(9.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Další návrh je B2 poslance Radka Kotena. Návrh umožňuje Policii České republiky nevydat zbrojní průkaz všem cizincům, a to včetně občanů Evropské unie a zemí NATO, i když splní zákonem stanovené požadavky. Proti tomuto rozhodnutí by se nedalo ani odvolat. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 149 přihlášeno 95 poslanců, pro 18, proti 42. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Další hlasování jsou pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jana Hamáčka. Návrh zavádí změny, které byly v mezičase přijaty další prováděcí směrnicí ke zbraním a jsou nezbytné pro implementaci směrnice o zbraních. Upravuje značení zbraní a technické specifikace poplašných a signálních zbraní, jejich zařazení do kategorie C1, dále upravuje evidenci zbraní C1 a hlášení jejich převodů. V neposlední řadě upravuje nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po vyhlášení zákona. Výbor zaujal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 150 přihlášeno 95 poslanců, pro 71, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nyní nás, pane místopředsedo, čeká poslední hlasování, a to hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 92, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 151 přihlášeno 95 poslanců, pro 65, proti 21. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce a ukončuji tento bod.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se s poděkováním připojuji. Na těchto dvou normách je vidět, že pokud v Poslanecké sněmovně fungují pracovní skupiny, které některé normy předpřipraví, tak je tedy výsledek ten, že jsme přijali legislativu, která pomůže střelecké komunitě, a zároveň tedy bude nějakým způsobem reflektovat normy Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Já mám jenom poznámku k hlasování do stenozáznamu. U hlasování pořadové číslo 146 mám na sjetině proti, ale hlasovala jsem pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

21.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, které tímto dávám slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, vážená vládo, dovolte mi, abych za předkladatele, tedy sebe a Patrika Nachera, za naše politické strany, sociální demokracii a hnutí ANO, představila návrh zákona, který má zavést chráněný účet od 1. ledna 2021. Současně bych hned na začátek chtěla poděkovat za předkladatele za dlouhodobou podporu Pirátské straně, Komunistické straně Čech a Moravy a také SPD z hlediska zavedení chráněného účtu od 1. ledna a právě tohoto poslaneckého návrhu. Jsme rádi, že náš návrh získal souhlas vlády a především Ministerstva spravedlnosti, a i tady bych chtěla velice poděkovat za dosavadní dlouholeté úsilí Ministerstva spravedlnosti o to, aby chráněný účet získal co nejširší podporu. Uváděla jsem ho detailněji v prvním čtení, nicméně si myslím, že ty základní principy za nás jako předkladatele přece jenom ještě jednou zopakuji.

Důležité je, že chráněné účty v tuto chvíli v České republice nemáme. Proto dochází k něčemu, co v jiných zemích v podstatě není možné. A popravdě podle právních pravidel vlastně není možné ani u nás, přesto k tomu dlouhodobě dochází. Jedná se o to, že pokud řádně platíte svoje dluhy, a to my samozřejmě chceme, aby se poctivě dluhy platily, tak pokud platíte řádně své dluhy, chodíte do práce, tak to, co zbude po srážkách ze mzdy, z platu, patří vám jako dlužníkovi a vaší rodině na živobytí. Takové je právo. Nicméně dochází k tomu, že právě na bankovním účtu, protože takzvaně peníze neznají svou barvu nebo kvalitu, dochází k tomu, že tyto peníze, ačkoliv náleží dlužníkovi a jeho rodině na obživu, a tak to stanoví a stanovil odjakživa zákon, jsou obstaveny a následně odeslány exekutorovi. Je jasné, že tohle je stav, který je zcela nepřijatelný, zejména dělá neplechu v době hospodářských krizí, kdy se do různých problémů se splátkami, s dluhy dostávají i lidé ve větší míře. Bylo tomu tak v roce 2010 a 2012, kdy právě tato praktika vedla k velkému zadlužení lidí, kteří se z toho ještě doposud nedostali.

A ten důvod, proč jsme tak zrychlili projednávání naším poslaneckým návrhem pro rychlé projednání a podporu tady u vás ve Sněmovně, kolegové a kolegyně, byl zkrátka ten, že nechceme, aby se to opakovalo, a přejeme si, aby od 1. ledna lidé měli jistotu, že chráněné účty jim zajistí neexekuování exekutorem toho, co zkrátka exekutorovi nepatří a nikdy nepatřilo, ale patřilo to naopak jako příjem dlužníka a na živobytí rodiny. Přijde nám to fér, přijde nám to poctivé.

Co se týká chráněného účtu, ten by fungoval tak, že právě do budoucna od 1. ledna by byly chráněny sražená mzda, plat, ale také důchod, protože také samozřejmě řada důchodců v tuto chvíli platí splátky anebo budou platit splátky dluhů s ohledem na zhoršování ekonomické situace. Chránil by ale také to, co vůbec nelze podle exekuce postihnout, a také tam bohužel dochází k neoprávněným exekucím, jako je to například přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Tady asi také všichni chápete, že není normální, pokud stát podporuje rodiny skrze přídavky na děti, aby z toho následně dítě nevidělo ani korunu. Tím hůř v době zhoršující se ekonomické situace země. Stejně tak není normální, že pokud v tuto chvíli z hlediska podpory bydlení pro širokou střední třídu máme vlastně jediný nástroj, a to je příspěvek na bydlení, tak aby tyto peníze, které stát zadministruje, velmi náročně odešle rodině, nakonec zase nejenom rodina, ale také pronajímatel z daných peněz neviděl ani korunu a opět toto skončilo nenávratně tam, kde nemá, skrze neoprávněnou exekuci na úplně jiném místě. Tomu všemu má chráněný účet zabránit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP