Pátek 23. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních
pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Se mnou bude rozpravu sledovat zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vojtěch Munzar a já otevírám rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Je to velmi jednoduché. Nezazněly ani legislativně technické úpravy textu, ani nezazněly žádné pozměňovací návrhy, takže v proceduře budeme pouze hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1059, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Na hlasování jsme, myslím, připraveni. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými identifikačními a hlasovacími kartami.

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 84 poslanců, pro 56, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, místopředsedovi vlády a končím projednání tohoto bodu.

 

A jak jsem už ohlásil u předcházejícího bodu, tak nyní se budeme věnovat bodu číslo

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP