(18.10 hodin)
(pokračuje Novák)

Cílem mého pozměňovacího návrhu je postupně snížit daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku oproti cigaretám, a to ze současných 25 % daně na cigarety na 42 % daně na cigarety při přepočtu na krabičku. Tento přístup je podobný přístupu celé řady zemí. Naposledy se projevil na Slovensku, kdy v současné době je legislativní proces téměř u konce. Obdobným krokem v České republice by se efektivně vyřešil i akutní problém rychle rostoucích nerealizovaných příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní, optimalizovaly by se daňové příjmy státu a došlo by k lepší stabilitě veřejných financí. Zahřívaný tabák by si i tak oproti cigaretám zachoval nadále významné daňové zvýhodnění pro případ, že by se v budoucnu skutečně prokázala jeho nižší rizikovost.

Co se dále týká škodlivosti, tak vás seznámím s článkem, který se věnuje právě jednomu z výrobců zahřívaného tabáku, který nám říká jedno: Systém zahřívaného tabáku používaný v bezkouřovém elektronickém zařízením navrženém společností XY se vyrábí jako zdravější alternativa tradičních cigaret. Výsledky studií, které toto mají potvrzovat, jsou ale sporné. Drtivou většinu jich totiž vytvořili právě lidé spojení s největším výrobcem zahřívaných cigaret. Ti se snažili svůj produkt prodat i jako nástroj na odvykání kouření, což je podle lékařů doslova lež.

Aktuálně se kvůli koronaviru propadají prodeje klasických cigaret. Studie Světové zdravotnické organizace totiž ukazují, že kuřáci jsou na projevy viru náchylnější, zřejmě i kvůli chronickým onemocněním spojeným s kouřením. Pracovníci z OCCRP, což je Projekt hlášení organizovaného zločinu a korupce, se zaměřili na aktivity největšího gigantu v této oblasti, který v mnoha zemích spustil masivní propagační kampaň tohoto výrobku, tematicky zaměřenou právě na to, že lidé kvůli pandemii tráví mnohem více času doma. Nemusíte nic pálit, nesmrdí, není z něj popel, je to nejlepší alternativa kouření cigaret, dočteme se u výrobce tohoto produktu. Mimoto vedle na obrázku usmívající se šťastný pár.

Zahřívaný tabák tohoto výrobce jednu velkou výhodu oproti cigaretám nesporně má. Netýká se však koncového uživatele. Vzhledem k tomu, že samotný výrobek je pouze hezky vypadající ohřívač, může být reklama na tento výrobek prakticky kdekoliv. Tabákový produkt, na který je reklama zákonem zakázána, totiž představuje pouze náplň, která obsahuje tabák. Reklamu tedy můžou vidět lidé všude, děti všude, na každém rohu. Společnost si zpracovává a zadává vlastní vědecké studie, jež mají jeho tvrzení podpořit. Na stránkách je seznam asi 80 textů, které jsou označeny jako nezávislá studie, a tyto hovoří právě ve prospěch tohoto prodejce.

Při nejbližším zkoumání ovšem OCCRP zjistilo, že některé z nich se vůbec nezabývají zdravotními stránkami produktů, ale marketingovými úspěchy a průzkumy veřejného mínění. Minimálně jednou se pak v seznamu vyskytuje jen nástin plánované studie. Zlomek studií, které dopady zahřívaného tabáku na zdraví jeho uživatelů zkoumají, je vyhotoven osobami, které mají vazby přímo na výrobce tohoto výrobku. Myším to údajně vyhovovalo.

Pracovníci z OCCRP odhalili další závažný problém s tím, že výrobce se snažil přesvědčit lékaře a odbornou veřejnost, aby dělali nábor mezi svými pacienty za účelem studie účinku zahřívaného tabáku, anebo výrobek přímo propagovali a doručovali pacientům, kteří chtějí přestat kouřit.

Myslím si, že to, co jste právě slyšeli, hovoří o studiích nestudiích, které se týkají nebezpečí a škodlivosti zahřívaného tabáku. Zahřívaný tabák dnes nemá žádnou prokazatelnou studii, která by jasně říkala, že je méně, či více, anebo vůbec zdraví škodlivý. Co se týká poslední studie ESPAD z roku 2019, tak ta hovoří o velmi pozitivním trendu, který se týká poklesu kouření 15letých klasických cigaret. Bohužel hned v dalším grafu této studie se dozvíme, že oproti tomuto poklesu je právě téměř dvojnásobný nárůst uživatelů ve věku 15 let, kteří kouří zahřívaný tabák. Je to způsobeno právě informacemi o tom, že existují nějaké studie. Je to způsobeno právě reklamou.

Proto bych vás poprosil o podporu mého návrhu, který během tří let přinese do státního rozpočtu celkem 12 mld. korun. Děkuji za podporu a přeji hezký večer.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, já se také pozastavuji nad tím, že pan poslanec Andrej Babiš předložil formou pozměňovacího návrhu klíčový návrh na zrušení superhrubé mzdy a přidal k tomu hned několik dalších významných bodů, jako je třeba další rozvolnění rozpočtové kázně a rozpočtových pravidel. To jsou věci, které se za standardních okolností dějí vládním návrhem zákona, věnuje se jim veškerá pozornost a samozřejmě je možné k nim připojovat pozměňovací návrhy. K pozměňovacímu návrhu jako takovému pozměňovací návrhy dost dobře připojit nejde. Tak to všechny nutí k tomu, aby pokud chceme k té věci něco podstatného připojit, otevřít diskusi, kterou si to téma určitě zaslouží, abychom se vydávali cestou vlastních pozměňovacích návrhů.

Občanští demokraté ale už před dvěma lety předložili návrh, jak zrušit superhrubou mzdu a nahradit ji jednoduchou jednotnou sazbou daně ve výši 15 %. Samozřejmě, že s takovým pozměňovacím návrhem přicházíme jako s návrhem oponentním, tak abychom dosáhli opravdu toho, po čem se volá: jednoduché daně. Jednoduché daně jako zároveň cesta k tomu vybírat daně efektivně, zjednodušovat lidem daňový řád, a zefektivňovat tak ekonomiku obecně.

Debata o tom, jestli je teď vhodný čas k tomu snižovat daně, nechávat lidem víc peněz v peněženkách, tady říkáme jednoznačně, že to je nejsprávnější cesta i v této kritické situaci. Nechci opakovat známé fráze, že lidé nejlépe vědí, jak si s těmi vydělanými finančními prostředky pomoci. Ale to tak přeci je. A zároveň pro ekonomiku to může být nejlepší stimul, který nezavádí falešná vodítka, ale ukazuje, kudy by se ekonomika opravdu mohla ubírat, kde ta poptávka reálně existuje.

Proto tedy přicházíme, tak jako jsme to udělali před dvěma lety, s jasným, jednoduchým návrhem, který znamená jednotnou sazbu ve výši 15 %, zrušení superhrubé mzdy. Jasné, jednoduché kroky, které jsou srozumitelné a které přispějí k tomu, že se opravdu lidem podaří zachovat víc peněz na jejich vlastní útraty a že to bude nejlepší varianta i dalšího posílení ekonomiky v budoucnosti. To je jeden pozměňovací návrh, který potom v podrobné rozpravě načtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP