(10.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Prostě nejsou tady ubozí dlužníci a zlí věřitelé. Je to mnohem složitější, ten svět. V řadě případů je to tak, že ti věřitelé jsou ti chudáci, kterým někdo nesplácí. Zdaleka to nejsou jenom instituce a institucionální věřitelé, ale v mnoha případech jsou to SVJ, lidé, kterým nezaplatil někdo ať už zakázku, něco, co si od nich půjčil, a další věci. A ti se dostávají do problémů a na ty bychom také měli občas myslet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní ještě paní Kateřina Valachová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi zareagovat na Marka Bendu. No, já myslím, že kdo poslouchal, tak jak v případě mém, tak Patrika Nachera slyšel, o co nám především jde, o čem ten návrh především je. My jsme oba zdůraznili, že jde o prevenci. My zkrátka nechceme, aby se opakovalo to, co se stalo v roce 2010-2012 v rámci hospodářské krize, kdy lidé, kteří samozřejmě chodili do práce, pobírali důchody, snažili se práci udržet, platili své závazky, se ne svou vinou, ale třeba neplacením mzdy stran zaměstnavatele, zpoždění, druhotné platební neschopnosti, kam spadla řada živnostníků, tak se dostali do situace, ne že jsou nějací darebníci, dlužníci jen tak z plezíru, ale v důsledku hospodářské krize. A to je také ten důvod, proč jsme to teď předložili ve zrychleném procesu, protože chceme zkrátka zabránit opakování. My chráníme teď ty, co mají pravidelný příjem, co doteď nemají žádné problémy. Já jsem to řekla v úvodním slově. Tady se jedná o 350 tisíc domácností, které požádaly o splátku hypoték, a je tady obava centrální banky, že budou mít problémy. Tady už před krizí se jedná o 30 % zaměstnanců. Ti samozřejmě chodí do práce, to, co si půjčili, tak splácejí věřitelům, ale tento stát deset let umožňuje - nejenže podporuje někoho, aby porušoval pravidla, my sami umožňujeme, a protože my jsme zákonodárci, tak my v tom bohužel jedeme také, všichni dohromady. My umožňujeme, že to, co patří na živobytí rodině, na úhradu jídla, na úhradu nájemného, poté co dlužník řádně splácel, tak mu to sebereme. Asi se má jít pást, nebo to máme platit my všichni ze svých kapes zase skrze nějaké dávky. Takže to je ten důvod, proč to předkládáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy, protože jinou přihlášku nemám. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelka, ano. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jenom velice stručně. Myslím, že to dlužím zejména kolegům z koaličních poslaneckých klubů, aby si opravdu nemysleli ani na vteřinu, že v následujících měsících a letech se nejednalo úplně se všemi. Jednalo se úplně se všemi, a upřímně řečeno, úsilí o ochranu účtů je minimálně desetileté. To asi každý může potvrdit. Tohle je první návrh, který je ve Sněmovně, a první návrh, který je tak daleko. V situaci, kdy nám šlapou na paty možné dopady koronavirové krize, skutečně chráněné účty potřebujeme.

A já si velice vážím toho, že podporu máme stran odborových svazů za zaměstnance, stran zaměstnavatelů za zaměstnance. To, že nemáme chráněné účty, především decimuje zaměstnanecko-zaměstnavatelské vztahy. To je ten základní problém. Jsem ráda za podporu Asociace občanských poraden, České asociace povinných, charity. Ti všichni doporučují, schvalte to, prosím, prosím, ať se neopakuje ta situace před deseti lety. Těm samozřejmě nasloucháme. Máme podporu kolegů z České správy sociálního zabezpečení. Osmdesát tisíc důchodců splácí, většinou tedy v hotovosti. Nyní v koronavirové době je to jenom riziko. Potřebujeme samozřejmě podpořit bezhotovostní platební styk. Takhle bych tady mohla vyprávět dalších dvacet minut. Co se týká bank, to, co jsme mohli zapracovat, jsme s Patrikem Nacherem zapracovali.

Nebudu už zdržovat, protože dnes máme řadu bodů v legislativní nouzi. Já si vážím, kolegové, věcné rozpravy, i toho, že jste chráněný účet umožnili projednávat ve zrychlené podobě, takže nebudu zdržovat a budu detailně informovat ústavně-právní výbor o všem, co v České bankovní asociaci bylo do návrhu zapracováno, byla toho celá řada, velmi často Ministerstvo spravedlnosti a zase jiné subjekty skřípaly zuby. Je to zkrátka kompromis jako každý návrh, ale já si stojím za tím, že bude fungovat, ochrání to, co nikdy nemělo být exekuováno, a zabrání tomu, aby nám do dluhové pasti jako v roce 2010 nespadla spousta lidí, kteří vůbec žádné problémy, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli s dluhy nemají, ale mohou mít.

Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Žádný návrh v obecné rozpravě, který by byl hlasovatelný mezi obecnou a podrobnou rozpravou ve druhém čtení, nepadl. Návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením... (Poslankyně Valachová od stolku pro zpravodaje hovoří k předsedajícímu.) Pro zkrácení budeme hlasovat po skončení podrobné rozpravy, protože tam je pro to prostor, protože musíme rozhodnout o tom, jakým způsobem se bude dál projednávat mezi druhým a třetím čtením, ale ten jsem poznamenal a mám ho tady.

Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být i odůvodněny. Prvním přihlášeným je pan poslanec Marek Výborný v podrobné rozpravě. Připraví se pan kolega Lukáš Kolářík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vládo, dámy a pánové, já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu jménem kolegů Tomáše Kohoutka, Jana Chvojky, Dominika Feriho a Marka Výborného, který je načten pod sněmovním tiskem číslo 6576. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se Kateřina Valachová v podrobné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji. Jak jsem avizoval v rozpravě, hlásím se ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je pod sněmovním dokumentem 6574, takzvaná open data, druhý je sněmovní dokument 6575, takzvaná teritorialita, místní příslušnost exekutorů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Koláříkovi. Nyní tedy v podrobné rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se Stanislav Grospič v podrobné rozpravě. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já se strašně omlouvám, ale kolegové, kolegyně, můžu poprosit, prosím vás, o pětiminutovou pauzu na poradu klubu? (Předsedající: Dobře.) Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď hned. A na jak dlouho, paní poslankyně? Pět minut, dobře. Takže v 10.51 budeme pokračovat. Vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP