(Jednání pokračovalo v 17.09 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 17.09 hodin, budeme pokračovat v našem jednání. Situace je mezitím legislativně i politicky vyřešena a skutečně přistoupíme v této chvíli k hlasování o návrhu ústavně-právního výboru, tak jak ho tady přednesl pan zpravodaj výboru, pan poslanec Jan Chvojka. Já jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále. Malou chvíli počkám. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Takže hlasujeme o návrhu ústavně-právního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 179 přihlášeno 79 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, ano, projednávání tohoto sněmovního tisku, novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, je složité. Potvrzuji slova paní ministryně i pana zpravodaje. Jenom pro ujasnění, teď jsme si odhlasovali, že bude pokračovat druhé čtení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů z ústavně-právního výboru. Samozřejmě situace v tuto chvíli de facto neumožňuje pokračovat v druhém čtení, protože ten původní vládní návrh, ta původní vládní předloha skutečně doznává zásadních změn a doplňků.

Já bych určitě tady to nenazval slovy paní ministryně, že to je nějaký mišmaš nebo přesně teď nevím, jaké to slovo - bramboračka, tak to určitě ne. My jsme na ústavně-právním výboru sledovali stejné cíle jako paní ministryně. Skutečně chceme pomoci, a zdůrazňuji, vyváženě pomoci, tomu, aby ten výsledek tady nebyl nějakým vykloněním se ať už na tu stranu prodlužnickou, nebo na tu stranu prověřitelskou. Ten systém musí fungovat, musí s ním být ztotožněni také exekutoři, prostě všichni dotčení aktéři. Jsem rád, že místopředseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Patrik Nacher tady souhlasně pokyvuje. My jsme se, dámy a pánové, na podvýboru tomuto tisku věnovali opakovaně a já teď nevím, jestli to bylo pět, nebo šest jednání. Mám pocit, že jsme podvýbor, který měl rekordně nejvíce jednání v této Poslanecké sněmovně, takže zodpovědně jsme k tomu skutečně přistoupili a i na ústavně-právním výboru jsme se posléze tomu věnovali tak podrobně na, tuším, dvou nebo třech jednáních.

Co teď je potřeba, aby se vyjasnilo, kdo tedy připraví ten text, ke kterému se budou podávat pozměňovací návrhy, tak jak je standardní ve druhém čtení. Já bych považoval za velmi logické a prosím tady veřejně paní ministryni v zájmu toho, abychom skutečně se dobrali ke kvalitnímu výsledku, legislativně a právně kvalitnímu výsledku, tak by bylo dobré, aby - ale ono to má svoji logiku, protože, paní ministryně, pořád to je vládní tisk, vládní předloha, a vy jste tady správně řekla, a já s vámi souhlasím, že chcete dosáhnout kvalitního výsledku, tak aby v rámci možností ta předloha byla připravena ze strany legislativy Ministerstva spravedlnosti, ale je to na nějakém vašem jednání se sněmovní legislativou. Věřím, že dojdeme k nějakému rozumnému výsledku. Jako předseda podvýboru slibuji, že budu garantem a budu s aktéry jednat tak, abychom skutečně tu věc dále tady posunuli rychleji než hlemýždím tempem, jak říkal pan zpravodaj. To si myslím, že je také důležité. Ono, přátelé, končí legrace. Dopady COVIDU-19 nebudou úplně malé i na to exekuční prostředí a musíme se na to připravit.

Čili za sebe v tuto chvíli dávám, pane místopředsedo, procedurální návrh, abychom projednávání sněmovního tisku 545 ve druhém čtení přerušili, a to do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, která začíná, tuším, někdy na začátku prosince. Do té doby, věřím, že v řádu několika týdnů budeme mít k dispozici legislativní text, ke kterému můžete, kolegové, kolegyně, potom připravit řádně pozměňovací návrhy, případně upravit ty, které už máte připraveny, aby tady potom mohlo řádně proběhnout druhé čtení. Samozřejmě i s tím, že se tady, předpokládám, objeví ty návrhy, které neprošly na ústavně-právním výboru a jsou zcela zásadní, protože se dotýkají například teritoriality apod. a dalších věcí. Takže k tomu bude prostor v druhém čtení. A já teď v souladu s dohodou s paní ministryní a panem zpravodajem dávám tento procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh v rozpravě. Budeme o něm hlasovat bezprostředně. Už jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále.

 

Návrh zní, abychom přerušili druhé čtení tohoto bodu do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Na hlasování jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 180 přihlášeno 83 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat a v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
/sněmovní tisk 910/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Já nicméně poprosím aktéry předcházejícího bodu, aby uvolnili stolek. Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji, všem ostatním. Zahájili jsme další bod a prosím místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby tento vládní návrh zákona uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi stručně. Jsme ve druhém čtení vládního balíčku na rok 2021. Když se jenom podíváme na pozměňovací návrhy, kterých byla podáno velké množství, velká řada, tak já bych snad jenom připomněla to, co bylo základním obsahem daňového balíčku, tak jak ho předložilo Ministerstvo financí, jak ho schválila tato vláda a jak přišel do Poslanecké sněmovny.

Obsahoval zejména novelu zákona o místních poplatcích, kde rozšířil, změnil stávající osvobození hospitalizovaných osob na vynětí z předmětu poplatku.

Pak je tam novela zákona o dani z nemovitých věcí, kde navrhuje rozšířit pravomoc obcí při stanovení místního koeficientu a umožnit jim stanovit místní koeficient také pro jednotlivou část obce. To je ta možnost, aby mohly obce zvednout daň z nemovitých věcí u podnikatelských subjektů, aniž by zvedaly daň občanům.

Pak je tam návrh zákona o daních z příjmů, kterou já považuji za hodně významnou, která rozšiřuje daňové zvýhodnění na stravování, kdy zavádí tolik diskutovaný stravenkový paušál, kdy zachovává současné benefity ať už ve formě stravenek u stravování, nebo závodního stravování, ale současně za stejného daňového zvýhodnění zavádí peněžitý stravenkový paušál.

Pak se tam ruší osvobození, které se vztahuje na příjmy plynoucí z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR, a zavádí se nové pravidlo zdanění ovládaných zahraničních společností, které reaguje na závazek přijatý Českou republikou v Radě EU. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP