(11.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl jsem předběhnout pana ministra, aby případně reagoval na to, co řeknu, abych nevystupoval až po něm.

Mně to přijde úplně absurdní. Předevčírem, pane poslanče Feranče prostřednictvím pana místopředsedy, jste vy a vaši kolegové odmítli pomoct sto tisícům malých firem v České republice a sedmi stům tisícům živnostníků. Odmítli jste jim pomoci v tak těžké době. A teď tady chodíte a vyjmenujete dvě firmy. Nic proti nim. Nebo pět, nebo deset firem. Kdybyste podpořili ten Antivirus C, tak nevystupuji a řeknu: nejdřív jsme se postarali o ty nejpotřebnější, nebo ty malé, a o živnostníky. Jinak jsou ta pravidla investičních pobídek samozřejmě dlouhodobě neudržitelná. Křiví trh a jsou v neprospěch českých podnikatelů.

Kde jste byl ve středu, když jsme hlasovali o pomoci sto tisícům malých firem? A můžete to tady přečíst, těch sto tisíc firem. Já ty podklady jako předseda COVID komise od Ministerstva práce a sociálních věcí mám. Jak dlouho bych četl seznam sto tisíc firem do padesáti zaměstnanců, kterým ten Antivirus C pomáhal? A vy jste to odmítli, opakovaně. A teď máte tu odvahu říct, že tady lobbujete pro nějaké české firmy? Sto tisíc malých firem a sedm set tisíc živnostníků jste hodili ve středu přes palubu!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní v rozpravě pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dovolte, abych poděkoval za všechny připomínky, i ty oponentní, a pokusím se některé z nich vysvětlit, nebo případně vyvrátit.

Především ten zákon o investičních pobídkách, tak jak byl schválen před rokem, zde napravoval dlouhodobé křivdy, které zde byly právě vůči českým podnikům, právě vůči rodinným firmám, právě vůči malým a středním firmám a právě vůči firmám, které investovaly takzvaně do montoven. Právě proto jsme to změnili. Ten zákon je spravedlivý, mohou se ho zúčastňovat jak české firmy, tak zahraniční firmy, ale pochopitelně zahraniční firmy, které zde alokují kapitál, které zde podnikají, které zde zaměstnávají, které zde platí lidi. A tady bych byl velmi obezřetný v tom, abych říkal, že to je firma z Německa, která podniká v Čechách a zaměstnává. Pokud zde zaměstnává, platí zde daně a odvádí zde dobrou práci a investuje do té přidané hodnoty, to znamená, následně třeba exportuje výrobky a na nich se realizuje dobrá marže, tím pádem i dobré daně, nevidím na tom nic špatného. A jsme otevřenou ekonomikou, stejně tak jako naše firmy mohou investovat v zahraničí.

To znamená, že tento zákon naopak udělal spravedlivější prostředí, daleko intenzivněji jsme se tam věnovali těm menším a středním firmám, dokonce jsme tam vytipovali problematické regiony, akceptovali jsme to, že když je tam vyšší míra nezaměstnanosti, není ta investice nutná v té vyšší míře, to znamená, že toto všechno vychází vstříc menším firmám, toto všechno vychází vstříc rodinným podnikům, toto všechno vychází vstříc těm, kteří chtějí spolupracovat s univerzitami, s vědecko-výzkumným prostředím, s výzkumnými organizacemi, a toto všechno to rovně naplňuje. Je to moderní zákon, který je právě i v zahraničí jedním z těch nástrojů, jakým způsobem udržet takzvanou přidanou hodnotu.

Co se týká toho, jak se to kombinuje s podporou v rámci covid opatření, ne zcela úplně. Covid opatření jsou operativního charakteru, jsou charakteru záchranného kruhu, jsou charakteru rychlého nadechnutí se, jsou charakteru toho, abychom udrželi firmu, ať už na bázi kompenzace mezd, kompenzace nájemného, nebo čehokoliv dalšího. Je zcela zjevné, že v rámci covid opatření právě malé a střední firmy dosáhly té podpory úplně nejvyšší. 50 mld. korun bylo alokováno živnostníkům v té první vlně, částečně přes takzvanou Pětadvacítku, částečně přes odpuštěné sociální a zdravotní, případně přes ošetřovné a tak dále. Z programu Antivirus přibližně 80 % firem bylo malých a středních. Samozřejmě ale nemůžeme vyloučit i ty velké firmy, které prostě mají rovněž nárok na to, aby určitou formu podpory dostaly.

Co se týká Antiviru C, který ve své době splnil svůj účel, stálo nás to 15 mld. korun. Na druhou stranu odpuštění plošného sociálního zabezpečení nebo sociálních odvodů pro všechny podniky v době, kdy jsou segmenty, které fungují dobře, a kdy jsou segmenty, které fungují špatně, nedává úplný smysl. Je lepší zaměřit se na ty segmenty, které fungují dobře, a těm tolik nedávat a ty segmenty, které jsou na tom hůře, ty podpořit. Můžeme si potom dovolit to, že ty postižené segmenty můžeme zasaturovat daleko více, což jsme třeba udělali teď těmi opatřeními, když jsme si mohli dovolit dát jeden a půl měsíce nájemného, což vlastně je rovnající se stu procent za ten jeden a půl měsíce, kdy jsme si mohli dovolit zkompenzovat mzdy všem postiženým odvětvím na úrovni sta procent, plus odvody, které jsou s tím spojené. Proč bychom v tuto chvíli měli podporovat i ty, kteří třeba dobře fungují, a odpouštět jim sociální pojištění? Je rozumnější dát to skutečně tam, kde ten problém vzniká.

Zákon o investičních pobídkách není primárně spjat s okamžitou podporou v rámci covidu, ale je spjat se střednědobým výhledem. Nicméně tím, že ty firmy jsou v něm takzvaně namočené a bohužel se dostaly do situace, že by to nezvládly, tak proto jsme se rozhodli to změnit. Není na tom nic mimořádného. My neporušujeme nijak rozpočet, pouze říkáme jedinou věc. Pokud se to nezvládne proinvestovat do těch tří dnů (?), nechť je možnost prodloužit to na pět let, což ještě neznamená, že to nastane.

Takže myslím, že toto by asi stačilo, a děkuji mockrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Reagovat faktickými poznámkami budou pan poslanec Munzar a pan předseda Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já si dovolím na pana ministra zareagovat. On tady půlku svého vystoupení prezentoval nový zákon, novelu zákona o investičních pobídkách, a říkal, že napravila nespravedlnosti toho původního zákona. No ale my to tady projednáváme v legislativní nouzi, protože se jedná o přísliby investičních pobídek, které byly dány podle toho starého zákona, které byly dány v roce 2018, na konci roku 2017 a do září 2019. Proto to tady ministerstvo předkládá v legislativní nouzi. Takže pan ministr tady říká, že ten původní zákon byl nespravedlivý, že to novela napravila, ale přesvědčuje nás, abychom tady v rámci legislativní nouze prodloužili lhůtu pro ty firmy, které získaly konkurenční výhodu. A já teď nechci hodnotit jednotlivé firmy, já nevím, protože v rámci 24 hodin jsme se nemohli seznámit s charakterem jednotlivých společností a skutečným přínosem pro Českou republiku. Proto jsem tady vystupoval, že nechci legislativní nouzi.

Ale, pane ministře, vy tady obhajujete změnu pro ty firmy, které získaly příslib podle toho původního zákona, ne podle toho nového.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Václav Klaus - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr zřejmě nevědomky přiznal, že ten zákon nemá co dělat v legislativní nouzi. Říkal: my tady neprojednáváme nic mimořádného, ale v naprosto mimořádném režimu. Ty dvě věty se vylučují. Někdo na Ministerstvu průmyslu zaspal a teď pod pláštíkem nouzového stavu honí starý rest. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil, to už jsme rozhodli v debatě před zahájením obecné rozpravy.

Pan ministr má bezesporu pravdu, že některým firmám, které by do Antiviru C spadly, se daří relativně dobře. Ale nepožádaly všechny firmy. Nedělejme z těch podnikatelů nějaké přísavky, které, když se jim daří, tak chtějí nějaké nespravedlivé výhody od státu. A i ty, které přímo nezasáhl tento lockdown, protože nic jiného to není. Můžeme si tady hrát se slovíčky, něco je otevřeno, má to plošný dopad. Méně firmy i ti ostatní zákazníci investují, připraví se na těžší dobu a dopadá to především na malé firmy. Podívejte se na vyjádření těch profesních organizací, které sdružují podnikatele. Samy říkají, že doba bude nejtěžší pro malé a střední firmy a pro živnostníky. Ti nebudou nikdy používat tyto investiční pobídky. Ti se neodstěhují za nižší daní nebo příslibem dotace pracovního místa z České republiky. Ti tady byli, jsou a budou. A ti tvoří základ české ekonomiky. Není žádný racionální důvod, já nevím, proč se ministr průmyslu tomu tak brání. On by měl být první, který by to navrhoval. Vy jste kdysi pracoval jako nějaký šéf nějaké asociace malých podniků, nebo jak se to jmenovalo. A pokud jsem četl jejich vyjádření, vaší nástupkyně, tak to samozřejmě podporuje. Vy jste zapomněl, odkud jste do té vlády přišel!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Když už tady trávíme to podzimní pondělí (míněno zřejmě pátek), já nemůžu neříct, že mi přijde neuvěřitelné, že se tato věc probírá v legislativní nouzi. V legislativní nouzi se má probírat, já nevím, výroba kyslíkových masek a podobné věci, které jsou prostě závažné, nebo že velká část skupin obyvatelstva nemá peníze k obživě, a nějak to řešit, ale probírat technikálie investičních pobídek, což je nespravedlivá věc, která skutečně podporuje jenom ty velké, a zejména zahraniční, v legislativní nouzi, je podobně neslušné, jako tady někde chodit po večerech bez roušky do těch restaurací. To je asi podobná záležitost slušnosti. Nezlobte se na mě, to prostě vhodné není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP