(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru, poslance Vojtěcha Munzara, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, máme slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji, pane předsedající. Já doplním pana ministra v tom, že se skutečně jedná o prodloužení lhůt pro splnění podmínek pro získání investiční pobídky. Ve valné většině se jedná o investiční pobídky ve formě slevy na dani. Podle diskuse na hospodářském výboru se jedná primárně o ty firmy, které požádaly o investiční pobídku podle původního znění zákona, tedy ty, které chtěly stihnout, řekněme, benevolentnější podmínky před novelou, která začala platit 6. září 2019.

Jen pro připomenutí, původní systém investičních pobídek čelil kritice, že je příliš zaměřen na podniky s nízkou přidanou hodnotou a primárně na velké podniky, proto došlo v roce 2019 k novele zákona. Jak tehdy zhodnotila důvodová zpráva tuto novelu, široká dostupnost investičních pobídek ve výrobě nemotivuje společnosti k investicím do náročnějších aktivit. A tyto výhrady k investičním pobídkám dokládá struktura společností, kterých se toto prodloužení týká. Jsou to z 96 % výrobní podniky, ze 76 % velké podniky a ze 64 % zahraniční firmy. Takže je to primárně zaměřeno na velké zahraniční firmy s výrobou s nízkou přidanou hodnotou.

Podle výsledků dotazníkového šetření, které nám dalo ministerstvo k dispozici, koronavirová krize ovlivnila zhruba 50 % společností, které mají příslib o investiční pobídce.

Včera na svém jednání hospodářský výbor projednal a navrhl Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona, podrobná rozprava, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dnešního dne, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona.

A pak si s dovolením, pane předsedající, ještě vezmu slovo jako poslanec, nikoliv jako zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem úplně nerozuměl. Prosím?

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Že bych požádal potom ještě o slovo nikoliv jako zpravodaj, ale se svým osobním názorem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, v rozpravě, rozumím. Děkuji. A nyní otevírám..., neotevírám obecnou rozpravu, musíme rozhodnout o tom, že tuto obecnou rozpravu vůbec povedeme. A musíme o tom rozhodnout hlasováním. Všechny jsem přivolal do sálu.

 

Myslím, že jsme připraveni na hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 154. Přihlášen 91 poslanec, pro 79, proti nikdo. Schválili jsme, že povedeme obecnou rozpravu.

 

Obecnou rozpravu otevírám a poslanec Vojtěch Munzar má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dovolil jsem se přihlásit, protože vám chci ukázat úplně nesouměřitelný přístup naší vlády k jednotlivým podnikatelům a firmám.

Dnes tady máme návrh novely, kde chceme být více tolerantní k velkým zahraničním firmám, které mají získat konkurenční výhodu na úkor ostatních firem v ostatních regionech, a opakovaně se nám dostávají na druhou stranu zprávy z podnikatelského prostředí od českých firem, od českých zaměstnavatelů, po kterých Ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená vláda, požaduje vrácení a krácení kompenzační podpory z programu Antivirus za drobná administrativní pochybení a za překročení lhůt, byť jen o jeden den. Takže na jednu stranu tady máme situaci, kdy vláda je k našim podnikům, našim zaměstnavatelům - a jedná se jenom pouze o kompenzační opatření, nejedná se o žádnou konkurenční výhodu - je velmi přísná k našim zaměstnavatelům a není tolerantní k překročení lhůt o jeden den, a na druhou stranu těm, kteří chtěli získat konkurenční výhodu od státu ve formě investiční pobídky za příslib nějaké investice, tak tam chce být vláda velmi tolerantní.

Já bych s tím možná ani neměl problém, pokud by ten přístup byl, pane ministře, souměřitelný ve všech případech. Ale když si dám na misky vah přístup k této novele a přístup, který uplatňujete vůči českým podnikatelům a firmám v Antiviru, tak mi z toho vychází, že s čistým svědomím nemůžu tento návrh podpořit. Kdyby ten přístup byl srovnatelný a řešila se podobně problematika našich firem, které podnikaly, zaměstnávaly naše občany a snažily se bez nějakých konkurenčních výhod působit na trhu, ale někdo jim vypnul tlačítko, než firem, které slíbily, že za nějakou výhodu rozjedou výrobu s malou přidanou hodnotou a mnohdy s nízkými platy, tak pokud by se problematika našich firem řešila stejně, tak bych tomu rozuměl. Takhle, když si to dám na misky vah, tak tomu nerozumím a návrh zákona nepodpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, já musím reagovat na ... a mrzí mě, že to zaznívá ze strany představitele pravicové strany, tady říkat, že ty velké zahraniční firmy tady dostávají nabídky a to. Ta investiční pobídka platí pro všechny firmy, pro české, zahraniční, pro malé, velké. Je to svým způsobem dohoda. Vy investujte, vytvořte pracovní místa, my vám dáme daňové úlevy, respektive příspěvek na tvorbu toho pracovního místa. A mimochodem, tento zákon se týká konkrétních český firem, například firma KP - KOPRO, s. r. o., SOMA, s. r. o., SMR Plus, s. r. o., NEOLAK, s. r. o., a tak dále. A hlavně se to týká těch postižených regionů, kde jsou ty strukturální problémy, tam je to přece namířené. Já tomu rozumím, ale není to Antivirus, není to (nesrozumitelné). Je to skutečně... Bavíme se o investičních pobídkách, tak k tomu takhle přistupujme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Vojtěcha Munzara. A do rozpravy jsou přihlášeni pan místopředseda vlády Havlíček a pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Na pana kolegu Ferance vaším prostřednictvím. Možná mi nebylo v tom respirátoru dobře rozumět. Já jsem tady citoval ze zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu, jakých firem se to týká. Jsou to skutečně z 96 % výrobní podniky, ze 76 % velké podniky a ze 64 % zahraniční firmy. To jsou čísla, která jsme dostali. A já jsem tady říkal, že bych tomu rozuměl, kdyby ten přístup byl ke všem stejný. Já se tady ohrazuji proti tomu, že ten přístup není stejný. Vy jste si teď prosadili oproti mému nesouhlasu legislativní nouzi, hrozně chcete na jednu stranu těmhle firmám pomoct, na druhou stranu - kde je tady nějaký návrh právě pro firmy, které čerpají Antivirus, a jsou jim kráceny prostředky, že zmeškaly lhůtu o jeden den? Kde to je? Není to nikde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Jenom krátce naše stanovisko. My jsme dlouhodobě proti modelu investičních pobídek, které z drtivé většiny míří pro zahraniční společnosti a pro gigantické společnosti. Myslíme si, že máme podporovat české podniky. Tento zákon v žádném případě nebudeme podporovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou nyní pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP