(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní senátorce. Garanční výbor byl ústavně-právní výbor. Ptám se zpravodaje pana poslance Výborného, jestli se chce k předloženému návrhu vyjádřit před rozpravou. Ne. Není tomu tak. Takže mohu otevřít rozpravu. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je první přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Pane místopředsedo, pane premiére, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, vážená paní senátorko, já nechci zdržovat, protože už to paní senátorka četla docela dlouho. Zeptám se velmi prostě a na tu stejnou otázku, která zazněla i na projednávání v ústavně-právním výboru.

My jsme se ptali, kdo tam ten návrh na prodloužení mimořádného moratoria bez souhlasu věřitelů dal, jak se to tam dostalo. A dostali jsme od pana náměstka velmi obecnou odpověď. Argument o tom, že se dá velmi těžko sehnat, vlastně zpytlíkovat tedy ten souhlas věřitelů z celého světa, mi přijde jako poněkud zástupný a nepřesvědčivý, ale budiž. Ale zajímalo by mě, kdo ho přednesl. Jestli by bylo možné konkrétně jmenovat, kdo se tedy na ministerstvo a případně na koho obrátil a řekl: my bychom potřebovali změnit zákon, nějakou zákonnou úpravu. Ten okruh firem není zas tak široký a myslím si, že konkrétní jména tedy zástupců, nebo o jaké společnosti jde, by tady zaznít měl. Četl jsem i těsnopisecké záznamy ze Senátu a tam to taky bohužel nezaznělo. Ale je-li to takový požadavek, myslím, že bychom měli znát, kdo ho přednesl konkrétně a pro koho to dané ustanovení tam vlastně je. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážená paní senátorko, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, navážu plynule na kolegu Dominika Feriho, protože jsme u toho byli oba, když ten dotaz zazněl na jednání ústavně-právního výboru a potom i tady na plénu Poslanecké sněmovny. A tu odpověď jsme nedostali. Bylo by to velmi zajímavé.

Já myslím, že tady jasné to odůvodnění rozhodnutí Senátu, horní komory Parlamentu, přednesla paní senátorka Hubáčková. Nicméně dovolte mi ještě k tomu říci několik málo poznámek.

Tady platí ono příslovečné, že ďábel je skryt v detailu, v tomto případě tedy v té jedné větě doplněné do odstavce 8 zmíněného § 127a, které definuje to mimořádné moratorium. A skutečně já to považuji za toho skrytého ďábla v tom detailu.

Já velmi souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, myslím, že i při tom prvním projednávání tady u pultíku, a teď to zaznělo opět, že chce pomoci všem podnikatelům bez rozdílu. No tak to je přesně to, na čem se shodneme. To, na tom vůbec není sporu, to si myslíme stejně. A právě ten návrh, který tady doporučuje Senát vypustit, nastavuje ta pravidla pro všechny stejná.

Proč by tady měla být určitá skupina - myslím si, že paní ministryně hovořila o 34 společnostech, nebo 36 společnostech při tom projednávání tady na plénu Poslanecké sněmovny - proč by měla být zvýhodněna tím, že by nemusela, protože požádala o to soudní moratorium před 31. srpnem 2020, proč by nemusela dodat ten souhlas věřitelů? Tady skutečně ty argumenty, že se to těžko obstarává po celém světě a že dneska vlastně všichni jsme zavření někde doma, to považuju skutečně za velmi, velmi slabý argument. Podle mého pevného přesvědčení kdo chce, tak skutečně je schopen si tak jako nakonec ty ostatní společnosti, kterých by se tato výjimka netýkala, je schopen si to obstarat. Já se omlouvám, tady to skutečně budí dojem, že ta jedna věta doplněná do odstavce 8 dávající tuto výjimku u společností, že skutečně je psaná právě na to, aby se hodila jenom některým. A to plně popírá to, že chceme hrát férovou hru vůči všem, vůči všem společnostem, vůči všem podnikatelům, tak jak by to přece mělo být. To nakonec řekl i Senát. A já bych vás chtěl poprosit, abychom tady právě ve jménu férové hry vůči všem společnostem a vůči všem podnikajícím osobám potvrdili toto správné rozhodnutí Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně ani paní senátorka nemají.

Přivolám poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně, moc vás prosím, padl tady dotaz, pro koho vlastně je ten zákon psaný. Já bych vás moc chtěl poprosit, jestli byste uměla odpovědět. Bez této odpovědi se o tom těžko hlasuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně má zájem vystoupit. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová No pane poslanče, určitě není psán pro jednu firmu. To už jsem tady řekla. A nevím jako, vzalo se to u vás, říkalo se tomu lex kodex Smartwings nebo jak jste to nazvali. Ale na mě se skutečně nikdo neobrátil. My jsme konzultovali tento zákon s předními odborníky a dospěli jsme k závěrům, které jsem tu řekla. Nebudu víc opakovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Já jenom upozorňuji, že vystoupením paní ministryně jsme znovu otevřeli debatu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prosím, abychom toho nezneužívali, protože já jsem o to paní ministryni požádal a děkuji za její odpověď. Chápu, a dokonce tomu i věřím, že to není psáno pro jednu firmu. Je to psáno pro dvě firmy, ale pro tři už ne. A zákon pro dvě firmy bychom odhlasovat neměli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže jsme znovu v rozpravě. Tak s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dominik Feri a dostane slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Paní ministryně, to se mi nelíbí. Vy jste počkala, až se zavře rozprava, a potom jste teprve v závěrečné, kterou jste ani nevyužila, v závěrečné řeči, musela jste být vyzvána na přednostní právo. Ani jste mi neodpověděla na to, na co jsem se ptal. To se mi opravdu nelíbí. Myslel jsem si, že v rámci ústavně-právního výboru máme korektní vztahy mezi opozicí a koalicí. Není to správné. Není to správné, paní ministryně. Nedělejte to. Ptám se - (Hlasitá reakce v plénu.) Je znovu otevřená rozprava, můžete mi to říct na mikrofon, kolegové prostřednictvím pana předsedajícího.

Paní ministryně, vy jste říkala, že, v Senátu jste říkala, že se na vás obrátili zástupci těch společností, že nejsou s to dát dohromady souhlasy těch věřitelů. A najednou říkáte, že se na vás nikdo neobrátil. Tak kde leží pravda? Kdo se na vás obrátil? Mě zajímá, jaké společnosti oslovily koho z ministerstva a proč tam ten návrh je. Takhle je to jednoduchá odpověď. Tak otevřeme, tak opravdu ukažme si karty. My vás podezíráme z toho, že to je kvůli Smartwings a kvůli Arca Capital. A vy nám teď máte možnost říci ne, kvůli nim to není. Takhle je to jednoduché, paní ministryně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem, kterým se mění zákon číslo 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronavirus SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené oběti trestních činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona občanského soudního řádu, a zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1060/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1060/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 250, přihlášeno 176 poslanců, pro 55, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona jsme ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu podle §97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení potřebujeme souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP