(14.50 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Je úplně zřejmé, že jsou země, které s tím mají zkušenosti. Německo. Slovensko. I Bulharsko má promyšlenou strategii. Moc vás o to prosím. Protože ve chvíli, kdy to neuděláte, tak tady je jedno veliké riziko. A já na něj chci upozornit.

Ty konspirační teorie, kterými je ta společnost v tuto chvíli promořená, a to jsou ty hybridní hrozby kromě jiného, tak ty výsledky jsme viděli v neděli na Staromáku. To byli lidi, kteří byli velmi zmanipulovaní. A s politováním musím říct, že to je jenom špička ledovce. Podívejte se na sociální sítě, co se odehrává. Pokud v kombinaci s tím, že samozřejmě covid všude v Evropě povede ještě k tomu zhoršení ekonomické situace a nebudou současně takové ekonomické nástroje, které by ty lidi udržely ekonomicky nad vodou, tak aby si uchovali bydlení a aby nebyli ekonomicky v koutě, aby nebyli totálně frustrovaní, tak kombinace konspiračních teorií dezinformací, nedůvěry ve stát a ekonomické situace zkrátka povede k radikalizaci společnosti. To opravdu...

Říkám to s velkou naléhavostí a s prosbou. Nechci se vracet k tomu, co bylo. Moc vás prosím, předložte nám tu strategii tak, abychom byli ujištěni, že opravdu to máte promyšleno, že neoslovujete jenom svůj segment voličů. Protože dneska vám musí porozumět každý. Ta paní, které je 85. Ten vysokoškolský student. Ten, kdo na televizi nekouká. Zkrátka musíte tohle mít velmi promyšlené tak, aby se zasáhla celá společnost. To není politický boj. Tady jde opravdu o víc. Jde o to, abychom zvládli tuto epidemii a abychom nebyli v ještě hlubších ekonomických problémech, nebo aby to nevedlo k radikalizaci společnosti. Proto to říkám opravdu, pane ministře, pane vicepremiére, s velkou naléhavostí. Seznamte nás s tím a ujistěte nás, že toto máte promyšleno a že už se nebudou opakovat ani ty komunikační chyby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Černohorský upřesní svůj předešlý návrh, protože tam byla nějaká nedorozumění.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom doupřesnit, že u sněmovního tisku číslo 951 - bod 292 - navrhuji, abychom to projednali ve středu 21. 10. po třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Nyní mám stále ještě přihlášeny tři poslance k pořadu schůze. Jako první vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Připraví se Marek Benda a potom se připraví pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám takový apel na vládní koalici, aby se podařilo vyřešit nejistotu ohledně superhrubé mzdy. Já vnímám jako velký problém, že už zbývají do konce roku jenom dva měsíce a firmy stále nevědí, jaké daně tady budou od 1. ledna platit a jaké mzdy zaměstnanců budou, vyjednává se o kolektivních smlouvách, vyjednává se o navyšování platů od ledna, nebo jestli mají zůstat na stejné úrovni. I pro státní správu to je podstatné. A ta zásadní informace chybí.

Proto navrhuji, aby se sněmovní tisk 910 - daňový balíček - projednal v úterý 27. října jako první bod. Já doufám, že ten týden bude dostatečná doba, aby vládní koalice tedy definitivně vyřešila, v jaké podobě toto opatření předloží. Skutečně si myslím, že by to bylo rozumné. Pokud vám tento termín nepřijde vhodný, tak prosím navrhněte nějaký jiný termín. Ale ať je konečně jasné, jak ty daně budou příští rok vypadat.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Marek Benda k návrhu pořadu schůze. Připraví se pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihláška k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mám jenom jednu prosbu na pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictvím, resp. případně pak na hlasování Sněmovny. On navrhoval, aby se zítra projednávaly všechny body, které jsou navrženy ve stavu legislativní nouze. Já chápu, že projednáme ty body, které byly předloženy Sněmovně minulý týden a kde už lhůty stanovené předsedou Sněmovny uplynuly. Pokud ale některé body - konkrétně tisk 1060, insolvence a exekuční řád - přišly včera večer a předseda Sněmovny mi stanovil nepřekročitelnou lhůtu do pátku do půl deváté, tak se mi zdá trochu divné, abychom je zítra zařazovali na pořad schůze. Já to prostě do zítřka dopoledne nejsem schopen z ÚPV zvládnout. A zvlášť když mi předseda Sněmovny stanovil tuto lhůtu.

Takže bych poprosil, buď aby pan předseda Faltýnek vzal tyhle tři návrhy zpět, anebo aby se o nich hlasovalo zvlášť, protože pokládám za korektní projednávat, tak jak jsme říkali, přednostně ty věci, které jsou tady již čtyři dny, ale ne ty věci, které přišly včera večer.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy půjdeme v pořadí, takže jako poslední zatím je tady přihlášen pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si po domluvě s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO, panem kolegou Faltýnkem, i s paní ministryní Benešovou požádat o zařazení bodu číslo 16. Je to sněmovní tisk 545 - novela exekučního řádu a občanského soudního řádu.

Jenom stručně popíšu situaci. Jsme po projednání v ústavně-právním výboru, který přijal usnesení po prvním čtení s tím, že toto usnesení mimo jiné ukládá skutečnost, že ve druhém čtení budeme tento tisk projednávat ve znění, které bylo schváleno ústavně-právním výborem, ve znění pozměňovacích návrhů. To samozřejmě vytváří poměrně enormní tlak i na předkladatele, to znamená na Ministerstvo spravedlnosti, protože je potřeba toto znění připravit a následně dát možnost nám poslancům k tomuto znění ve znění pozměňovacích návrhů přijatých na ÚPV načítat pozměňovací návrhy pro druhé čtení.

Proto jsme se dohodli, že v rámci efektivity a posunutí, protože ten tisk je důležitý, my tady budeme, my teď tisk 1060, včera paní ministryně, projednaný na vládě, který řeší insolvence, řeší moratorium na exekuce atd., a my musíme být připraveni na to, co nás čeká v roce 2021 a dále. Čili je to i důležitý signál vůči veřejnosti, že nám není lhostejné současné exekuční prostředí v České republice a že tady to řešení máme a chceme ho dotáhnout do konce.

Proto tedy navrhuji, abychom tento bod zařadili příští úterý - znovu říkám, je to sněmovní tisk 545, dnes 16. bod - abychom ho zařadili příští úterý jako první projednávaný bod odpoledne s tím, že ve druhém čtení bude tento bod pouze otevřen a následně zpravodajem bude požádáno o procedurální hlasování, kde ten tisk přerušíme, tak aby legislativa Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci i s naším podvýborem tady ve Sněmovně, abychom mohli připravit to znění, abychom potom mohli v nějakém horizontu jednoho měsíce dokončit druhé čtení zde ve Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám to poznamenáno. To jsou všechny návrhy, které tady mám k hlasování. Nikdo žádné jiné návrhy nepodává.

Takže přistoupíme tedy nejprve... Nejprve bychom měli hlasovat o návrhu z grémia, ale teď tedy budeme hlasovat jednotlivě, protože je tady zase návrh pana poslance Fialy. (Hlasy z pléna.) Nejdřív grémium, ano? Takže grémium jako v celku uděláme. V podstatě asi všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

 

Kompletně budeme hlasovat o návrhu z grémia.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 102 poslanců, pro 97, proti žádný. Návrh z grémia byl přijat.

 

Nyní tedy pojedeme po těch návrzích, které tady mám poznamenány. Ano, pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil, ať už úřadující, nebo stálé předsedy poslaneckých klubů, aby se podívali na počty hlasujících. Teď to prostě nesedělo. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP