(10.10 hodin)
(pokračuje Výborný)

Zjednodušujeme také zasílání plateb. Zasílání plateb, o tom jsem se tady už zmiňoval. A samozřejmě nemůžeme rezignovat na kontrolní mechanismy, a proto vůči povinným, čili vůči těm dlužníkům, zavádíme mechanismus, který brání zneužívání toho chráněného účtu. K výpisu z chráněného účtu bude mít přístup exekutor. Dojde-li k názoru, že na účet došla platba, která odporuje podmínkám, které stanoví zákon, tak pak následuje nikoliv okamžité zrušení, ale následuje výzva povinnému a ten povinný ve lhůtě jednoho měsíce, třiceti dnů, má možnost se vyjádřit, případně provést ve spolupráci s exekutorem nápravu. Pokud se tak nestane, tak potom teprve dochází k zabavení té platby. V případě, že by ta platba byla extrémní, tzn. převyšovala trojnásobek životního minima, tak může dojít přímo i ke zrušení účtu soudním rozhodnutím.

Čili to jsou základní parametry toho pozměňovacího návrhu, který je v systému pod číslem 6576, k tomu se přihlásím v podrobné rozpravě. Znovu opakuji, není to ve sporu s původním návrhem, z našeho pohledu se jedná o jeho zlepšení. Proto jsme nakonec na přípravě toho pozměňovacího návrhu spolupracovali se všemi aktéry, konzultovali jsme jeho znění s exekutory, s Českou bankovní asociací, ale i s organizacemi, které pracují s těmi dlužníky, dnes a denně jsou v tom terénu a vědí, jak celý ten mechanismus, ale i chování těch dlužníků vypadá. Tady bych taky chtěl poděkovat všem aktérům, včetně zástupců Člověka v tísni, za spolupráci. Děkuji, že se po druhém čtení s tím pozměňovacím návrhem seznámíte, a děkuji také za podporu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Výbornému za jeho vystoupení, a než se ujme slova pan poslanec Lukáš Kolářík, s faktickou poznámkou se přihlásila paní zpravodajka Kateřina Valachová. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Za předkladatele, pane předsedající, jenom krátká faktická poznámka. Ten návrh, který má souhlas vlády, počítá s tím, že dlužník přijde do banky, řekne "zřiď mi účet" - to je zhruba tak všechno, nic nedokládá. A v situaci, kdy má obstavený účet, tak řekne nikoliv plátcům, ale na jednom jediném místě, soudu nebo exekutorovi, "ochraň mě" A soud nebo exekutor, ten má všechny ty údaje, ten komunikuje s plátci, které jsem tady vyčetla. Pak je z toho jeden papír, který zase soud nebo exekutor pošle bance. To je všechno. Myslím, že nic jednoduššího nelze vymyslet tak, aby byly opravdu chráněné částky. Je to faktická poznámka vzhledem k předřečníkovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte i mně, abych se krátce vyjádřil k tomuto tisku a představil pozměňovací návrhy, které budu za sebe přidávat do systému.

Chráněný účet je podle nás velice důležitý nástroj, v podstatě řeší to, k čemu tady dochází už dlouhá léta, a je to velký paradox, protože u nás v České republice je nezabavitelná částka vlastně zabavitelná, takže rozhodně je to nástroj, který ochrání dlužníky, aby opravdu to, co jim má náležet, aby jim náleželo a neroztáčelo to zbytečně další spirálu dluhů, protože když jim zabavíme i to poslední málo, co jim zbude, tak je to samozřejmě nutí si shánět peníze jiným způsobem, dalšími půjčkami, půjčkami od rodiny, případně i nějakým nelegálním způsobem, což samozřejmě nikdo nechce. Takže jako odstranění paradoxů je to skvělé. Myslíme si, že by to tady mělo být dávno, máme to v programu pro toto volební období, takže to rozhodně podpoříme.

Nicméně opět tady řešíme nějaký následek něčeho, neřešíme tu příčinu. Vůbec bychom to nemuseli řešit, kdyby zde nebyl takový divoký trh s těmi exekucemi a exekutoři nebyli nuceni na to nezabavitelné minimum sahat a neoprávněně ho zabavovat. Proto si myslíme, že řešení toho, aby byla místní příslušnost exekutorů, protože kdyby jeden exekutor řešil jenom jednoho dlužníka, tak by věděl, že mu strhává ty prostředky už ze mzdy, a tím pádem to, co doputuje na jeho účet, je nezabavitelné minimum, a nesnažil by se exekuovat i ten zbytek, a celé by se to tím vyřešilo. Proto říkám, že místní příslušnost je důležitý nástroj, který by právě společně s chráněným účtem úplně perfektně tu situaci řešil, takže by tam nebylo místo pro jakékoli obcházení.

Další věc, která se objevila při projednávání tohoto návrhu, bylo to, že máme jako poslanci a veřejnost strašně špatný přístup k datům. Je to tím, že ta data vede exekutorská komora, a když si o ně žádáte, tak je tam nějaká prodleva, nemáte ta data k dispozici hned, nedá se nad tím stavět nějaká analytika v reálném čase, a to ztěžuje potom zpracovávání těch návrhů a přípravu těch pozměňovacích návrhů, protože nemáte k dispozici data v takové podobě, v jaké by bylo dobré.

Proto budu načítat i druhý pozměňovací návrh, tzv. open data, kolegové jistě vědí, protože ten samý návrh mám načtený i v tisku 545, který ale po včerejším článku, co jsem četl v Deníku N, má celkem nejistou svoji budoucnost, tak proto načítám ta open data i sem do toho návrhu, myslím si, že to spolu velice souvisí, protože základní manažerské pravidlo říká, když chcete něco řídit, tak to musíte měřit. A pokud nemáte ta data k tomu, abyste to mohli měřit, tak je to špatné. Tento návrh dělá to, že vlastně exekutorská komora by byla povinná zveřejňovat v reálném čase určitá data. Jedná se o anonymizovaná data, tzn. nějaká souhrnná data, abychom věděli, jak si jako Česká republika stojíme, kolik těch dlužníků máme, jak dluží, co dluží, komu dluží, a měli jsme nějaký základní analytický nástroj na přípravu těch našich návrhů.

Takže já to shrnu na závěr. Budu načítat dva pozměňovací návrhy, prvním je místní příslušnost exekutorů, která tu situaci podle mě řeší mnohem lépe než ten chráněný účet, nicméně chráněný účet jako Piráti podporujeme, a tzv. open data, tzn. aby stát, potažmo exekutorská komora zveřejňovala data ve formě open dat, aby se nad tím dala stavět nějaká další analytika. Děkuji za podporu těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Koláříkovi, nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, já budu velmi krátká. Jenom bych chtěla podtrhnout skutečně to, že chráněný účet je velmi a velmi důležitý. Víte, dluhové pasti a neoprávněné exekuce jsou opravdu mor. A já bych mohla i ze své poslanecké kanceláře, dříve senátorské kanceláře, vykládat dlouhé, dlouhé story, dlouhé příběhy, kde člověku rozum nebral, jak některé věci fungovaly. A bohužel se to netýká jenom těch nejchudších.

U nás např. ve Zlínském kraji, kde jsme na tom ještě relativně dobře, kde to zadlužení není tak vysoké jako leckde jinde a lidé prostě mají zakódováno, že dluhy se platí, nicméně vím o firmě, a vím, že není jediná, kde majitel uvádí, že až čtvrtina zaměstnanců je v exekuci. A pro toho majitele to znamená, že musí mít další mzdovou účetní. A má to ještě jednu souvislost. Ti zaměstnanci se brání jakémukoli přesčasu, jakékoli další práci, která by znamenala, že se jim zvýší příjem nad to, co mají nastavené, a ne že by nechtěli pracovat, ale utíkají do té tzv. šedé zóny. Ale to je problém z pohledu sociálního systému. Samozřejmě pro ty lidi osobně, ale i pro celý sociální systém. Protože jestliže mají nízké příjmy v produktivním věku, pak o to nižší mají důchody, o to nižší mají případné nemocenské a padají nám potom do systému sociálních dávek, a naprosto zbytečně. Je prostě potřeba to nastavit tak, aby se těm lidem vyplatilo pracovat a aby se dokázali dostat z toho dluhového dna, do kterého se někdy dostali ne vlastní vinou, někdy prostě neuváženě, ale mnozí skutečně i tak, že za to v podstatě nemohli, že to byla jejich naivita, nebo prostě chtěli někomu pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP