(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 62. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás všechny odhlásil. Poprosím vás o přihlášení identifikačními kartami, případně abyste mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. (Poslanec Okamura avizuje problém se zvukem.) Technický? Teď jsem slyšet? Tak já jsem zaznamenal námitku, že... no, a to křičím. Jestli už je to lepší? (Ne.) Já jenom tedy konstatuji, že po projednání bodu 508 dle dohody předsedů poslaneckých klubů...(Poslanec Okamura: Slyšíte? Že ne?) Takže já přerušuji na zatím pět minut a pokusíme se zjistit technický problém.

 

(Jednání přerušeno od 14. 01 hodin do 14.05 hodin.)

 

Tak technické problémy byly odstraněny, doufám, že už mě slyšíte dobře. Jenom konstatuji, že po projednání bodu 508 dle dohody předsedů poslaneckých klubů budou ti z poslanců, kteří nebudou přítomni, považováni za omluvené. Budeme zasedat opět v redukovaném počtu.

Pro tuto chvíli se omlouvají poslanci Jaroslav Dvořák - pracovní důvody, Alena Gajdůšková - pracovní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Miroslav Grebeníček - zdravotní důvody, Pavel Kováčik - zdravotní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Karel Rais - zdravotní důvody, Miloslav Rozner - zdravotní důvody, Lucie Šafránková do 17 hodin - pracovní důvody, Karla Šlechtová - zdravotní důvody, Václav Votava - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Klára Dostálová - zdravotní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Dnešního dne se na narozeniny urodilo. Narozeniny dnes slaví pan poslanec Jan Bartošek, pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Miloslava Rutová. Všem srdečně blahopřeji a přeji všechno nejlepší. (Potlesk.)

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o novelu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon, tisk 1073; novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 1080; novelu zákona o vysokých školách, sněmovní tisk 1081. Podle § 99 odst. 2 jsem rozhodl o projednání těchto návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisk 1073 ústavně-právnímu výboru s nepřekročitelnou lhůtou pro předložení usnesení dnes do 12 hodin; sněmovní tisk 1080 výboru pro zdravotnictví a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do středy 11. listopadu do 8.30 hodin; a sněmovní tisk 1081 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do středy 11. listopadu do 8.30 hodin.

Tak to byla informace. Nyní bych vás rád chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium.

Navrhujeme na návrh předsedy Poslanecké sněmovny zařadit do pořadu 62. schůze nové body: vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, sněmovní tisk 1067; návrh zákona o kompenzačním bonusu, sněmovní tisk 1055/2 vrácený Senátem; návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon, sněmovní tisk 1060/2, vrácený Senátem.

Dále navrhujeme zařadit návrhy zákonů ve zkráceném jednání: vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenční zákon, tisk 1073; vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 1080; vládní návrh zákona o vysokých školách, sněmovní tisk 1081. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP