(20.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. A poslední návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 188. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 188 z 80 přítomných 61 pro, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v obou rozpravách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Končím bod číslo 507.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji kolegům a kolegyním za podporu tohoto návrhu. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A budeme pokračovat bodem číslo 506.

 

506.
Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu
č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Požádám, aby se slova ujala navrhovatelka paní poslankyně Miloslava Vostrá. Paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová šla dobrovolně ke stolku zpravodajů, děkuji za její ochotu. A já paní kolegyni Vostré dám slovo, až se sněmovna uklidní. Já počkám. Máme odhlasováno, že můžeme hlasovat déle a jednat i po 21. hodině. Tak požádám ještě ty hloučky, aby se zklidnily, případně přesunuly své debaty do předsálí. Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostali jsme se k bodu kontrola usnesení. Mě tedy mrzí, že to projednáváme v tuto chvíli a v tuto hodinu, protože původně ten bod byl zařazen poněkud výše, trochu v lepší čas. Nicméně dočkali jsme se. (Stále silný hluk.)

Já, když dovolíte, bych nejdřív vás seznámila s návrhem usnesení, které budu dávat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, paní poslankyně a znovu požádám sněmovnu o klid. Děkuji, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: - a poté zdůvodním, proč tento návrh usnesení budu dávat.

Takže návrh usnesení, o které pak požádám o jeho schválení, je:

I. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda nesplnila termín předložení koncepce konsolidace veřejných financí, který byl stanoven přijatým usnesením v Poslanecké sněmovně k zákonu č. 323/2020 Sb., kterým se měnil zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu na rok 2020.

II. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby koncepci konsolidace veřejných financí předložila Poslanecké sněmovně v náhradním termínu, a to do 30. 10. 2020.

A teď mi dovolte krátké zdůvodnění. Možná, že některé z vás trošku napadne, že ten termín - dneska když máme 27. 10. - je velmi krátký. Já bych jenom připomněla, že to usnesení Poslanecká sněmovna schválila při projednávání novely státního rozpočtu pro rok 2020 se schodkem minus 500 miliard. V tu dobu jsme schválili i toto usnesení a tuto žádost o koncepci konsolidace veřejných financí. Je to už nějaký měsíc, bohužel do 30. 9., což byl původně stanovený termín Poslaneckou sněmovnou, nám žádná tato koncepce předložena nebyla. Já si samozřejmě plně uvědomuji, že v dnešní době je to opravdu záměr, který nemusí úplně jaksi být splněn, nicméně v případě, že vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o schvalování tak vysokých schodků, myslím si, že má i záměr, jak se s těmito schodky v budoucnu vypořádat.I když vím, že samozřejmě situace se mění.

Přišly nám dvě reakce, dva dopisy. První 6. 10. od pana premiéra, který, když budu stručně parafrázovat, napsal, že budou dodržovat právní normy, což myslím, že je v pořádku. Druhá odpověď přišla od paní ministryně financí, kterou nám zaslala včera. A v podstatě, při vší úctě, já jsem ten dopis nechala rozeslat členům rozpočtového výboru, ale nemyslím si, že i tato odpověď a tato reakce, byť za ni děkuji, by se dala označit jako koncepce konsolidace veřejných financí.

Ten termín 30. 10. je zvolen proto, že budeme projednávat návrh státního rozpočtu pro rok 2021. Podle schválené novely tento návrh státního rozpočtu vláda předkládá do 30. 10. Poslanecké sněmovně. Tyto dva materiály spolu souvisí v tom bodě, že můžou některé z nás samozřejmě třeba i přesvědčit o tom, že navrhovaný schodek minus 320 miliard je schodek, že jsme se vydali správnou cestou.

Myslím si, že jak my poslanci, kteří budeme schvalovat návrh rozpočtu 2021, tak i občané si zaslouží vědět, jak tyto velké schodky budou v následujících letech konsolidovány. Toto je důvod, proč jsem požádala o zařazení tohoto bodu a proč si myslím, že když Poslanecká sněmovna přijme vůči vládě usnesení a vláda je zodpovědna Poslanecké sněmovně, je správné, aby vláda plnila termíny, které jí Poslanecká sněmovna dává, a na nás také je, abychom si kontrolovali, zda tyto termíny, jsou plněny.

Takže toto je důvod zařazení tohoto bodu a zdůvodnění návrhu usnesení, který jsem vám přečetla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, jak probíhá projednávání toho sněmovního tisku 910, je poměrně zřetelné, že vláda na nějakou konsolidaci státního rozpočtu zcela rezignovala, nicméně dejme jí šanci. Já bych tam dal nějaký reálnější termín, navrhoval bych 9. listopadu. Pokud se nepletu, tak první čtení zákona o státním rozpočtu má být 11. listopadu, to znamená, když to z toho pondělí devátého dostaneme, tak jsou ještě dva dny zhruba na to si to nastudovat, případně to zohlednit v tom jednání o státním rozpočtu, a současně je to termín, se kterým se dá takový materiál aspoň nějakým způsobem uchopit.

Tak já bych navrhl úpravu toho usnesení na 9. listopadu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsme v obecné rozpravě a jistě se k tomu pan poslanec Mikuláš Ferjenčík přihlásí v podrobné, k té změně usnesení. Kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Požádám paní zpravodajku, aby se přihlásila ke svému návrhu, který tady odcitovala, a kolega Mikuláš Ferjenčík se také hlásí. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji ke svému návrhu usnesení, tak jak jsem ho přednesla v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan kolega Ferjenčík se hlásí do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji. Já v tom bodě 2 dávám protinávrh ke kolegyni Vostré s termínem 9. 11. 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v podrobné rozpravě? Pokud nikdo, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní vicepremiérko? Nemá zájem. Děkuji. Paní zpravodajka? Tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP