(11.00 hodin)
(pokračuje Munzar)

Já se obávám, abychom tady tím, že překračujeme neustále Rubikony jednacího řádu, nevytvořili precedens pro ostatní rezorty a pro ministerstva tím, že budeme urychlovat legislativní proces jenom tím, že vyhlásíme legislativní nouzi, a zákony, které mohou a mají projít běžným legislativním procesem, tady budeme schvalovat narychlo ve stavu legislativní nouze. To se mi hrubě nelíbí. Podle mě je to zneužití § 99 a jednacího řádu a já budu jednoznačně hlasovat proti, aby se to projednávalo ve stavu legislativní nouze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Munzarovi, který zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem tohoto tisku. Já samozřejmě děkuji panu vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, že je u stolku zpravodajů, ale ptám se, jestli chce vystoupit k tisku nebo ke stavu legislativní nouze. Tak pokud ne, tak pane vicepremiére, máte zatím čas.

Ke stavu legislativní nouze chce vystoupit pan kolega Feranec Milan. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já navážu na to, co říkal kolega. Já jsem se zúčastnil jednání hospodářského výboru, kde jsme to probírali. Skutečně o čem je ten zákon - a říkám to proto, abychom mohli posoudit, jestli si zaslouží být projednán v legislativní nouzi, trošku nestandardním prostředku. Ten zákon je v zásadě jednoduchý a říká, že firmy, které v minulosti dostaly investiční pobídky, hlavně se jedná o slevy na daních, a jsou tam podmínky, že vytvoří nová pracovní místa, můžou splnění té podmínky, nemají tři roky, ale o dva roky prodloužit. V případě, že to neprojednáme ve stavu legislativní nouze, projednáme to za tři, za čtyři měsíce, ale mezitím se stane to, že projekty, které měly být realizovány v říjnu, v listopadu, v prosinci realizovány, nebudou. A pokud se tyto pobídky týkají 3 800 nově vytvořených pracovních míst, tak pokud to projednáme za tři, za čtyři měsíce, nebude to 3 800 pracovních míst, bude to možná 2 500. Já nevím, jestli tímto zákonem zachráníme všechna nová pracovní místa, ale pokud můžeme zachránit alespoň část z nich, tak to udělejme. A neumím si přestavit větší hospodářský zájem než právě v tomto případě.

Takže já bych chtěl skutečně poprosit, podpořme toto netradiční sice, ale přece jen projednávání ve stavu legislativní nouze, protože je to o těch nových pracovních místech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V této rozpravě ještě vystoupí pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já panu kolegovi Ferancovi vaším prostřednictvím děkuji za to, že tady řekl, o co se jedná. Jedná se o to, že firmy dostaly příslib investiční pobídky, zejména slevu na dani, aby podle stávajícího platného zákona do tří let ty podmínky splnily a tu investiční pobídku získaly. Teď narychlo před koncem roku, když to ministerstvo ví od jara a mohlo nám to předložit v červnu, v červenci, v srpnu, v září, mohli jsme se bavit o zkrácení lhůt, ale zneužívat skutečně jednacího řádu, to potom můžeme říci i - ministerstva, dejte nám všechno ve stavu legislativní nouze, protože se dá dneska skoro všechno svést na covid, a vytvoříme tady precedens, že rezignujeme na klasický zákonodárný proces. Skutečně zachráníme tím, když to tady bude ve stavu legislativní nouze, podle toho, co jste říkal, zachráníme tak měsíc dva. Víc toho nezachráníme oproti normálnímu projednávání.

Proto já na vás, kolegyně a kolegové, apeluji, nedělejme takovéto precedenty v legislativním procesu. Nerezignujme na klasický zákonodárný proces a nesnažme se všechno napasovat do stavu legislativní nouze, protože skutečně by to bylo špatným příkladem a precedentem pro všechny další, ostatní případy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. (Námitka v sále.) A hlásí se, omlouvám se, přehlédl jsem, z místa pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom říct stanovisko Pirátů k tomu návrhu kolegy Munzara. My s ním vlastně souhlasíme s tím, že jsme ochotni neblokovat zkracování lhůt podle nějaké sněmovní dohody, klidně i pod ten jeden měsíc, ale skutečně nepovažujeme za správné, aby ten institut legislativní nouze expandoval nad rámec toho, jak byl zamýšlen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě někdo si přeje vystoupit v obecné rozpravě? Ne, rozpravu končím a přivolám poslankyně a poslance do sálu k hlasování. Mezitím přednesu návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1059, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 153 přihlášeno 88 poslanců, pro 54, proti 12. Návrh byl přijat, zkrácené jednání bylo schváleno.

 

Tedy prosím místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka, aby předložený návrh uvedl. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve mi dovolte, abych poděkoval za to, že se to prohlasovalo tak, že to půjde v tom zkráceném režimu. Nepochybně tím zachráníme celou řadu zajímavých investic a pracovních míst. Dovolím si ještě jednou vysvětlit to, proč k tomu došlo a co vlastně za tou požadovanou změnou je.

Je třeba říct, že zákon o investičních pobídkách začíná nabírat na významu. Máme velký zájem na tom, abychom zachovali investice, abychom je podpořili. Víte a možná si vzpomínáte, že přibližně před rokem, když jsme ten zákon projednávali, tak naší ambicí bylo vyčistit to prostředí od toho původního zákona, který zde byl a který velmi nešťastně už v dobách dávno minulých nereflektoval to, že míříme k větší přidané hodnotě, a do značné míry zde způsobil to, že se podporoval kdekdo a teklo do toho obrovské množství peněz, což zásadním způsobem znevýhodňovalo ať už rodinné firmy v České republice, menší firmy, ale zejména potom ty, kteří chtěli investovat do vyšší přidané hodnoty, protože se to logicky rozprostíralo na víceméně všechny firmy, které si o to řekly. Já jsem rád, že se nám to před rokem podařilo navzdory některým stranám protlačit Parlamentem, a projevuje se, že ten zákon dává svůj smysl, zejména v této době, kdy potřebujeme investovat do vědy, do výzkumu, a prokázalo se, že v době covidu tyto investice smysl dávají.

Celá ta logika je v tom, a za tím my jsme si vždycky stáli, že ty podmínky musí být splněny do tří let, to znamená podmínky spojené s proinvestováním, s vytvořením pracovních míst a pochopitelně prokázáním té tzv. přidané hodnoty. Po první vlně covidu, která proběhla na jaře, nebyl důvod toto měnit, protože samozřejmě naší snahou je, aby se to zvládlo do těch tří let. Jestliže někdo ty podmínky dostane, měl by je naplnit už jenom z toho důvodu, že chceme, aby ty investice byly rychle realizované, a chceme, abychom zde tu přidanou hodnotu v uvozovkách realizovali pokud možno dříve a nebyl primární důvod toto měnit. Notabene firmy, se kterými jsme byli v kontaktu a které tu první vlnu přestály, tak nevyjadřovaly žádný požadavek na to, aby se to dělalo. Proč bychom tedy ty podmínky měnili, prodlužovali to a zbytečně se tím připravovali o potenciální benefity? Faktem je to, že druhá vlna, která přišla, už ty parametry mění, ty firmy se začaly ozývat, samy začaly chodit s tím, že je problém s tím to zvládnout. Možná je to částečně nejistotou z toho, jak dlouho ta druhá vlna bude trvat.

Rozumím těm firmám. My jsme se snažili to vypočítat a po diskusi s CzechInvestem a se všemi zainteresovanými partnery jsme dospěli k závěru, že pokud bychom to neudělali, tak tím ohrozíme více než sto projektů s řádově 60 miliardami korun, čímž samozřejmě neříkáme, že kdyby to šlo teď tím klasickým režimem, že by to bylo sto projektů a 60 miliard, ale i kdyby to byly desítky, nebo dokonce jednotky projektů, podle našeho názoru by to byla velká škoda. A jedná se zcela zjevně o opatření, které je spojeno s covidem.

Takže já děkuji za diskusi na hospodářském výboru, která byla korektní, a doporučuji tedy, abychom v tomto režimu, který navrhujeme, takto pokračovali. A děkuji moc za pozornost i za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP