(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Blažek a jako poslední se připraví pan poslanec Tomáš Martínek a paní poslankyně Vostrá. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Já se jdu jenom přihlásit k pozměňovacím návrhům kolegů, kteří nejsou přítomni. Všechny tři návrhy byly řádně odůvodněny v písemné formě a jedná se za pana poslance Stanjuru o dokument číslo 6591 a 6593 a pana poslance Marka Bendy číslo 6614. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, číslo sněmovního dokumentu 6644, který se týká zrušení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ pro rok 2021. Je odůvodněn přímo v daném dokumentu. Jedná se vlastně o sociální pojištění, je to určitá forma zdanění, a proto bych chtěl zde přednést tento návrh, který by měl pro příští rok pomoci živnostníkům, kteří nedosáhnou na příjmy takové, jako standardně dosahovali, protože příští rok se dá očekávat, že se bude pomalu oživovat ekonomika, a toto je vlastně jedna forma cílené podpory, kdy ti, co doopravdy nebudou mít příjmy, by nemuseli platit minimální vyměřovací základ. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Miloslava Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 6629, což je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu A7 obsaženému v usnesení rozpočtového výboru. Odůvodnění máte v písemné podobě součástí tohoto návrhu.

A pak mi dovolte načíst ještě jeden návrh, co je legislativní technická oprava, kterou je potřeba načíst a upravit znění dvou bodů v pozměňovacím návrhu A7 k části dvacáté první, a to takto:

Body 5 a 6 mají správně znít:

5. V dosavadní části dvacáté první, článek XXXI bod 5 nově zní: "5. V § 130c odst. 1 se částka 2,721 Kč nahrazuje částkou 2,86 Kč."

6. V dosavadní části dvacáté první, článek XXXI bod 6 nově zní: "6. V § 130c odst. 1 se částka 2,86 Kč nahrazuje částkou 3 Kč."

Tato úprava zajistí, aby se oba pozměňovací návrh vztahovaly správně k textu tisku 910. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je zájem ještě o nějaké vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova paní ministryně, zpravodaj, zájem nevidím, končím druhé čtení tohoto návrhu a předávám řízení schůze. Chce vystoupit ještě pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem avizoval, zkrátíme dnešní přestávku pro jednání klubu na deset minut.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Já ještě než předám řízení, vyhlašuji tedy pauzu na žádost poslaneckého klubu KSČM deset minut, takže se tady uvidíme ve 20.13 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 20.03 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP