(12.40 hodin)

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji, reaguji naposledy. Evidentně si nerozumíme. To s těmi soudy jste řekla velice pěkně, ale mě by přesto stejně zajímal konkrétní návrh, který tady z vašich úst bohužel nezazněl. Ano, dozvěděla jsem se, že to stát bude vymáhat, že to bude smysluplnější, jak jste řekla, vůči dítěti než státu a podobně. Super. Já jsem chtěla slyšet konkrétní návrh, ten tady není, protože se přes to, co jste tady řekla, přece může stát a stává se to i dneska, je to běžná praxe, otec má platit nějaké alimenty a zkrátka je neplatí. Mě zajímalo, jak se bude v tomto případě postupovat do budoucna, jestli se tyto věci zlepší. Neodpověděla jste mi, nevadí. Věřím, že do budoucna uslyším nějakou konkrétní odpověď. Zkrátka mě zajímá přímo tato věc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Opět paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte faktickou poznámku, takže vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Nepotřebuji dvě minuty. Jestliže otec nemůže platit, má si zažádat o úpravu výživného. Tím to končí. Pak ta rodina, dítě, matka s dítětem může žádat o sociální dávky a je to v normálním systému.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se rozhlédnu, zdali... Tak ještě teď v obecné rozpravě má zájem vystoupit pan poslanec Jan Bauer. Ano, nemusím se rozhlížet, mám vás tady poznamenaného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, já respektuji, že se asi argumentačně prostě v některých věcech neposuneme, tak už to nechci dál rozvíjet, ale abych na to nezapomněl v rámci toho svého prvního vystoupení, já tímto dávám návrh na zamítnutí v rámci třetího čtení. To za prvé.

A za druhé jenom pro ty argumenty, mně připadá z vystoupení paní poslankyně Gajdůškové, které si velice vážím, že možná ani nečetla tu důvodovou zprávu, protože tu důvodovou zprávu připravovalo právě ministerstvo její ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, a slyšet tady, že podle jejího názoru to vymáhání bude až stoprocentní, tak prosím vás, v té důvodové zprávě je napsáno, že se předpokládá desetiprocentní. Tak si to myslí vaše paní ministryně. Říci tady, že to asi nebude mít žádné zásadní dopady na státní rozpočet - prosím vás, vaše paní ministryně v té důvodové zprávě napsala, že se odhaduje to nezaplacené výživné přibližně v úrovni 860 milionů korun. Já se jenom dívám prostě na ten svůj první projev někdy před třemi nebo dvěma měsíci, že to bude stát 115 milionů korun na najmutí nových úředníků a že to bude stát ročně desítky milionů korun na rozvoj a na pořízení nového IT. Prostě to jsou data, která tady v důvodové zprávě napsala vaše paní ministryně práce a sociálních věcí, a mimo jiné tatáž paní ministryně, když už mluvíme o tom výboru pro sociální politiku, sama podle mého názoru, jestli si dobře pamatuji, přiznala, že opravdu se přichází s novou sociální dávkou a že ji opravdu velice mrzí, že jsme se třeba neinspirovali v některých okolních státech, na Slovensku, ale i někde jinde, kde zavedli další, jiná opatření, aby zefektivnili vymáhání alimentů, aby ten stát prostě neselhával, a sama přiznala - samozřejmě to hodila na svoji kolegyni ve vládě, paní ministryni spravedlnosti - že oni pro to nic neudělali. A to je mimo jiné ta velká kritika. Protože jste neudělali za ty roky vůbec nic a uděláte z toho novou sociální dávku.

A poslední poznámka. Asi všichni, nebo ne úplně všichni, máte k dispozici aktuální statistiky těch neplatičů, a pokud se k nim dostanete, tak dobře vidíte, že jsou notoričtí neplatiči, kteří nikdy asi platit nebudou, ale je tam velká skupina lidí, kteří se každý měsíc rozhodují, jestli zaplatí, nebo nezaplatí. A jestli projde tento návrh zákona, tak já mám pocit, že vyšlete signál, že prostě platit se nemusí, že se nemá, že to zaplatí všechno stát, a naopak na rozdíl od paní kolegyně Gajdůškové se domnívám, že rozsah těch neplacených alimentů se opravdu radikálně navýší.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Zájem už nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Je zájem, takže paní ministryně, závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi stručně. Já jsem v takové schizofrenní situaci tady dnes, protože obhajuji návrh zákona, který jsem velmi připomínkovala v rámci koalice, ale to je jedno. Já jsem tady teď za vládu a předkládám něco, co bylo velmi tvrdě vyjednáváno a je jakýmsi koaličním kompromisem. Museli jsme ten koaliční kompromis uzavřít, protože tento zákon je v programovém prohlášení vlády, takže to byla jedna z podmínek našeho koaličního partnera. Takže my jsme o tom velmi, velmi debatovali. Já samozřejmě jsem byla spíš kritikem, tak proto říkám, že jsem tady v takové schizofrenní situaci.

A jenom kdybych měla stručně zareagovat, tak jsme se snažili, aby v tom zákoně byla skutečně jako jedna z podmínek povinnost těch, kteří než požádají o tuto novou dávku, o toto náhradní výživné, tak aby skutečně museli podat návrh na exekuci nebo soudní rozhodnutí. Prosadili jsme tam zastropování tou částkou 3 tisíce korun, aby se nám to skutečně nějakým způsobem nerozjelo, a to, že se to bude poskytovat po omezenou dobu. To byly všechno velmi, velmi tvrdé a velmi náročné diskuse. Ty náklady se odhadují podle Ministerstva práce a sociálních věcí asi na 900 milionů, takže se nedá říct, že by tam nebyly žádné náklady, ty tam samozřejmě jsou. Je tam těch 10 procent atd., jak o tom hovořil pan poslanec Bauer, i když odhad těch nákladů je docela složitý vzhledem k tomu, že nedokážeme přesně vědět, kolik nakonec těch žadatelů bude.

Takže je to jakýsi koaliční kompromis, vyplývá to z programového prohlášení vlády, a proto prostě tato vláda musela k tomu kompromisu dojít. On se vyjednával poměrně dlouhou dobu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zeptám se ještě zpravodaje Marka Nováka - máte zájem? Zájem není. Samozřejmě reflektuji ten návrh na zamítnutí ve třetím čtení, o tom se bude hlasovat po skončení rozpravy ve třetím čtení, a zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Tady mám jednu přihlášku, paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Tak prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se hlásím k těm dvěma pozměňovacím návrhům podrobně odůvodněným v obecné rozpravě. Jsou to čísla 6264, 6265, týkající se té valorizovatelné části násobku životního minima a týkající se navýšení doby, po celou dobu, dokud trvá nezaopatřenost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se ještě na závěrečná slova - opět paní ministryně, pan zpravodaj? Nemají zájem, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Tak a nyní se vrátíme k projednávání bodu

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické
osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu,
a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1060/ - zkrácené jednání

Teď bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já otevírám rozpravu. Nikdo v rozpravě nemá zájem vystoupit. Pokud se tedy do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Já teď tedy zagonguji, aby poslanci měli prostor se dostavit. (Předsedající reaguje na připomínky ze sálu.) Tak já to tady takhle mám. Chápu, ale mám to tady takhle připravené. Já jsem v tu dobu neřídil schůzi, takže... Tak jestli to nevadí, jestli je shoda, tak si zahlasujeme, no. (Pobavení v sále.)

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1060, ve zkráceném jednání.

Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 158 přihlášeno 85 poslanců, pro 60, proti 3. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP