(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana předsedy Mariana Jurečky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si vážím Romana Sklenáka, a proto jdu tady reagovat, ale musím na úvod říct, že mě hodně mrzí to, že když se člověk podívá do programového prohlášení této vlády a vzpomene si na úvod tohoto volebního období, tak tady stával premiér, který tady tím programovým prohlášením mával a říkal, jak jednou z klíčových priorit je důchodová reforma a že on ji má a že ji tato vládní koalice dokáže realizovat. A já chápu, že teď řešíme posledních sedm měsíců dopady covidu a otázku zvládnutí této pandemie, ale už před víc než rokem bylo evidentní, že ta víc než dvouapůlletá práce Komise pro spravedlivé důchody, kterou vede rektorka Danuše Nerudová, vlastně směřuje zase opět jako neúspěšný pokus do historie, protože prostě pan premiér závěry této komise, která byla sestavena z odborníků, s lidmi napříč politickými stranami, vlastně shodil ze stolu, že on tomu nerozumí, on to za dvě minuty nepochopil, že ho to nezajímá a že on bude hledat vlastní cestu.

Je to obrovská škoda, protože my se tady točíme opravdu už několik let v kruhu, a to, co tady popisuji a na co se snažím reagovat naším pozměňovacím návrhem, je bohužel stále věc, kterou se nedaří vyřešit. To, že tady jediná zásluhovost pro výpočet důchodu je to, jaké kdo má výdělky v průběhu svého života. Kde je zásluhovost toho, že rodič, rodiče - maminka a tatínek - jdou do toho, že vychovávají děti, pečují o ně, investují do nich jako do budoucích plátců? Tenhle systém vůbec tuhle zásluhovost neumí ocenit.

A k poznámce pana kolegy Sklenáka jenom řeknu, že v tom odůvodnění je také napsáno, že podmínka péče o dítě je přitom definována stejně jako podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod v § 32 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění. Takže odkaz na to, jak tuto situaci řešit, tak ten je tam zmíněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Hnutí Trikolóra velice záleží na důstojném prožívání pozdějšího věku našich důchodců a seniorů. Požadujeme ovšem, aby řešení, se kterým se přichází, bylo koncepční, sneslo měřítko několika let, sneslo měřítko i současné situace, kde se nacházíme. To, co předložila vláda, někteří lidé tomu říkají držhubné a volebné apod., já bych takto pejorativní nebyl, ale skutečně žádné koncepční řešení to není. Byl to nahodilý výkřik.

Jediné, co bych dal paní ministryni za pravdu, je, že už to je jedno. Státní rozpočet neexistuje, čili jestli se dá 30 miliard důchodcům, 20 semhle, 14 tamhle, už nezmění nic na ničem a to tady paní po mé pravici jistě velice dobře ví.

Myslím, že doba, co přichází, bude těžká. Budeme muset osvěžit nějaké hodnoty, které vždycky panovaly. Jedna z nich je mezigenerační solidarita. Ve Sněmovně leží návrh Trikolóry, který právě posiluje, za prvé, snižování daní, za druhé možnost místo státu posílat peníze lidem, kteří pracují a snad ještě pracovat budou, peníze svým rodičům nebo prarodičům, kteří čerpají starobní důchod. Náš návrh je uložen v tom pořadí, jak to u těch menších klubů bývá. My jsme ho teď načetli jako pozměňovací návrh, protože skutečně je potřeba, a klidně i dneska, nemusí se to zase odkládat, začít tu debatu koncepčně. Čili to je tato věc.

Proti pět tisícům důchodcům v zásadě nic nemáme. Je to z hlediska rozvratu státního rozpočtu jedno a důchodci jsou skupina, která si za svou celoživotní práci ty peníze zaslouží více než jiní. Na druhou stranu skutečně je potřeba jejich situaci řešit dlouhodobě a udržitelně. Čili z toho důvodu jsme předložili pozměňovací návrh a já se k němu přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já samozřejmě ještě reaguji na pana předsedu Jurečku. Jistě, ten § 39 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění tam zmíněn je, nicméně já jsem poukazoval na to, že Česká správa sociálního zabezpečení ani jiná instituce prostě ta data nemá k dispozici, tak aby takováto změna mohla být provedena automatizovaně. To znamená, že my bychom zde něco schválili, někde v systému do počítače by se zadaly tyto parametry, a tím pádem by se okamžitě změnily důchody těm statisícům lidí. Takhle by to prostě nebylo možné, protože ta data Česká správa v této podobě nemá. Čili kdybychom to takto schválili, tak by musel v podstatě každý jeden člověk z těch statisíců seniorů požádat Českou správu, doložit minimálně nějaké čestné prohlášení, možná prostě nějaké další listiny, a nějaký člověk by to tam musel vyhodnotit, pracovník České správy, a zadat individuálně do systému. A na to já jsem poukazoval, že skutečně se pohybujeme v řádu statisíců lidí, takže pokud je tam účinnost červenec příštího roku, tak že to prostě není technicky možné. Takže to je to, na co já jsem poukazoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vám představila náš pozměňovací návrh, který se snaží řešit tíživou situaci samoživitelů a samoživitelek. Právě na rodiče, kteří jsou bez svých partnerů a starají se o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize samozřejmě nejvýraznějším způsobem. Mnoho z nich přišlo o práci a samozřejmě jejich finanční situace se stala ještě tíživější, nebo řada z nich se i zadlužila. Podobně tomu tak je i u mladých rodin s dětmi.

Podle některých průzkumů přišlo už na jaře 20 % těchto lidí o práci, myslím tedy samoživitelů a samoživitelek, v důsledku krize, třetině z nich klesl příjem pod 10 tisíc korun a podle tohoto průzkumu se polovina z nich zadlužila. To bylo na jaře a situace se opakuje. Čili napoprvé se to ještě dalo možná zvládnout, v současné době už opravdu nemají kam sáhnout. Samozřejmě také uzavření škol, kdy museli zůstat s dětmi doma, to zvyšuje náklady, a v důsledku toho samozřejmě tím, že zůstávali doma, mohli přijít i o práci.

Naším pozměňovacím návrhem chceme zabránit (?) zmírnění jejich finančních potíží a toho, aby se dostávali do dluhových pastí.

Vláda chystá odměnu pro důchodce za problémy spojené s epidemickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nemyslela. A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože jak data ukazují, právě tyto skupiny se dostaly během krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Samoživitele bychom měli podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům. Jednorázová podpora by mohla částečně samoživitelům a samoživitelkám pomoci, ale není to samozřejmě řešení, ale je to jakýsi signál, že jsme na ně nezapomněli.

Myslím, že skupina důchodců, kterou vláda upřednostňuje, je jakousi odměnou. Samozřejmě nezpochybňujeme to, že řada důchodců je ve velmi tíživé situaci. Jen poznamenávám, že to se dalo řešit určitým způsobem důchodovou reformou, na kterou vláda zatím nenašla odvahu, a také tím, že jim bude zajištěna zdravotní péče a budou dostupné sociální služby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP