(17.00 hodin)
(pokračuje Benešová)

Pokud jde o ten materiál, tak naposledy bylo přijato usnesení, kdy bylo doporučeno, aby návrh byl schválen, a doporučilo se přijmout celou řadu poslaneckých návrhů. K těm se zatím nebudu vyjadřovat, je jich skutečně hodně, a já bych docela uvítala i čas na to, aby naše legislativa ty návrhy pořádně prověřila, a abychom tedy vyloučili co není kompatibilní a co tedy, jak se k tomu postavit, protože skutečně je z toho takový kočkopes.

Takže to je asi na úvod všechno a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a jak si poslanci s tím poradí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 545/1 až 545/4. Požádám nyní zpravodaje garančního výboru ústavně-právního Jana Chvojku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, nebo už spíše podvečer po té změně času, kolegyně, kolegové.

Já navážu na paní ministryni spravedlnosti. Blížíme se, nebo jsme v zásadě ve druhém čtení, ke kterému jsme se dostali takovými těmi šnečími kroky, ale takovým šnečím tempem, kdy tento tisk 545 tady máme už skoro rok a půl. Když se dívám na tu genezi, tak byl poslán vládou do Sněmovny 9. července minulého roku a první čtení proběhlo 6. listopadu 2019, což máme za nějaký týden výročí jednoho roku od prvního čtení. A je pravda, že ale samozřejmě takovýto tisk, tisk takovéto důležitosti, si podrobné projednávání zaslouží.

Z toho prvního čtení šel samozřejmě logicky návrh do výboru nejenom ale jako garančního do výboru ústavně-právního, kde ta geneze jeho projednávání v tomto výboru byla relativně dlouhá. Samozřejmě jednání probíhala nejenom na půdě ústavně-právního výboru, ale také na půdě podvýboru pro insolvence a exekuce, a já jsem za to rád, protože to jsou věci, které si zaslouží úpravu, ale také velmi bohatou diskusi. Několikrát byl tisk přerušen, ať už na půdě podvýboru, nebo na půdě toho garančního ústavně-právního výboru, s tím, že dnes ho tady konečně máme a čeká na druhé čtení.

Bohužel - a já se dostanu už k tomu usnesení - resumé toho jednání na půdě ústavně-právního výboru na konci září je takové, že tam bylo schváleno opravdu, tak jak říkala paní ministryně spravedlnosti, velmi velké množství úprav. Když se podívám na to usnesení, tak je to devatenáct stránek textu, a proto se výbor usnesl na tom - a za chvilku proč čtu celé usnesení - že jde v zásadě o komplexní pozměňovací návrh, ke kterému by se měly v tom druhém čtení dávat pozměňovací návrhy, to znamená, berme ho, prosím, asi to odhlasujeme, jako základ pro podávání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení. Já tedy přečtu usnesení jako celek.

Usnesení ústavně-právního výboru ze dne 23. září 2020 zní takto:

(I.) Ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila;

(II.) doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - Jak jsem říkal, je to nějakých osmnáct a půl stránky čistého textu. Číst to prosím nehodlám, ale máte to každý samozřejmě ve svém systému Poslanecké sněmovny;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně-právního výboru a doporučil jeho další projednávání ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů;

(V.) zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Já se zeptám tímto legislativy a podívám se na pana předsedu ústavně-právního výboru, zda ten bod číslo čtyři usnesení je to, o čem jsme se bavili, to znamená, jestli usnesení - zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona a doporučil jeho další projednávání ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů - je to, o čem jsme se bavili. Ano, je to ono, to znamená, takhle jsem přečetl celé usnesení a navrhuji, jak jsem říkal, ještě jednou speciálně hlasovat o tom bodu číslo čtyři, kdy my musíme podávat pozměňovací návrhy k tomu velmi komplexnímu a dlouhému pozměňovacímu návrhu, který byl přijat na půdě ústavně-právního výboru a má devatenáct stránek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji ústavně-právního výboru. Tímto návrhem se také zabýval výbor pro sociální politiku. Jako zpravodaj je zde uveden pan poslanec Aleš Juchelka, který není přítomen, takže pan poslanec Kaňkovský místo něj nás seznámí s projednáním ve výboru pro sociální politiku.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Výbor pro sociální politiku se zabýval tímto tiskem už velmi dávno, bylo to 9. ledna, na své 41. schůzi a přerušil projednávání tohoto bodu až do projednání ústavně-právním výborem. Celé to usnesení je součástí sněmovního dokumentu 545/1, který je k dispozici, a do této doby se výbor pro sociální politiku tímto tiskem dále již nezabýval.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A než otevřu rozpravu, tak bychom měli se vyrovnat s návrhem, který tady zazněl od ústavně-právního výboru, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj Jan Chvojka. Prosím? (Hlas z pléna: Jestli může být protinávrh?) Může být protinávrh. Je zde procedurální návrh, měli bychom hlasovat tady bezprostředně o tomto návrhu... (Konzultace mimo mikrofon.) Já v tuto chvíli přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na dvě minuty a musíme vyjasnit tuto situaci, ať hlasujeme správně. Budeme pokračovat v 17.09 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP