(14.50 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout zařazení mimořádného bodu, který je nazván Informace vlády České republiky k situaci ve školství v souvislosti s pandemií COVID-19. Vysvětlím, o co se mi jedná. To zařazení navrhuji dnes po bloku projednání zákonů vrácených či zamítnutých Senátem České republiky. A jde mi o to, abychom dostali informaci, po které velmi palčivě volá veřejnost. Skutečně, když se podíváme na situaci, která dnes panuje, tak lidé nemají jasné informace, u lidí, u veřejnosti, u rodičů, u rodin panuje obrovská nejistota. Já si jenom dovolím tady připomenout: Ministr Prymula ještě když byl ministrem, tak oznámil, že 2. listopadu se 1. stupeň základních škol vrátí do školy, kdyby trakaře padaly! Budu-li ho parafrázovat. Trakaře nepadaly, situace se dramaticky zhoršila, já to chápu, žáci se do škol nevrátili. A od té doby každý týden slyšíme, že už příští týden vláda představí jasná kritéria, a to je o té jasnosti, to je o té srozumitelnosti, to je o těch rozhodnutích a kritériích, která budou opřena o jasná data. A všichni, ředitelé, učitelé, rodiče, žáci, studenti budou vědět, že když nastane to a to, tak se do školy vrátí ta a ta skupina, ten a ten segment žáků našich škol.

Skutečně ta situace je neúnosná. Na nás se obracejí desítky rodin, rodičů, kteří jsou v situaci, kdy oni nejsou ti učitelé. A teď prosím pěkně bavíme se o prvních a druhých třídách například. Opravdu, dámy a pánové, si tady někdo myslí, že lze naučit malé dítě v první třídě psát přes monitor počítače? To prostě není možné! Opravdu si někdo myslí, že základní dovednosti v první, druhé třídě to dítě naučí rodič, který je doma, často s více dětmi, protože má ještě dítě ve 3. třídě, v 7. třídě apod., skutečně rodiče píšou, že melou z posledních sil a jsou schopni to vydržet ještě možná několik málo dní, ale ne dlouhodobě. Prostě, distanční výuka na tom nejnižším stupni, 1., 2., 3. třídy, není dlouhodobě uskutečnitelná, to prostě nemůže fungovat. A za to nemůže ministr školství, já to nevyčítám ministrovi školství, ale my bychom chtěli informace primárně od ministra zdravotnictví, protože je potřeba to, co tady je slibováno a každý týden odkládáno, ano, když nastane ta a ta situace, vrátí se do školy ti nejmenší a také samozřejmě absolventské ročníky. Velký problém! Nikdo jsme nedostali informaci, kdy se do škol vrátí 9. třídy základní školy. Kdy se do škol vrátí žáci absolventských ročníků a maturitních ročníků na středních školách. Samozřejmě ta příprava na zlomové okamžiky jejich vzdělávací kariéry, jako je maturitní a závěrečná zkouška, jako jsou přijímací zkoušky na střední školy, to je obrovský problém a ti žáci jsou v tuto chvíli v situaci, kdy na jaře byli mimo standardní vzdělávací proces několik měsíců. A teď už zase více než měsíc jsou na distanční výuce, která nikdy nemůže nahradit výuku prezenční.

Je potřeba těm rodinám dát jistotu. My jsme hluboce přesvědčeni, že v situaci, pokud nedojde k nějakému dramatickému zhoršení vývoje, tak není důvodu, proč by se právě ti nejmenší, 1., 2. třídy a absolventské ročníky neměly vrátit do škol nejpozději 23. listopadu. Pan vicepremiér Hamáček už dneska avizoval, že chce požádat, nebo vláda, že bude požadovat prodloužení nouzového stavu. No tak, milá vládo, pokud chcete prodloužit nouzový stav, tak podle mě musíte udělat taky tento důležitý krok, že není možné výuku nadále nechávat na bedrech rodičů a učitelů, kteří dělají všechno, co mohou, ale samozřejmě pro ně to je daleko náročnější než prezenční výuka.

Já tady smekám před učiteli, kteří se dnes věnují distanční výuce. Objel jsem několik škol a samozřejmě pro ty učitele to je dramaticky náročnější než standardní výuka za katedrou ve škole. Je potřeba s touto situací něco dělat a hlavně pro tu jistotu je potřeba jasně říct, za jakých kritérií se bude postupovat. A samozřejmě i zpětně. V situaci, kdy může na jaře dojít opět ke zhoršení situace, nikdo nedokážeme predikovat, jestli nepřijde třetí, čtvrtá vlna, tak jakým postupem se zase vydáme a kdy dojde případně opět k návratu distanční výuky.

A když se podíváme na situaci ze zahraničí, tak prosím pěkně, nikdo mně neříkejte, že Irové, Francouzi, Belgičané jsou takoví hazardéři s občany svých zemí, že si dovolili nechat školy nebo alespoň ten kritický segment, tu kritickou část škol jako jsou právě ty nejnižší stupně základní školy, otevřené. Je potřeba k tomu opravdu přistoupit s chladnou hlavou a s vědomím, že ty dopady např. i rozevírání nůžek v kvalitě vzdělávání v České republice, se budou projevovat dlouhodobě a my si tady nemůžeme dovolit hodit celý jeden ročník nebo celé dva ročníky přes palubu. Bohužel na to doplatíme všichni. Prosím pěkně, aby tedy ty informace primárně k těm kritériím a také k tomu, jakým způsobem je připravován model přijímacího řízení a maturitních a závěrečných zkoušek na jaře 2021, abychom ty informace ve stručnosti obdrželi od ministra zdravotnictví, potažmo od ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Děkuji i jménem rodičů, kteří skutečně píší velmi naléhavé prosby, abychom se tomu věnovali, aby vláda už konečně rozhodla. Protože jestli tento týden zase uslyšíme, že ta kritéria budou známa za týden, za 14 dní, tak opravdu jsme v naprosto zoufalé situaci a proti tomu já jednoznačně protestuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovolím jménem klubů KSČM a ČSSD uplatnit veto na návrh kolegy Bartoně na přesun tisku 503 pedagogičtí pracovníci. Tento návrh původně neměl být zařazen na dnešní den, jelikož pojedeme v polovičním formátu. My máme výhrady vůči tomuto tisku a potřebujeme se o tom poradit, čili uplatňuji veto.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Veto na přeřazení existujícího bodu není možné. Pan poslanec Václav Klaus k pořadu schůze.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já mám také za hnutí Trikolóra návrh ke změně pořadu schůze. Za prvé podpoříme návrh pana Výborného, protože již minulý týden jsme vyzvali vládu k neprodlenému otevření prvního stupně základních škol. Důvody nebudu rozebírat, jsou myslím jasné a asi bych to nestihl všechno za těch pět minut.

Vážené dámy, vážení pánové, chci navrhnout zařazení bodu číslo 165, sněmovní tisk 384, který chrání svobodu slova na velkých sociálních sítích, na čtvrtek po písemných interpelacích a po tom prvním bodu, kterým jsou hasiči, aby následoval.

V právě proběhlých amerických volbách jsme byli svědky naprosto bezprecedentního chování velkých sociálních sítí, které např. blokovaly zprávy úřadujícího prezidenta Spojených států amerických. O chování televizí mluvit nebudu. Já chápu, že pro malou část této sněmovny reprezentovanou hlavně TOP 09 a Piráty je cenzura v zájmu vyššího dobra žádaná. Ale věřím, že většina z vás má názor opačný. Ostatně pod tímto naším návrhem je podepsáno 30 poslanců ze všech parlamentních klubů s výjimkou těchto dvou. Tedy pan poslanec Vácha to původně podepsal, ale pak na něj zaklekli a zas to odvolal.

Přednedávnem vznikla i petice pro ochranu svobody slova na sociálních sítích, kterou naleznete na stránkách stop-cenzure.cz. Inicioval ji hrdý vývojář Daniel Vávra a podepsalo ji mnoho osobností veřejného života. Mimo jiné se pod touto peticí podepsal na jedné straně mluvčí prezidenta pan Jiří Ovčáček, na straně druhé nově zvolená senátorka Miroslava Němcová. Nedovedu si představit o moc větší symbol toho, že se jedná o důležité celospolečenské téma přesahující pěnu dní běžné stranické politiky. Nejde totiž o nic menšího než o to, jestli budou veřejný život ovlivňovat volení zástupci, kteří dokážou oslovit dostatečný počet voličů, nebo nedokážou. Anebo jestli o tom, kdo bude mít šanci voliče oslovit, budou rozhodovat majitelé nadnárodních korporací. Příklad USA by pro nás měl být varováním, je v zájmu všech, kterým záleží na demokratické a svobodné České republice, aby se stejný příklad neopakoval u nás.

Děkuji za podporu mého návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP