(18.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Pokud budeme dál pokračovat v projednávání tohoto tisku, já jsem si dovolil připravit několik pozměňovacích návrhů, které cílí na to, abychom té skupině seniorů, která je pod tou hranicí průměrného důchodu v České republice, pokud jde právě o skupinu vdovců, lidí s invalidním důchodem a maminek, které vychovávaly děti, nebo rodičů, i otců, kteří měli děti ve výlučné péči alespoň po dobu deseti let do jejich plnoletosti, abychom jim ten důchod dokázali zvýšit. To znamená, že navrhujeme, aby ta částka nad rámec 5 tisíc korun byla vyšší pro tyto skupiny lidí, jako jsou vdovy, vdovci nebo invalidé o částku 2 tisíce korun, aby to bylo následně zvýšeno pro ty rodiče, které jsem tady jmenoval, o 500 korun za každé vychované dítě, a ti, kteří jsou nad tou výší průměrného důchodu, aby tam nebyla podpora ve výši 5 tisíc korun, ale 3 tisíce. Hledáme určité vybalancování toho, že vlastně chceme část těch peněz nasměřovat pro tu skupinu lidí, která má důchody nižší, protože je to i prezentováno jako opravdu mimořádná pomoc. Není to standardní valorizace důchodů, ale mimořádná pomoc vůči těm, kteří tu pomoc nejvíce potřebují.

Takže tolik, snažím se být velmi stručný, komentář k tomuto sněmovnímu tisku, naše pozměňovací návrhy. A k těm konkrétním číslům se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil v reakci právě na pana předsedu Jurečku a byl bych rád, tedy pokud jsme ještě v obecné rozpravě, a on v podstatě představil svoje pozměňovací návrhy, abychom o nich případně vedli diskusi, protože jak on řekl opakovaně, on a jeho klub zde přicházejí s těmito návrhy, on opakovaně mluví o maminkách, které vychovaly děti, a že jim chce přidat. A já tady bohužel také opakovaně upozorňuji na to, že jak jsou jejich návrhy psány, tak jsou prostě nerealizovatelné. Já to tady prostě musím opakovat, protože jedna věc je vystoupit zde nebo na tiskové konferenci nebo v televizi a říct, že chceme přidat, nebo nechceme přidat, jak kdo, maminkám, které vychovaly děti, a druhá věc je předložit prostě nějaké paragrafy, které tomu neodpovídají. Takže pojďme se o tom pobavit, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího.

Vy v tom textu paragrafu uvádíte, že příspěvky se navyšují o 500 korun za každé poživatelem důchodu vychované dítě. To znamená, nehovoříte o ženách, protože to ani samozřejmě nelze, to by bylo protiústavní. To znamená, že tak jak je to uvedeno, se to týká jak mužů, tak žen, to znamená, pokud je úplná rodina a mají dítě, tak by asi podle toho návrhu měli nárok na ten zvýšený důchod i ten tatínek, i maminka, to je jeden aspekt. Druhá věc je, jak by to bylo realizováno. Protože Česká správa sociálního zabezpečení nedisponuje těmi údaji, kdo má kolik dětí, jak dlouho je měli v péči. Eviduje to u žen, které odcházely a odcházejí dříve do důchodu, u mužů to neeviduje vůbec. A pokud vy tam uvádíte účinnost, aby to platilo nejpozději v červenci příštího roku, tak je to prostě nerealizovatelné. (Předsedající: Omlouvám se, čas.)

Ano, jsem si toho vědom. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se asi nebudu zapojovat do té diskuse, kterou tady vlastně začali mí předřečníci. Já si myslím, že teď v rámci tohoto bodu asi za každý klub vystoupí člověk, který bude samozřejmě hájit nejen své pozměňovací návrhy, ale samozřejmě především názory, jak by to vlastně udělal nejlépe.

My za KSČM jsme říkali od začátku, že se můžeme bavit, ať se to líbí komukoliv, nebo ne, že prostě v době, kdy vládní uskupení řeklo, že dá jednorázový příspěvek 5 tisíc korun, a bylo v době předvolební, tak to opravdu bylo cíleně zaměřeno před volbami. To, že to pomohlo výrazně ANO a ČSSD vlastně nula, to už si myslím, že je to prezentace toho, jak samotní voliči rozhodli ve volbách do krajských zastupitelstev, a vládní koalice si to bude rozříkávat asi sama. Každopádně za nás říkáme, že je to nesystémové, ale nedovedeme si představit, že bychom teď tady řekli a hlasovali jsme pro to, aby těch 5 tisíc korun, a je nám opravdu jedno, jestli liší naše seniory 300, 2 tisíce, anebo ne, tak se bavíme v 90 % o výrazně nízkých příjmových částkách, to znamená, že my nebudeme jako KSČM ti, kteří by bránili jednorázovému příspěvku 5 tisíc korun, ale naopak to podpoříme, protože do této doby vládní koalice nepřišla s jiným řešením, jak výrazně pomoci našim seniorům.

Ano, bavíme se, máme tady důchodovou komisi, která má řešit takzvanou důchodovou reformu. Jediný, kdo pro to nehlasoval, byla KSČM a ČSSD. A jak je vidět, paní ministryně Maláčová do této doby ještě žádné systémové řešení, které by mělo hlavu a patu, nepředložila.

Zároveň je pro nás také zásadní příjmová částka. Když se bavíme o jednorázovém příspěvku 5 tisíc korun, tak ale nikdo neřekl, který dělá zhruba 15 miliard dopad do státního rozpočtu v letošním roce, když se bavíme o nějaké razantní změně v rámci důchodové reformy do budoucna, kde se bude brát na důchody, kde budeme zajišťovat, aby naši senioři, i postupně noví senioři, vůbec důchody měli. Já patřím, myslím si, k nějaké věkové hranici, kdy už veřejně říkáme, že vlastně ten důchod mít ani nebudeme. Jsem ročník 1981. A opravdu, jak to zatím vypadá v rámci vyvíjení se situace kolem nějaké dlouhodobé pozitivní změny v tom, jak by vlastně do budoucna měly vypadat důchody, musím říci, že my už to tak bereme, že důchody, pokud si nenaspoříme, žádné mít nebudeme. Je to prostě realita.

A musím říci, že zatím veškeré návrhy, jak jsme je zatím probírali, nepadly na úrodnou půdu, a za nás jako za KSČM je to velice smutné a rozhodně se s tím ale smířit nehodláme. Naše řešení rychlejší valorizace těch nejnižších důchodů vláda stále vyslyšet nechce. Nechápeme, proč se jí to nelíbí, je nám to velice líto, a místo toho tady tvoříme nějaké nápady, u kterých asi napříč politickým spektrem žádnou shodu nenajdeme. Blíží se nám konec volebního období a možná si asi všichni musíme přiznat, že co se nepředloží do konce roku, to prostě mít nebudeme, to znamená, že tady opět čtyři roky slibujeme našim lidem, že můžeme něco změnit, a místo toho opět zase jenom slibujeme, ale konečné řešení není.

Velice nás mrzí, že také neříkáme seniorům, anebo velice málo, že tím pětitisícovým příspěvkem opravdu jednorázově pomůžeme, na druhou stranu jim to opravdu nezvedne valorizační koeficient, který by jim navyšoval ty mzdy (?) i v rámci další valorizace. Ano, přidalo se za poslední čtyři roky minimálně to, co se samozřejmě nikdy nepřidalo, ty částky byly obrovské, ale opravdu tady máme velký počet našich seniorů, kteří žijí na hranici chudoby, a je nutné s tím něco dělat.

Také bych se zmínila o návrhu z dílny SPD. Já chápu, že při té prezentaci v médiích a tady, když sedíte u pultíku, tak je strašně jednoduché říkat, že máte jediné řešení, že vy jste jediní přišli na ten recept, jak pomoci těm seniorům, ale nikdo už nenapíše, kde se na to vezme, že je to nesmysl, že popíráte vlastně všechny faktory, jak jsou sestaveny a našim seniorům přiznávány důchody, a že vlastně mažete lidem med kolem huby, doslova a do písmene. Proto my za KSČM říkáme, že chceme koncepční řešení. Bohužel se o něm možná budeme bavit ještě při státním rozpočtu, ale za komunisty říkáme ano, podpoříme vládní návrh, ale velice nás mrzí, že vláda do této doby opravdu nepředložila nic, co by bylo pro naše seniory a hlavně i pro ty budoucí pobírače důchodů koncepční. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP