit, protože vám chci ukázat úplně nesouměřitelný přístup naší vlády k jednotlivým podnikatelům a firmám.

Dnes tady máme návrh novely, kde chceme být více tolerantní k velkým zahraničním firmám, které mají získat konkurenční výhodu na úkor ostatních firem v ostatních regionech, a opakovaně se nám dostávají na druhou stranu zprávy z podnikatelského prostředí od českých firem, od českých zaměstnavatelů, po kterých Ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená vláda, požaduje vrácení a krácení kompenzační podpory z programu Antivirus za drobná administrativní pochybení a za překročení lhůt, byť jen o jeden den. Takže na jednu stranu tady máme situaci, kdy vláda je k našim podnikům, našim zaměstnavatelům - a jedná se jenom pouze o kompenzační opatření, nejedná se o žádnou konkurenční výhodu - je velmi přísná k našim zaměstnavatelům a není tolerantní k překročení lhůt o jeden den, a na druhou stranu těm, kteří chtěli získat konkurenční výhodu od státu ve formě investiční pobídky za příslib nějaké investice, tak tam chce být vláda velmi tolerantní.

Já bych s tím možná ani neměl problém, pokud by ten přístup byl, pane ministře, souměřitelný ve všech případech. Ale když si dám na misky vah přístup k této novele a přístup, který uplatňujete vůči českým podnikatelům a firmám v Antiviru, tak mi z toho vychází, že s čistým svědomím nemůžu tento návrh podpořit. Kdyby ten přístup byl srovnatelný a řešila se podobně problematika našich firem, které podnikaly, zaměstnávaly naše občany a snažily se bez nějakých konkurenčních výhod působit na trhu, ale někdo jim vypnul tlačítko, než firem, které slíbily, že za nějakou výhodu rozjedou výrobu s malou přidanou hodnotou a mnohdy s nízkými platy, tak pokud by se problematika našich firem řešila stejně, tak bych tomu rozuměl. Takhle, když si to dám na misky vah, tak tomu nerozumím a návrh zákona nepodpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, já musím reagovat na ... a mrzí mě, že to zaznívá ze strany představitele pravicové strany, tady říkat, že ty velké zahraniční firmy tady dostávají nabídky a to. Ta investiční pobídka platí pro všechny firmy, pro české, zahraniční, pro malé, velké. Je to svým způsobem dohoda. Vy investujte, vytvořte pracovní místa, my vám dáme daňové úlevy, respektive příspěvek na tvorbu toho pracovního místa. A mimochodem, tento zákon se týká konkrétních český firem, například firma KP - KOPRO, s. r. o., SOMA, s. r. o., SMR Plus, s. r. o., NEOLAK, s. r. o., a tak dále. A hlavně se to týká těch postižených regionů, kde jsou ty strukturální problémy, tam je to přece namířené. Já tomu rozumím, ale není to Antivirus, není to (nesrozumitelné). Je to skutečně... Bavíme se o investičních pobídkách, tak k tomu takhle přistupujme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Vojtěcha Munzara. A do rozpravy jsou přihlášeni pan místopředseda vlády Havlíček a pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Na pana kolegu Ferance vaším prostřednictvím. Možná mi nebylo v tom respirátoru dobře rozumět. Já jsem tady citoval ze zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu, jakých firem se to týká. Jsou to skutečně z 96 % výrobní podniky, ze 76 % velké podniky a ze 64 % zahraniční firmy. To jsou čísla, která jsme dostali. A já jsem tady říkal, že bych tomu rozuměl, kdyby ten přístup byl ke všem stejný. Já se tady ohrazuji proti tomu, že ten přístup není stejný. Vy jste si teď prosadili oproti mému nesouhlasu legislativní nouzi, hrozně chcete na jednu stranu těmhle firmám pomoct, na druhou stranu - kde je tady nějaký návrh právě pro firmy, které čerpají Antivirus, a jsou jim kráceny prostředky, že zmeškaly lhůtu o jeden den? Kde to je? Není to nikde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Jenom krátce naše stanovisko. My jsme dlouhodobě proti modelu investičních pobídek, které z drtivé většiny míří pro zahraniční společnosti a pro gigantické společnosti. Myslíme si, že máme podporovat české podniky. Tento zákon v žádném případě nebudeme podporovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou nyní pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl jsem předběhnout pana ministra, aby případně reagoval na to, co řeknu, abych nevystupoval až po něm.

Mně to přijde úplně absurdní. Předevčírem, pane poslanče Feranče prostřednictvím pana místopředsedy, jste vy a vaši kolegové odmítli pomoct sto tisícům malých firem v České republice a sedmi stům tisícům živnostníků. Odmítli jste jim pomoci v tak těžké době. A teď tady chodíte a vyjmenujete dvě firmy. Nic proti nim. Nebo pět, nebo deset firem. Kdybyste podpořili ten Antivirus C, tak nevystupuji a řeknu: nejdřív jsme se postarali o ty nejpotřebnější, nebo ty malé, a o živnostníky. Jinak jsou ta pravidla investičních pobídek samozřejmě dlouhodobě neudržitelná. Křiví trh a jsou v neprospěch českých podnikatelů.

Kde jste byl ve středu, když jsme hlasovali o pomoci sto tisícům malých firem? A můžete to tady přečíst, těch sto tisíc firem. Já ty podklady jako předseda COVID komise od Ministerstva práce a sociálních věcí mám. Jak dlouho bych četl seznam sto tisíc firem do padesáti zaměstnanců, kterým ten Antivirus C pomáhal? A vy jste to odmítli, opakovaně. A teď máte tu odvahu říct, že tady lobbujete pro nějaké české firmy? Sto tisíc malých firem a sedm set tisíc živnostníků jste hodili ve středu přes palubu!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní v rozpravě pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dovolte, abych poděkoval za všechny připomínky, i ty oponentní, a pokusím se některé z nich vysvětlit, nebo případně vyvrátit.

Především ten zákon o investičních pobídkách, tak jak byl schválen před rokem, zde napravoval dlouhodobé křivdy, které zde byly právě vůči českým podnikům, právě vůči rodinným firmám, právě vůči malým a středním firmám a právě vůči firmám, které investovaly takzvaně do montoven. Právě proto jsme to změnili. Ten zákon je spravedlivý, mohou se ho zúčastňovat jak české firmy, tak zahraniční firmy, ale pochopitelně zahraniční firmy, které zde alokují kapitál, které zde podnikají, které zde zaměstnávají, které zde platí lidi. A tady bych byl velmi obezřetný v tom, abych říkal, že to je firma z Německa, která podniká v Čechách a zaměstnává. Pokud zde zaměstnává, platí zde daně a odvádí zde dobrou práci a investuje do té přidané hodnoty, to znamená, následně třeba exportuje výrobky a na nich se realizuje dobrá marže, tím pádem i dobré daně, nevidím na tom nic špatného. A jsme otevřenou ekonomikou, stejně tak jako naše firmy mohou investovat v zahraničí.

To znamená, že tento zákon naopak udělal spravedlivější prostředí, daleko intenzivněji jsme se tam věnovali těm menším a středním firmám, dokonce jsme tam vytipovali problematické regiony, akceptovali jsme to, že když je tam vyšší míra nezaměstnanosti, není ta investice nutná v té vyšší míře, to znamená, že toto všechno vychází vstříc menším firmám, toto všechno vychází vstříc rodinným podnikům, toto všechno vychází vstříc těm, kteří chtějí spolupracovat s univerzitami, s vědecko-výzkumným prostředím, s výzkumnými organizacemi, a toto všechno to rovně naplňuje. Je to moderní zákon, který je právě i v zahraničí jedním z těch nástrojů, jakým způsobem udržet takzvanou přidanou hodnotu.

Co se týká toho, jak se to kombinuje s podporou v rámci covid opatření, ne zcela úplně. Covid opatření jsou operativního charakteru, jsou charakteru záchranného kruhu, jsou charakteru rychlého nadechnutí se, jsou charakteru toho, abychom udrželi firmu, ať už na bázi kompenzace mezd, kompenzace nájemného, nebo čehokoliv dalšího. Je zcela zjevné, že v rámci covid opatření právě malé a střední firmy dosáhly té podpory úplně nejvyšší. 50 mld. korun bylo alokováno živnostníkům v té první vlně, částečně přes takzvanou Pětadvacítku, částečně přes odpuštěné sociální a zdravotní, případně přes ošetřovné a tak dále. Z programu Antivirus přibližně 80 % firem bylo malých a středních. Samozřejmě ale nemůžeme vyloučit i ty velké firmy, které prostě mají rovněž nárok na to, aby určitou formu podpory dostaly.

Co se týká Antiviru C, který ve své době splnil svůj účel, stálo nás to 15 mld. korun. Na druhou stranu odpuštění plošného sociálního zabezpečení nebo sociálních odvodů pro všechny podniky v době, kdy jsou segmenty, které fungují dobře, a kdy jsou segmenty, které fungují špatně, nedává úplný smysl. Je lepší zaměřit se na ty segmenty, které fungují dobře, a těm tolik nedávat a ty segmenty, které jsou na tom hůře, ty podpořit. Můžeme si potom dovolit to, že ty postižené segmenty můžeme zasaturovat daleko více, což jsme třeba udělali teď těmi opatřeními, když jsme si mohli dovolit dát jeden a půl měsíce nájemného, což vlastně je rovnající se stu procent za ten jeden a půl měsíce, kdy jsme si mohli dovolit zkompenzovat mzdy všem postiženým odvětvím na úrovni sta procent, plus odvody, které jsou s tím spojené. Proč bychom v tuto chvíli měli podporovat i ty, kteří třeba dobře fungují, a odpouštět jim sociální pojištění? Je rozumnější dát to skutečně tam, kde ten problém vzniká.

Zákon o investičních pobídkách není primárně spjat s okamžitou podporou v rámci covidu, ale je spjat se střednědobým výhledem. Nicméně tím, že ty firmy jsou v něm takzvaně namočené a bohužel se dostaly do situace, že by to nezvládly, tak proto jsme se rozhodli to změnit. Není na tom nic mimořádného. My neporušujeme nijak rozpočet, pouze říkáme jedinou věc. Pokud se to nezvládne proinvestovat do těch tří dnů (?), nechť je možnost prodloužit to na pět let, což ještě neznamená, že to nastane.

Takže myslím, že toto by asi stačilo, a děkuji mockrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Reagovat faktickými poznámkami budou pan poslanec Munzar a pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já si dovolím na pana ministra zareagovat. On tady půlku svého vystoupení prezentoval nový zákon, novelu zákona o investičních pobídkách, a říkal, že napravila nespravedlnosti toho původního zákona. No ale my to tady projednáváme v legislativní nouzi, protože se jedná o přísliby investičních pobídek, které byly dány podle toho starého zákona, které byly dány v roce 2018, na konci roku 2017 a do září 2019. Proto to tady ministerstvo předkládá v legislativní nouzi. Takže pan ministr tady říká, že ten původní zákon byl nespravedlivý, že to novela napravila, ale přesvědčuje nás, abychom tady v rámci legislativní nouze prodloužili lhůtu pro ty firmy, které získaly konkurenční výhodu. A já teď nechci hodnotit jednotlivé firmy, já nevím, protože v rámci 24 hodin jsme se nemohli seznámit s charakterem jednotlivých společností a skutečným přínosem pro Českou republiku. Proto jsem tady vystupoval, že nechci legislativní nouzi.

Ale, pane ministře, vy tady obhajujete změnu pro ty firmy, které získaly příslib podle toho původního zákona, ne podle toho nového.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Václav Klaus - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr zřejmě nevědomky přiznal, že ten zákon nemá co dělat v legislativní nouzi. Říkal: my tady neprojednáváme nic mimořádného, ale v naprosto mimořádném režimu. Ty dvě věty se vylučují. Někdo na Ministerstvu průmyslu zaspal a teď pod pláštíkem nouzového stavu honí starý rest. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil, to už jsme rozhodli v debatě před zahájením obecné rozpravy.

Pan ministr má bezesporu pravdu, že některým firmám, které by do Antiviru C spadly, se daří relativně dobře. Ale nepožádaly všechny firmy. Nedělejme z těch podnikatelů nějaké přísavky, které, když se jim daří, tak chtějí nějaké nespravedlivé výhody od státu. A i ty, které přímo nezasáhl tento lockdown, protože nic jiného to není. Můžeme si tady hrát se slovíčky, něco je otevřeno, má to plošný dopad. Méně firmy i ti ostatní zákazníci investují, připraví se na těžší dobu a dopadá to především na malé firmy. Podívejte se na vyjádření těch profesních organizací, které sdružují podnikatele. Samy říkají, že doba bude nejtěžší pro malé a střední firmy a pro živnostníky. Ti nebudou nikdy používat tyto investiční pobídky. Ti se neodstěhují za nižší daní nebo příslibem dotace pracovního místa z České republiky. Ti tady byli, jsou a budou. A ti tvoří základ české ekonomiky. Není žádný racionální důvod, já nevím, proč se ministr průmyslu tomu tak brání. On by měl být první, který by to navrhoval. Vy jste kdysi pracoval jako nějaký šéf nějaké asociace malých podniků, nebo jak se to jmenovalo. A pokud jsem četl jejich vyjádření, vaší nástupkyně, tak to samozřejmě podporuje. Vy jste zapomněl, odkud jste do té vlády přišel!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Když už tady trávíme to podzimní pondělí (míněno zřejmě pátek), já nemůžu neříct, že mi přijde neuvěřitelné, že se tato věc probírá v legislativní nouzi. V legislativní nouzi se má probírat, já nevím, výroba kyslíkových masek a podobné věci, které jsou prostě závažné, nebo že velká část skupin obyvatelstva nemá peníze k obživě, a nějak to řešit, ale probírat technikálie investičních pobídek, což je nespravedlivá věc, která skutečně podporuje jenom ty velké, a zejména zahraniční, v legislativní nouzi, je podobně neslušné, jako tady někde chodit po večerech bez roušky do těch restaurací. To je asi podobná záležitost slušnosti. Nezlobte se na mě, to prostě vhodné není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda vlády Karel Havlíček má nyní slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dovolte mi, abych ještě reagoval na to plošné podpoření, na tu plošnou podporu a na tu individuální podporu. Nejsme v situaci, kdy by všechny firmy na tom byly špatně. Tím, že bychom nastavili dneska podporu, že všechny firmy v tom režimu Antivirus C dostanou podporu sociálního zabezpečení ve smyslu toho, že ho nebudou platit, podpoříme e-shopy, podpoříme obchody, které fungují, podpoříme výrobu nebo dodávky nebo zhotovitele v oblasti stavebnictví, které funguje, a o to méně budeme mít zdrojů na ty, kteří tu podporu potřebují. Já rozumím té diskusi, když je nám někdy vytýkáno, že se v této době poměrně hodně investuje, respektive vydává hodně výdajů na podporu ekonomiky, respektive, že se, v uvozovkách, nešetří. Ano, ale poté si protiřečíme, protože my říkáme, tak to nedávejme tedy plošně a raději podpořme ty, kteří to skutečně potřebují, jinak buď budou mít méně peněz, anebo to rozloží (?) mezi všechny, bude nás to stát zbytečně více. To znamená, nevím, co je divného na tom, že se snažíme podpořit segmenty, které se potřebují nejvíce, a naopak segmenty, které ne, v tuto chvíli necháváme. To neznamená, že se to nedá změnit v čase, ale v tuto chvíli je to naprosto zbytečné. Soustřeďme se na to, kdo potřebuje podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na ta slova pana ministra o té cílené podpoře. Vy jste nepodpořili ani odpuštění odvodů těm zasaženým živnostníkům. Ti živnostníci dostanou 15 tisíc od státu, a 5 tisíc hned vrátí na odvodech. To je ta vaše cílená pomoc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova v tuto chvíli není, otevírám tedy podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, k hlasování nic nemáme v tuto chvíli, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji tento bod, abychom se mohli připravit na třetí čtení.

 

Vrátíme se k němu poté, co projdeme následující bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP