(10.30 hodin)
(pokračuje Valachová)

My jsme se domluvili s paní kolegyní Válkovou a s kolegou Nacherem, že návrh, který má souhlasné stanovisko vlády, v tomto smyslu ne zpřesníme, ale rozšíříme. Tohle je velmi zásadní říct. Zkrátka podle tedy pozměňovacího návrhu, pokud získá podporu Poslanecké sněmovny, tak to bude znamenat to, že dítě, opravdu výživné na dítě bude chráněným účtem zcela chráněno. Nebude možné tedy jakýmkoliv způsobem pokrátit částky, které mají právě sloužit dítěti, a právě chráněný účet nám tady zajistí to, po čem dlouhodobě voláme, aby opravdu peníze, které náleží dítěti na jeho potřeby, také dítě získalo.

Tolik stručně. A podrobné odůvodnění máte samozřejmě v odůvodnění pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. A nyní tedy faktická poznámka pana poslance Hrnčíře a poté řádně přihlášený Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom v krátkosti zareagoval na to, co tady zaznělo. My v SPD samozřejmě chráněný účet podporujeme, protože praxe exekutorů je taková, že opravdu není respektováno ani životní minimum, a skutečně situace pak těch postižených dlužníků je katastrofální. To znamená, je to určitě dobrý nástroj.

Já bych ještě chtěl upozornit i na pozměňovací návrh, kde jsem spolupředkladatelem tady spolu s paní kolegyní Valachovou a dalšími, kdy se prodlužuje i ta možnost nezabavit čtyřnásobek životního minima i po 31. 12. letošního roku, protože situace těch nízkopříjmových obyvatel se opravdu zhoršuje i kvůli právě těm opatřením, která se v rámci boje s koronavirem přijala.

Nicméně všechno jsou to opatření, která řeší vlastně až důsledky, a já bych rád tady upozornil i na ty návrhy, které se tady dlouhodobě snažíme prosazovat, a to je třeba zastropování úroků, to znamená, aby nedocházelo k takovým těm lichvářským půjčkám, kde pak dochází k tomu předlužení dlužníků, nebo tady máme i návrh zákona, který je v systému vložen, návrh SPD, kdy říkáme, že je potřeba prvně splácet jistinu, a pak teprve úroky, a neplatit úroky z úroků, to znamená, aby zase nedocházelo k předražování a zvyšování nákladů u spotřebitelských úvěrů apod. Stejně tak už tady zmiňovaná teritorialita, kterou samozřejmě také podporujeme, protože by vedla ke snížení nákladů na exekuce. To jsou všechno návrhy, které tady SPD dlouhodobě prosazuje, a myslím si, že ten chráněný účet je takovým prvním krůčkem, a věřím, že se nám podaří ty podmínky pro dlužníky, ale i pro věřitele narovnat tak, aby to neničilo ty nízkopříjmové obyvatele a... (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. A nyní tedy poslední přihlášený v obecné rozpravě, pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní navrhovatelko, já do toho všeobecného konsenzu, který tady tak panuje, jak je všechno bezvadné a chráněný účet je to nejlepší, co nám pomůže, si dovolím několik poznámek.

Víte dobře, že já jsem spíše zastáncem věřitelů než dlužníků. Myslím si, že dluhy se platit mají, žádné dluhy nevznikly samy od sebe a vždycky je to tak, že je před tím nějaký vykonatelný soudní rozsudek. Takže to pokřikování o nebožácích padajících do dluhových pastí, kterým jsme tady opakovaně vystavováni, mně připadá lehce pokrytecké. Myslím, že by v první řadě mělo být říkáno: nikdo si nepůjčujte nad to, co jste schopni splatit, všichni plňte své zákonné a jiné povinnosti, a pak nebrečte, že se na vás dostalo, když opakovaně nepřebíráte soudní obsílky, bydlíte někde jinde, tak že najednou vám ty dluhy tak strašně naskákaly. To je poznámka první.

Druhá poznámka. Z chráněného účtu se stal fetiš, kterým se snaží tady část zejména sociální demokracie vytvořit představu, že nějakým způsobem řeší situaci lidí, kteří jsou v dluzích. Já jsem přesvědčen, že to bude fungovat velmi, velmi málo. Lidí, kteří skutečně mají účet, neberou peníze zcela mimo, není mezi těmi dlužníky příliš mnoho. Jsou to možná někteří, někteří důchodci, a všechny tyhle pokusy stále a znovu a znovu pořád vylepšovat prostor v exekučním řízení vedou jenom k tomu, že ti předlužení lidé nepřecházejí do insolvenčního řízení, které pokládám v situaci hlubokého předlužení za jediné správné. Je třeba říci ano, nejsem schopen splatit své dluhy, procházím insolvenčním řízením.

Současně bych chtěl říct, že o tom návrhu se mluví tak asi dva roky. Přichází opět v podobě zrychleného projednání, zkracování lhůt, schvalování v režimu paragrafu 90, když je vetováno, tak schvalování ve lhůtě 10 dnů, s hlubokými rozpory na trhu, kde minimálně část představitelů, když si vezmeme, že tady máme nějaké dlužníky, nějaké věřitele, exekutory, kteří to provádějí, a banky, které jsou do tohoto zapojeny, tak minimálně značná část trhu je s tím hluboce nespokojena a upozorňuje na problémy, které jim to vnese.

Jestli něco mělo být případně - a pokud vycházíme ze zahraničních inspirací, kdy se tady tváříme, že vycházíme, tak v Německu, kde existuje chráněný účet, ale existuje úplně jiný systém srážení srážek ze mzdy, provádí ho právě banky na chráněných účtech, aby tam zanechaly nějaký ten zbytek, a ty to rozdělují. Jestli něco mělo být cílem, tak nějak vyřešit otázku srážek ze mzdy v ČR, která je nesmírně složitá, a všichni to víme od těch zaměstnavatelů, kolik jim to dává práce u lidí, kteří podléhají exekučnímu řízení, případně vícero exekučním řízením, tak jakým způsobem vypočítávat ty srážky a odvádět na ten účet tolik korun a na ten podobné množství. To jsou věci, které měly být řešeny. Nejsou. Stalo se z toho opravdu jenom heslo, které ještě k tomu v podobě, v jaké je předkládáno paní navrhovatelkou, fakticky sází na to, že ti slušní a kteří se budou chovat správně a spravedlivě, jsou ti dlužníci. Já vůbec netuším, proč bychom tomuhle měli věřit, když jsou to zcela zjevně oni, kdo předtím porušili nějaké své povinnosti, případně nějaký svůj závazek.

Tady nemáme žádný reálný a smysluplný kontrolní mechanismus. Víte dobře, že já jsem se pokoušel na půdě ústavně-právního výboru navrhnout alespoň registr těchto chráněných účtů, ale tam to neprošlo, a já nemám sílu v dnešní situaci za tři dny to pořád přepisovat a přepisovat. Prostě nebudeme mít registr chráněných účtů. Pokládám to za velikánskou chybu.

A poslední poznámka. Paní navrhovatelka, předpokládám, že navrhne navýšení nezabavitelné částky opět na čtyřnásobek životního minima, tak jak se stalo na jaře. Na jaře jsme to dělali jako přechodné opatření, které mělo směřovat k tomu, než se vytvoří právě institut chráněného účtu. Nyní je tam trojnásobek. Ani to není tak úplně nízká částka. Ale pokud ještě - a nevěřím tomu, že pravá ruka neví, co dělá levá, - do téže vlády chodí představitelé sociální demokracie, v tomto případě ministryně práce a sociálních věcí, opakovaně s návrhy na navýšení životního minima, v tuto chvíli dokonce téměř na dvojnásobek, tak si jenom uvědomme, co to pak udělá na těch chráněných účtech a jakým způsobem se naprosto zminimalizuje šance věřitelů vymoct si nějakým způsobem zpátky svoje pohledávky. Mně to připadá velmi pochybné. Minimálně bych prosil, abychom nepodporovali pokusy o to navyšovat násobky životního minima, protože už tím, co vláda možná v následujících měsících udělá, se ty částky dramaticky zvednou, a myslím, že by toto mělo být vždycky v nějaké rovnováze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP