(10.20 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Chci k tomu ještě přidat jeden argument, proč bychom měli tento návrh schválit, a to pokud možno co nejrychleji. Scénáře sociálních dopadů koronakrize předvídají zvýšení míry chudoby ve věkové skupině 18 až 49 let, tedy v tom produktivním věku, a to zejména u zaměstnanců. Já proto chci velmi a velmi ocenit předkladatele Kateřinu Valachovou a Patrika Nachera, že dokázali velmi rychle zareagovat a návrh, který se týkal celé problematiky exekucí upravit, resp. z něho vytáhnout návrh na zřízení chráněného účtu. Protože to je velmi užitečný nástroj, na kterém může být politická shoda, může být shoda všech aktérů, a také pokud vím, tak víceméně je všech těch, kterých se zavedení chráněného účtu týká, byť to není vládní návrh, paní ministryně spravedlnosti o tom už na začátku mluvila.

Já se proto tedy skutečně přimlouvám, abychom tento návrh schválili tak, jak byl předložen. Chráněný účet má velmi, velmi, velmi důležitý cíl. Má zajistit schopnost návratu do života těch, kteří padli do dluhové pasti. A to je v této chvíli možná ještě důležitější než kdy předtím. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Gajdůškové. Nyní je na řadě pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče. Připraví se Kateřina Valachová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, páni ministři, kolegyně, kolegové, já bych se v této souvislosti vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení, rád vyjádřil k některým věcem, které padly kolem toho chráněného účtu, a abych je osvětlil hlouběji, které tady možná ještě nezazněly.

První téma je ochrana před zneužíváním, že si lidé budou zakládat dva, tři, čtyři chráněné účty, a tím budou ten systém obcházet. Já jsem to vysvětloval na ústavně-právním výboru. Vycházím-li z elementární logiky lidí, kteří nedodržují nějaká pravidla, tak ta logika zcela nevyhnutelně vede k tomu, že takový člověk nechce být odhalen. To jsou přesně ty případy, kdy se ten člověk úplně vyhýbá bezhotovostnímu platebnímu styku a chce peníze dostat na dřevo, vezme si je a odchází. V případě, že by si založil jeden a pak i druhý chráněný účet, tak velmi riskuje, že dřív nebo později se na to přijde, minimálně součinností exekutora a toho druhého zaměstnavatele, který mu posílá peníze, i kdyby to nebylo na trvalý pracovní poměr. A v té chvíli ten člověk, co něco obchází, tak na sebe upozorní, doslova. To si skoro v praxi neumím představit. Neříkám, že to vylučuji, že by někdo takový byl, že by si založil dva chráněné účty a měl pocit, jak nad tím vyzrál. A skoro si troufám říct, že ten, kdo bude chtít systém obcházet, tak bude dál bohužel pokračovat v současném režimu. To znamená, bude si peníze nechávat dávat na ruku a chráněný účet si zřizovat ani nebude. Ne že budou dva, ale on si ho ani nebude zřizovat. To si myslím, že je z toho patrné.

Druhá věc, bankovní poplatky. Já už jsem o tom částečně mluvil. My totiž tímto návrhem řešíme i jednu celkem zajímavou věc. Dneska, když se podíváte, kolik stojí vedení účtů, běžných bankovních účtů, tak se pohybujeme buď zdarma, když splníte nějaká kritéria, u pěti nebo šesti bank dokonce i bez těchto podmínek, anebo se pohybujeme v řádu nízkých desetikorun, zatímco účet vedený v exekuci je často ve stovkách korun. A my tímto návrhem vlastně říkáme za prvé, že chráněný účet se bude vést za podmínek, za kterých se vedou běžné účty, a za druhé, že za stejných podmínek by se měl vést i ten účet, který je právě postižený exekucí. Jinými slovy prostě chceme dát i odpověď na stížnosti lidí, kteří říkají, to jsou ti, co mají nejmíň, mají nejhlouběji do kapsy, ale paradoxně platí nejvyšší bankovní poplatky.

Třetí bod, pro koho je chráněný účet určen. Protože toto v té debatě možná zapadá. Já jsem si definoval takové dvě skupiny. Pro ty, kdo jsou v exekuci dneska a nemají účet. Oni jsou v exekuci a nemají účet. Protože se vyhýbají tomu systému. A my se tímto snažíme je do systému navrátit. A tady nikdo neříká, že to bude stoprocentní. To není žádný takový zákon, my nejsme schopni vygenerovat a není to možné. Ale cílem je dostat ty lidi do toho systému. Druhá velká skupina je, kdo má dneska běžný účet a není zatím v exekuci. To je ta prevence, jak o tom mluvila Kateřina Valachová. A to zrovna v době koronavirové je tedy velmi zásadní. To znamená, kdybych i teoreticky souhlasil s tezí, jak jsem ji slyšel v kuloárech, že se moc lidem nepomůže, protože ten, kdo je mimo systém a vyhýbá se exekucím, že nemá běžný účet, tak mu to nějak funguje, už si na to zvykl, proč by si ho zakládal. Jednak si myslím, že to úplně není pravda, je potřeba také osvětu tady vést, že ti lidé také se připravují tímto o prostředky, až budou v důchodu, tím, že jsou mimo ten systém. Pak se budou divit. Ale tady je zásadně jedna skupina lidí, protože běžný účet má 95 % občanů v této zemi, a v momentě, kdy spadnou do exekuce, tak už tady bude nástroj, který bude chránit nezabavitelnou částku. To znamená. je to skupina lidí, co má bankovní účet, ale v exekuci ještě nejsou. A mohou v ní být. To je prevence.

Poslední bod, to je taková drobná poznámka, asi si to možná řekneme detailně ve třetím čtení, moc jsem nepochopil kolegu Lukáše Koláříka, který sem teď navrhl pozměňovací návrhy, které s tímto absolutně nesouvisejí. Rád se o té teritorialitě pobavím v té "pět čtyři pětce", myslím, že to bude debata košatá, ale s chráněným účtem to nemá opravdu nic společného. Snad jedině to, že chráněný účet jde rychlejším tempem, logicky, protože to je izolovaná jedna věc, na kterou je víceméně shoda napříč.

Což mně připomíná poslední věc, že si dovoluji, a teď nevím, jestli to dělám, na to si nikdy nezvyknu, formálně, procedurálně správně, že navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání do třetího čtení na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Nyní vystoupí s vystoupením paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se Marek Benda. (Poslankyně Valachová běží na své místo. Poslanec Blažek to komentuje.) Kolega Hrnčíř se přihlásil k faktické, ale poté, co jsem udělil slovo...

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Neutíkám před kolegou Markem Bendou ani...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já jenom upřesním, paní kolegyně, že s faktickou poznámkou před kolegou Markem Bendou bude ještě kolega Hrnčíř, ano? Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ještě v rámci obecné rozpravy jenom chtěla blíže přiblížit to, co následně načtu v podrobné rozpravě z hlediska ochrany výživného skrze chráněný účet. Jak už jsem tady zmínila v úvodním slově, jde nám zkrátka o to, aby bylo zcela jasné, že výživné v žádném případě nelze postihnout. A právě skrze chráněný účet výživné směrem k dítěti také bude celé vyplaceno a skončí k dispozici dítěti, tak jak má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP