(10.00 hodin)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Já děkuji. Vážený pane předsedo, vážení páni a dámy poslankyně, pokud jde o tento materiál, Ministerstvo spravedlnosti jej shledává jako velmi potřebný a tento návrh podporuje plně a snažili jsme se s přítomnými poslanci panem Nacherem a paní Valachovou na něm spolupracovat. Plně ho podporujeme. A pokud jde o poslanecké návrhy, tak s těmi se potom vypořádal ústavně-právní výbor 20. a 21. října 2020, kdy shledal, že nedoporučuje ke schválení. S tím se rovněž ztotožňuji a výhrady jsme uplatnili na ústavně-právním výboru. Tyto výhrady byly zapracovány a v podstatě výsledek je ten, že s tímto návrhem souhlasíme a s výhradami, které byly zapracovány, s těmi jsme se vypořádali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Děkuji ministryni spravedlnosti Marii Benešové a budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan ministr zdravotnictví Roman Prymula z dopoledního jednání do 12 hodin.

Nyní tedy v otevřené rozpravě pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, nyní nehovořím v pozici zpravodaje, ale v pozici poslance. Na prvním místě bych chtěl poděkovat oběma předkladatelům, Kateřině Valachové i Patrikovi Nacherovi, protože to téma - nakonec paní poslankyně Valachová o tom tady hovořila poměrně zevrubně - je zásadní a důležité.

My jsme o potřebnosti vytvoření, zřízení institutu chráněného účtu velmi detailně diskutovali už v rámci projednávání sněmovního tisku 545, exekuční řád a novela občanského soudního řádu, protože původně to mělo být součástí právě projednávání tohoto tisku. Nakonec to paradoxně byla pandemie COVID-19, která způsobila to, že byl institut chráněného účtu vyňat ze sněmovního tisku 545 a je projednáván v tomto zrychleném řízení díky zkrácení lhůt tak, aby ta účinnost opatření byla co nejdříve. Skutečně se tady budeme muset vyrovnávat s dopady pandemie COVID-19. Jsou ohroženy úplně nové sociální skupiny, typicky to je například střední třída. To jsou lidé, kteří si ještě před rokem vůbec nedovedli představit, že by mohli mít problémy se splácením svých závazků, a teď v důsledku dopadu výpadku příjmů se najednou dostávají do druhotné platební neschopnosti. A ty problémy samozřejmě se budou velmi pravděpodobně zvyšovat.

Proto jsem přesvědčen o tom, že institut chráněného účtu, který zabrání neoprávněným exekucím, de facto vydrancování toho účtu, je prospěšný pro dlužníky. Ale pozor, a to je důležité, pokud přijmeme skutečně kvalitní podobu chráněného účtu, tak to bude jednodušší pro zaměstnavatele, ale taky to bude mít velký přínos pro stát - z jednoho prostého důvodu. Co je cílem státu? Dostat přece lidi, kteří jsou v problémech, v dluhových pastech, ze šedé zóny, dostat je do standardních socioekonomických vztahů. A pokud toto dokážeme, tak samozřejmě stát bude dostávat daně atd., atd. a ti lidé nebudou plandat někde mimo, v uvozovkách, celý ten systém, což je nevýhodné pro ně. Otázka je potom výše důchodu atd., mohli bychom pokračovat.

Víte, v situaci, kdy řešíme chráněný účet, potažmo exekuce, případně oddlužení, tak vždycky hledáme nějaký balanc a hledáme takové řešení, které bude v praxi realizovatelné, se kterým se ztotožní všichni aktéři, kterých se instrument chráněného účtu dotýká. Velmi často jsem to tady zmiňoval, když jsme projednávali před dvěma lety novelu insolvenčního zákona. Nemůžeme tu věc vidět černobíle. Musíme samozřejmě vnímat tu potřebu pomoci dlužníkovi tak, aby ta částka nezabavitelného příjmu, a potom ty další chráněné příjmy, jako je například výživné, tak aby bylo skutečně ochráněno. Na druhou stranu musíme také vnímat to, aby ten systém byl v praxi realizovatelný, pokud možno jednoduchý.

A v tomto případě dalším významným aktérem byly banky. Proto jsme jednali s Českou bankovní asociací, protože pokud bychom tady přijali nakrásně takové řešení, které banky potom nebudou provádět, případně ho budou nějak blokovat, tak nepomůžeme vůbec ničemu. Vím, že ta jednání probíhala i na úrovni předkladatelů Patrika Nachera a Kateřiny Valachové. Já věřím, že se nám podaří společným úsilím tady vytvořit takovou podobu, takovou verzi chráněného účtu, která bude právě respektovat všechny ty aktéry, mimochodem včetně exekutorů, protože ti do toho samozřejmě musejí být zakomponováni také.

Dovolil jsem si předložit už na ústavně-právním výboru, a probíhala tam poměrně vzrušená, možná někdy až zbytečně, debata o pozměňovacím návrhu, který předkládám i zde v rámci dnes druhého čtení. Je to pozměňovací návrh, který předkládám spolu s dalšími kolegy poslanci - Dominikem Ferim, Janem Chvojkou a Tomášem Kohoutkem. Mimochodem to je důkaz toho, že tady skutečně nehrajeme na opozici, koalici, ale že se tady snažíme průřezově nalézt takové řešení, které z našeho pohledu bude co nejrozumnější. Ten pozměňovací návrh není - není - postaven v opozici vůči původnímu návrhu kolegyně Valachové a kolegy Nachera. Snažíme se nalézt zlepšení režimu tak, aby skutečně bylo uplatnitelné v praxi, aby některé věci, které tam původně nebyly, tak aby se tam dostaly.

Zaznamenal jsem teď poznámku paní předkladatelky o výživném. Tak to je správně. Na to jsme upozorňovali. A v našem pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, jsme tuto věc také zapracovali, protože v tuto chvíli ta věc řešena není. My jsme na to nezapomněli. Ani předkladatelé na to nezapomněli. Ona je v tom tisku 545. Nicméně je velkým otazníkem, kdy se nám podaří ten tisk doprojednat tady ve Sněmovně. Proto je dobré to dát i do tohoto institutu chráněného účtu přímo.

Čili fakticky náš pozměňovací návrh přináší několik změn, úprav, a já jsem spolu s dalšími předkladateli přesvědčen, že k lepšímu. To znamená explicitně umožnit příjem výživného na nezletilé děti na chráněný účet. Dále zahrnuje i další příjmy mimo režim § 299 OSŘ - typicky například příjmy podle § 317, příspěvek na bydlení a další. Dále dochází k rozdělení odpovědnosti. To znamená, exekutor už nebude zjišťovat, jak vysoká částka přišla z oprávněných protiúčtu, ale zda na účet nepřišly peníze od neoprávněného plátce. Dlužník tak nebude muset přepočítávat například došlou mzdu, jak nám bylo někdy vyčítáno, ale sledovat, jestli mu tam nepřišly peníze z neoprávněných účtů.

My jsme vlastně i po jednání ústavně-právního výboru podrobili náš pozměňovací návrh debatě s Ministerstvem spravedlnosti. Musím říct, že pro mě opakovaně, to není jenom otázka tisku 986, vstřícnost Ministerstva spravedlnosti, jejich pracovníků, je ukázkou toho, jak by měla probíhat komunikace mezi Poslaneckou sněmovnou a vládou a ministerstvem. Za to velmi děkuji, protože vím, že ta práce není jednoduchá. A pak v poměrně šibeničních časových lhůtách, když jsou zkrácené lhůty tady ve Sněmovně, řešíme tyto věci. Pracovníci Ministerstva spravedlnosti, pan náměstek Franěk a celý jeho tým nám v tomto velmi vyšel vstříc. Takže za to velmi děkuji.

Kromě toho, co jsem zmínil, tak náš pozměňovací návrh přichází se zjednodušením, a to považuji také za velmi klíčové, to jsme už představili na ústavně-právním výboru, se zřízením, zjednodušením zřízení chráněného účtu. Návrh, který tady projednáváme, počítá s tím, že povinný musí požádat zaměstnavatele nebo jiného plátce příjmu o vystavení potvrzení pro soud, tedy pro exekutora. Pak s tím potvrzením jde k exekutorovi, ten vystaví oznámení pro banku. Soud oznámení zašle bance, povinný dostane kopii, požádá banku o zřízení chráněného účtu. Je to samozřejmě cesta, kdy lze dospět k chráněnému účtu, ale z našeho pohledu je zbytečně zdlouhavá. A proto my navrhujeme daleko jednodušší postup. Prostě povinný požádá banku o zřízení chráněného účtu, doloží, že je v exekuci, a banka mu, zjednodušeně řečeno, vyhoví. Bude tam muset podat čestné prohlášení o tom, že nemá další chráněné účty, případně že mu chráněný účet nebyl zrušen v posledních šesti měsících, protože to jsou překážky, které by vedly k tomu, že ten institut nesmí být zřízen. To je další element vyvažování, který považujeme za velmi důležitý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP