(18.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Co je podstatou našeho návrhu? Náš návrh navrhuje, aby samoživitelka či samoživitel pečující o nezaopatřené dítě dostal příspěvek ve výši 6 tisíc korun jednorázově a to samé rodič, který pobírá rodičovský příspěvek. Dopad na státní rozpočet by činil 3 miliardy korun. Věřím, že takovýto pozměňovací návrh dojde sluchu u kolegů a kolegyň, a to z toho důvodu, že právě situace, která nastává a zřejmě bude ještě kulminovat, a dopady budou složitější, dopadne právě na samoživitele a samoživitelky a také na rodiny s malými dětmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vláda se předložením tohoto návrhu dopouští křivdy. Křivdy na seniorech, kteří se rozhodli sami dobrovolně pracovat, i když mají nárok na řádný důchod. Ti, kteří přesluhují, často lékaři, kteří bojují s koronavirovou nákazou a nenastoupili do řádného důchodu. Myslím si, že není fér, aby ti, kteří se rozhodnou i nadále odvádět sociální pojištění, nepobírat důchod a nadále pracovat a pomáhat společnosti, tak aby nedostali de facto za tuto práci pro společnost vůbec nic, a naopak byli připraveni o možnost i získat rouškovné. Proto zde přináším pozměňovací návrh, který by to měl alespoň částečně kompenzovat.

Současné nastavení důchodového systému počítá s pevně stanoveným věkem odchodu do důchodu, který postupně směřuje k důchodovému věku 65 let pro ročníky od roku 1971. Tato hranice by neměla být absolutně stanovená v tom smyslu, že po jejím dosažení musí každý do důchodu odejít. Stejně jako musí existovat možnost předčasného důchodu zejména pro pracující ve fyzicky náročném odvětví, musí existovat i možnost pro lidi, kteří chtějí plně či částečně pokračovat v pracovním životě. Domníváme se, že stávající bonifikace těchto lidí je nedostatečná. V některých případech je návratnost odvodů pracujících důchodců i dlouhých 75 let.

Proto navrhujeme alespoň symbolicky zvýšit procenta výpočtového základu pro pracující důchodce takto. U pracujících majících nárok na starobní důchod a nepobírajících důchod z 1,5 % na 1,6 % výpočtového základu. U pracujících pobírajících polovinu starobního důchodu z 1,5 na 1,6 % výpočtového základu. A u pracujících pobírajících celou částku starobního důchodu z 0,4 na 0,6 % výpočtového základu.

Cílem návrhu je pozitivně motivovat občany, kteří chtějí a jsou schopni pracovat i po dosažení důchodového věku. Tito lidé by pak měli být adekvátně bonifikováni. Vyšší motivace zvýší počet dobrovolně pracujících či přesluhujících důchodců, což se může dlouhodobě pozitivně projevit ve výši daňových příjmů. To by mělo být následně výhodné nejen pro pracující důchodce, ale i dlouhodobě pro příjmy státního rozpočtu. Pokud by více seniorů pracovalo v důchodovém věku, pomůže to nám i jim.

Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A do obecné rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřím se k návrhu, který máme na stole, jako k celku.

Předně musím říct, že nás zklamalo, že paní ministryně financí si nejprve vyjednala ve Sněmovně významné navýšení vládní rozpočtové rezervy za účelem pomoci firmám a lidem zasaženým koronakrizí, aby následně významnou část této rezervy využila v rámci předvolebního boje, v rámci tohoto programu, jak se mu přezdívá, rouškovné. My jsme analyzovali ta tvrzení ohledně toho, že těch 5 tisíc odpovídá navýšení inflace, která se ještě nezapočítá do valorizace. Náš analytický tým to ověřil. A ve skutečnosti rozdíl mezi inflací, kterou předpokládala národní banka a která nastala a která ještě není započítaná v té valorizaci, dělá zhruba 1 000 korun za rok.

Z tohoto důvodu navrhujeme kompromisní variantu, a to 1 500 korun příspěvku, který zohledňuje právě jak mimořádně vysokou inflaci, především v tom sektoru zboží, které používají senioři, a dále i vyšší životní náklady s ohledem na nutnost pořizovat si roušky, respirátory, dezinfekční prostředky a tak dále. Ten kompromis 1 500 považujeme za odpovědný i ve vztahu ke státnímu rozpočtu, kde skutečně teď bohužel není peněz na rozdávání. Propadáme se do čím dál většího zadlužení a hrozí, že finanční trhy přehodnotí hodnocení České republiky jako spolehlivé země, co se dluhové politiky týče, a zvýší nám úroky, což by se samozřejmě velmi negativně a velmi rychle projevilo na hospodaření státu. Proto navrhujeme kompromisní variantu 1 500 korun na každého seniora.

A já ještě podávám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží odstranit jednu starou křivdu a změnit způsob valorizace důchodů. Dnes se důchody valorizují k datu výplaty. Nicméně to datum výplaty se mění, se liší u jednotlivých důchodců, takže někdo dostává valorizaci už typicky od 4. ledna a někdo až od 24. ledna a přichází tak o těch dvacet dní rozdílu. Jenom samozřejmě dvacet dní toho navýšení, ne celý důchod. A mně to přijde nespravedlivé. Ostatně této chyby v důchodovém systému si všimli i Slováci, kteří to napravili. Z tohoto důvodu já také navrhuji odstranit tuto chybu a zavést valorizaci k 1. lednu. A ti, co pobírají tu první výplatu důchodu později v měsíci lednu, následně dostanou vyšší doplatek za valorizaci k lednovému důchodu. Odstranila by se tak stará nespravedlnost a lidi by si o něco málo polepšili. Takže tohle je druhý návrh, který předkládáme. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá paní zpravodajka ani paní ministryně. Můžeme tedy přistoupit k podrobné rozpravě. Zahajuji podrobnou rozpravu. Paní zpravodajka vystoupí jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych požádat o zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením na 7 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Poznamenal jsem. Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Jan Bauer. Připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6516. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 6498, který je v systému k tomuto tisku 997.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Marian Jurečka. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobrý večer ještě jednou. Já se tedy hlásím k pozměňovacím návrhům pod čísly 6319, 6320 a 6322.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Martínek. Ještě pan předseda. Paní poslankyně určitě počká.

 

Poslanec Marian Jurečka: Moc děkuji za strpení, abych sem nemusel ještě jednou. Zapomněl jsem se přihlásit ještě k číslu 6321.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkujeme. Teď je na řadě paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP