(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vyzývám místopředsedu Sněmovny, předsedu KSČM Vojtěch Filipa. A potom už se připraví paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já jen stručně. Chtěl bych navrhnout, abychom do bloku druhých čtení za pevně zařazené body zařadili tisky 35, 111 a 117. Jsou to tisky týkající se referenda. Protože to jednání v ústavní komisi Poslanecké sněmovny bylo ukončeno a je možné ve druhém čtení je projednat tak, abychom je mohli ještě projednat i ve třetím čtení a posunout do Senátu.

Pokud by došlo na první čtení zákonů, tak si dovolím navrhnout na středeční odpoledne návrh, tisk 638, o střetu zájmů. My se ve druhém čtení budeme zabývat návrhem zákona o konečném uživateli výsledků toho podnikání a myslím si, že rozšíření střetu zájmů je potřeba. Čili zase za už pevně zařazené body v prvním čtení zařadit bod 211, tisk 638. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Černochovou a připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych navrhnout nový bod na program této schůze s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh mezi teroristické organizace.

Libanonské šíitské hnutí Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím a svými aktivitami destabilizuje nejen oblast Středního východu a ohrožuje zejména Izrael coby našeho zdejšího nejbližšího spojence, ale ohrožuje všechny demokratické země světa. V mnohých z těchto zemí také působí a páchá zde teroristické činy. Mohu připomenout útoky na izraelskou ambasádu a následně na židovskou komunitu v Buenos Aires v letech 1992 až 1994 nebo útok na autobus s izraelskými turisty v Bulharsku v roce 2012. Mnoho ilegálních aktivit této skupiny bylo také rozkryto ještě před jejich uskutečněním a v řadě zemí byli příslušníci Hizballáhu souzeni a odsouzeni. V neposlední řadě důsledkem působení Hizballáhu je rovněž podíl na decimaci běžného obyvatelstva, například v Sýrii, nebo na destabilizaci dalších zemí, například v Jemenu.

Po zmíněném útoku na autobus v Bulharsku v roce 2012 Evropská unie přistoupila k tomu, že začala rozlišovat mezi takzvanou vojenskou a politickou větví Hizballáhu. Tu takzvanou vojenskou zařadila na seznam teroristických organizací. Uplynulá léta potvrzují, že toto odlišení bylo chybou, neboť sám Hizballáh takto rozdvojeně nevystupuje, není patrná žádná oddělená struktura a není zřejmé nějaké dvojí vedení. Rozdělení na dvě větve bylo pouhým diplomatickým úkrokem, který chtěl předejít nějakému konfliktu s ohledem na to, že zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády.

Nejen já se domnívám, že je třeba v tomto zaujmout jasné a čitelné stanovisko a ono nejednoznačné odsouzení působení Hizballáhu jako celku ze strany Evropské unie je třeba napravit. V uplynulých letech a měsících již několik zemí k této nápravě přikročilo. Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu v USA, v Kanadě, ve Velké Británii, v Nizozemí, v Argentině, v Paraguayi, v Kolumbii, ale dokonce i Arabská liga a další země. Naposledy k označení Hizballáhu pak přikročilo Německo a Rakousko usnesením svých parlamentů a v Německu bylo působení Hizballáhu na jaře letošního roku zcela zakázáno. V první polovině letošního roku vznikla pak deklarace zákonodárců transatlantických zemí, která taktéž požaduje zařazení Hizballáhu jako celku mezi teroristické organizace, a pod tuto deklaraci připojily své podpisy stovky zákonodárců z různých zemí včetně mnohých z nás v této Poslanecké sněmovně.

Domnívám se, že naše Sněmovna by se k této otázce měla postavit jednoznačně a dát najevo naši pozici, kterou bychom vyzvali Evropskou unii, aby svůj postoj přehodnotila a aby pojmenovala věci pravým jménem. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve které bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasahovala. Jsem si dobře vědoma, že na pořadu dnešní schůze máme celou řadu velmi důležitých bodů, že v současné době skutečně řešíme zcela jiná zásadní témata. Nicméně jsem skálopevně přesvědčena, že nesmíme opomíjet otázky bezpečnosti a zapomínat, že například s koronavirem ze světa nezmizeli ti, kteří ohrožují mezinárodní mír a bezpečí.

To dokládá i video izraelského premiéra Netanjahua adresované na konci září 2020 Valnému shromáždění OSN, v němž dokázal, že Hizballáh v rezidenční čtvrti Bejrútu disponuje tajným skladem zbraní, který může způsobit katastrofu obdobnou té, která Libanon postihla při nedávném výbuchu. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího s žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid, protože paní poslankyně se potřebuje v klidu vyjádřit a má na to právo, aby byl klid v jednacím sále. Takže chci požádat o klid. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Ono je to fakt docela náročné přemluvit ten mikrofon a ten hluk ještě s tou rouškou. Můžu vás poprosit, pánové? Děkuji.

Aby bylo projednání tohoto mnou navrženého bodu hladké a abychom jím neblokovali další program, snažila jsem se zmíněný návrh usnesení s některými z vás předjednat. Chtěla bych moc poděkovat kolegům z ANO, konkrétně panu poslanci Janulíkovi, který poslal svoje návrhy, stejně tak panu předsedovi klubu KDU-ČSL Bartoškovi, stejně tak jako kolegyni Heleně Langšádlové z TOP 09, kteří všichni to usnesení viděli, odsouhlasili, doplnili nějaké své připomínky.

Myslím si, vážené kolegyně a kolegové, že by skutečně to mohl být velmi krátký bod, protože věřím, že v této otázce stejně jako v mnoha dalších, které se týkají Středního východu, nalezneme v této Sněmovně konsenzus. Žádám vás tedy o zařazení tohoto bodu do programu. Nebudu říkat, na které konkrétní datum, protože budu pevně věřit tomu, že jak se vlastně spustí ten proces projednávání věcí ve Sněmovně, tak na tento bod vyšetříme nějakých třicet minut a já tady budu moci stát třeba zítra nebo pozítří a žádat vás konkrétně o zařazení na konkrétní hodinu, pokud ten bod zařadíte do programu této schůze.

Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem usnesení. (Opět se obrací na předsedajícího kvůli přetrvávajícímu hluku.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid. Paní poslankyně opakovaně žádá o klid. Já tedy budu muset v tom případě vyhlásit třeba minutu pauzu, abychom se zklidnili, protože nemám už jiné možnosti. Pak by následovalo, že bych musel jmenovat poslance, kteří ruší, a to bychom samozřejmě dělali neradi. Prosím vás ještě jednou o klid, protože paní poslankyně se nemůže vyjádřit. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP