(14.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo.

Návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že považuje Hizballáh za nedělitelný celek a za teroristickou organizaci, která významným způsobem destabilizuje region Středního východu a prostřednictvím své globální sítě ohrožuje také všechny demokratické země;

II. odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura;

III. vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací;

IV. vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti;

V. konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou;

VI. vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací."

To je všechno. Garantuji vám, že za klub ODS v případě, že to zařadíte do programu, bych vystupovala pouze já, abych přečetla ještě jednou usnesení, a že tady skutečně snad není mezi námi nikdo, kdo by to chtěl rozporovat. A myslím si, že ten bod by skutečně mohl být velmi stručný a víceméně bychom se s tím mohli vypořádat během pár minut. Myslím si, že by tento náš krok ocenili i ministři této vlády, kteří by vlastně mohli i v rámci jiných zemí světa říci ano, i Parlament České republiky k tomu zaujal stejné stanovisko jako vy Němci, Britové, Američané, Kanaďané, Paraguayci. Vyjmenovávala jsem vám ty země, nebudu se opakovat.

Takže vám děkuji za podporu a prosím vás ještě jednou, podpořte tento návrh. Je to z hlediska zahraniční politiky České republiky velmi důležité.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se mi s přednostním právem ještě přihlásil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a potom se připraví pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

Já bych chtěl stručně navrhnout jenom jeden bod, který tady byl diskutován už zhruba před dvěma třemi týdny. A protože chápu, že tenhle týden je tady vůle napříč celou Sněmovnou projednat tisky, které jsou klíčové z hlediska covidové situace, tak tento bod, který já nazývám Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě, kdyby mohl být zařazen jako první bod po třetích čteních příští týden ve středu. Myslím, že to může být velmi stručný bod, ale nechci, aby to zapadlo. Já jsem ten bod tady tehdy nenavrhoval, protože byly volby. Ale protože se to týká opravdu velké části naší republiky, týká se to desítek a stovek dotčených subjektů a osob, tak bych byl velmi rád, kdyby tady stručná informace od ministra životního prostředí o tom, jakým způsobem se tedy postupuje, zazněla vůči nám, vůči veřejnosti, vůči komunálním politikům, kteří tu situaci také museli řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, vy byste nás hnal do Sněmovny na státní svátek, protože příští středa je státní svátek 28., jestli se nemýlím, takže to asi do Sněmovny nepůjdeme, ale prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Máte naprostou pravdu, omlouvám se, to jsem opravdu nedomyslel. To mi nedošlo, takže poprosím tento bod zařadit na pevný čas v úterý příští týden v 18.30, jestli je možno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Úterý - 18.30, ano. Dále vystoupí pan poslanec Lukáš Černohorský a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat o zařazení sněmovního tisku 951, v tuto chvíli je to tedy bod č. 292. Jedná se o návrh zákona o veřejných zakázkách, který by měl vlastně umožnit jednodušší a efektivnější nakupování zdravotních pomůcek v rámci covidové krize.

A druhý můj návrh se týká sněmovního tisku 111, on je vlastně součástí skupin zákonů upravujících referendum. Kdybychom se k němu náhodou dostali, myslím, že momentálně je to bod 24, aby byl předřazen jako bod 23 s tím, že sněmovní tisk 111 by měl být podle dohody použit potom jako základ budoucí úpravy referend. Já už si potom do budoucna ohlídám na organizačním, aby to tak bylo řazeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosila o zařazení bodu s názvem Strategická komunikace vlády k opatřením COVID-19. Já jsem vám úvodem chtěla moc poděkovat za to, že jste podpořili usnesení, že Sněmovna žádá vládu, aby do 15. října vypracovala koncepci strategické komunikace k přijímaným opatřením ke COVID-19 včetně fact-checking a práce se šířícími se dezinformacemi. Navrhuji zařazení tohoto bodu ve dvou variantách - buďto na 22. 10. v 11 hodin, nebo na 29. 10., taktéž v 11 hodin.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se. Já jsem tady byl zrovna osloven, jestli mi můžete ty termíny ještě jednou zopakovat.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Jistě, ráda. 22. 10. v 11 hodin či 29. 10. v 11 hodin, tak aby pan ministr měl dostatek prostoru nás s tímto seznámit.

Já bych úvodem chtěla říct stejně tak, jako to řekla naše předsedkyně Markéta Pekarová Adamová na tiskové konferenci, že i já podporuji veškerá opatření vlády. My chceme apelovat na veřejnost, aby tato opatření dodržovala. A já se nechci vracet k tomu, co se v komunikaci nepovedlo, ono je toho strašně moc a vy sami to musíte vědět, ale chtěla bych vás opravdu poprosit, abyste nás s tou strategií, a doufám, že podle usnesení jste ji zpracovali, seznámili.

Já bych vás o to chtěla opravdu požádat proto, že jsem přesvědčena, že to, že máme dnes tak nepříznivou situaci, včetně ekonomických dopadů, je i velmi nešťastnou komunikací vlády. A já se nechci vracet do minulosti, ale moc prosím, podívejte se na to do budoucnosti. Stojíme před tím, že budete přijímat opatření a další a další opatření a sám vy, pane ministře (k ministru zdravotnictví), vnímáte, že ne všichni tato opatření respektují, a to je špatně. Komunikace musí být zaměřena na všechny věkové skupiny, na ty lidi méně vzdělané i nejvzdělanější, na ty, kteří volili komunisty i ODS. Zkrátka z hlediska komunikace jste ve velmi komplikované situaci a je potřeba mít opravdu velmi promyšlenou strategii, protože abychom toto zvládli, tak musí být garantováno, že se informace ke všem dostanou, všichni jim porozumí, budou je akceptovat a budou se jimi řídit. To jsou úplně základní podmínky. A říkám, že podporujeme opatření vlády, abychom se z této situace dostali. Nestačí televize, nestačí tweet. Já vím, že mnohé děláte, ale těch komunikačních kanálů je celá řada a těch forem je celá řada. A moc prosím, je tam ještě velký prostor pro zlepšení. Vy si nemůžete stoupnout v devět hodin v televizi a říct, že mladí lidé například něco nedodržují. Oni na to nekoukají. Vy musíte oslovit třeba youtubery. Velkou práci dělá náš Dominik, dělá to Kovy, dělá to dneska spousta lidí, kteří vlastně suplují komunikaci vlády, ale vy musíte předložit kompletní komunikační strategii.

A chtěla bych ještě upozornit na jednu věc, a mluvila jsem tady o tom několikrát. Okolo covidu se šíří strašné množství dezinformací, neděle toho byla jasnou ukázkou. Konspirační teorie - a i to vede k tomu, že část veřejnosti nevěří tomu, že máme problém, a podle toho se chovají. A chtěla jsem moc prosit, abyste součástí té strategie měli i práci s dezinformacemi a s konspiračními teoriemi, jinak se toho cíle, abychom zvládli tuto pandemii, nedoberete. A chtěla jsem vás moc poprosit, abyste zapojili i opinion makery, kteří zkrátka budou věrohodní pro ty jednotlivé skupiny. Protože je to tak, ne všichni věří vládě. A tak vás moc prosím, aby ta strategie byla komplexní, aby se zapojili i lidi zvenku, aby se opravdu nezapomnělo na nějakou cílovou skupinu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP