Úterý 27. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

353.
Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky
a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských
jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020,
k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky
o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru
za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013,
a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky
o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru
v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu,
podepsané v Niamey dne 19. července 2013
/sněmovní tisk 1034/ - prvé čtení

První krok, který musíme učinit, je změna zpravodaje. Paní kolegyně Šlechtová je omluvená.

 

Výbor znovu navrhuje, aby se zpravodajkou stala paní Monika Červíčková.

Pokud nemá nikdo jiný návrh, tento návrh budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 177, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje podle návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 177 přítomno 86, pro 81 poslanec, proti nikdo. Změna zpravodaje byla schválena.

 

A teď už tedy mohu požádat ministra obrany, aby předložený návrh za vládu České republiky uvedl. Pane ministře, máte slovo k tisku 1034.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zde budu daleko stručnější než při těch předchozích bodech vzhledem k tomu, že se jedná o úplně stejný materiál, který jste de facto hlasovali a byl uveden k Mali. Je to úplně totožný materiál, akorát k Nigeru.

Chtěl bych jenom zdůraznit, že dodatkový protokol stanoví, že všichni vojáci vyslaní do Nigeru v rámci sil Takuba mají obdobné postavení jako francouzští vojáci působící v Nigeru již od roku 2013. A tímto bude pro naše vojáky v Nigeru zajištěno náležité právní postavení, zejména jim bude garantovaná trestněprávní imunita při plnění úkolů sil Takuba na území Nigeru. Děkuji za pozornost a případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy mohu požádat zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Moniku Červíčkovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, stejně jako pan ministr budu také ještě stručnější než u předchozího tisku, u dodatkového protokolu, a rovnou si přímo dovolím navrhnout přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Jak konstatovala zpravodajka, organizační výbor navrhl přikázat předložený tisk k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh než je zahraniční výbor? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 178, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 89 pro 82 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a mohu ukončit projednávání tisku 1034, bod 353.

 

Děkuji ministru obrany Lubomíru Metnarovi, děkuji zpravodajce a můžeme pokračovat podle pořadu schůze.

 

Z vojenských záležitostí se přesuneme jinam, a to k bodu

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP