(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, takže jestli tomu dobře rozumím, v podstatě ten případ v Moravskoslezském kraji teď v tuto chvíli už nechcete... nebo považujete za uzavřený. Já jsem za to velmi ráda. Jenom to velmi shrnu. Byla to skutečně velice nesprávná věc, nesprávný postup. Ale tak jak to paní ředitelka Richterová, generální ředitelka Finanční správy, prošetřila, tak nebylo to systémového selhání. Tam je nastavená metodika, jasná metodika, jak mají postupovat. Navíc ještě byla ta metodika velmi zmírněna v důsledku pandemie. To znamená, ještě jsou tam individuální přístupy v pandemii. Tam vůbec nemělo být přistoupeno ke zřízení zástavního práva.

Ten pracovník selhal. Bylo namístě, že s ním bylo zahájeno kárné řízení, které tedy vyústilo ve výtku. Paní ředitelka to probrala se zápisem na poradě ředitelů. Upozornila ředitele, že se toto nesmí opakovat. Upozornila jmenovitě ředitele Moravskoslezského kraje, že prostě toto je absolutně nepřijatelné, takovýto postup. A já jsem ještě si nechala ověřit od kolegů, že tam bylo vydáno tedy to konečné vyjádření Generálního finančního ředitelství. (Pokračuje čtením z písemného materiálu): Nad rámec výše uvedeného lze dodat, že zástupkyně daňového subjektu, daňová poradkyně Kateřina Treichelová, nebyla schopna konkrétně specifikovat další případy nezákonného postupu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i v jiných případech, které byly zmíněny v článku. - Ten článek, to bylo medializované a tam bylo napsáno, že byly další případy. A oni nějakým způsobem ji kontaktovali, a další případy specifikovány nebyly. Takže Finanční správa se omluvila, bylo to namístě, že se omluvila, to bylo nepřijatelné. A nevím o žádném jiném případu a nesmí to nastat. Ale chci vám říct, že je tam nastavená jasná metodika. Metodická činnost je v kompetenci Generálního finančního ředitelství a ta byla i v té době, kdy prostě ten pracovník nesprávně to vyhodnotil a nesprávně postupoval. Takže určitě ta omluva byla namístě.

Zlínský kraj. Bohužel nemám tady teď ty podklady, ale já to mám v hlavě. Doufám, že všechno vám řeknu. Ten případ těch medializovaných věcí ze Zlínského kraje. Bylo to nakonec i předmětem jednání tehdy veřejného slyšení v Senátu, kde jsem byla přítomna i s paní generální ředitelkou Richterovou, ona to tam velmi podrobně vysvětlovala. Správně jste řekl, že jsou to věci, které spadají někdy do let 2016, to znamená starého data. Od té doby Generální finanční ředitelství a Finanční správa, věřte, ušla velký kus cesty, ať už je to, co se týče metodiky v oblasti zajišťovacích příkazů, kdy naprosto ta metodika, která je tam už dejme tomu více než dva roky nastavená, tak naprosto zohledňuje, akceptuje konstantní judikaturu Nejvyššího správního soudu, posuny ve výkladu. Nakonec prezentovali jsme grafy, můžu vám je zaslat, když budete mít zájem, jak na půdě této Sněmovny, tak na rozpočtovém výboru, tak v Senátu, kde je jasně vidět, že ten počet zajišťovacích příkazů klesá. To neznamená, že se přestanou dělat, ale klesá a skutečně jsou plně akceptovány ty závěry, ke kterým dospěl ve své judikatuře Nejvyšší správní soud.

Ta problematika ve Zlínském kraji. Finanční správa a paní generální ředitelka to vysvětlovala naposledy v Senátu, ale už i v rozpočtovém výboru, kde jsme s tím byli před prázdninami, že ona hned po svém nástupu nastavila, nebo byla vlastně ta, která tlačila na vydání metodiky, která už teď také víc než dva roky vlastně, ona je ve funkci už víc než dva roky na Finanční správě. Dneska jsou dražby elektronizovány. To znamená, dneska se nemůže stát to, co se dělo ve Zlínském kraji, že si někdo tam vybíral něco. Dneska to je elektronizováno, anonymizováno. To běží v úplně jiném systému. To znamená, ty věci, které se tam děly, jsou dnes naprosto systémovými kroky Finanční správy vyloučeny. Ti klíčoví lidé odešli. Odešel už vlastně i do penze ředitel Finančního úřadu pro Zlínský kraj. To byl slušný člověk, já jsem ho znala osobně. A ono, víte, také nedohlédnete prostě úplně všude. Odešel ale, a to je asi dobře, i ten ředitel příslušného územního pracoviště. Samozřejmě jsou to všechno státní úředníci, takže oni se buď rozhodnou odejít sami, anebo s nimi vedete velice dlouhé kárné řízení.

Co se týče těch řadových zaměstnanců, tak kárné řízení tam probíhá. Já jsem o tom byla informovaná, ale to je věcí kárné komise, do které nemůže zasahovat ani generální ředitelka, ta je jmenovaná podle zákona o státní službě a nezávisle vyhodnocuje ty postupy. To znamená, to, aby se tyto věci, a znovu opakuji, je to rok 2016, aby se neděly, tam je celá řada systémových kroků, naprosto systémových opatření, elektronizace, tyto věci, a prostě klíčoví hráči z těch pozic odešli. No a co se týče těch řadových, tak tam probíhá, jestli teď je ukončeno, to vám úplně přesně neřeknu, to jsou vždycky dlouhé procesy, kárné řízení.

No, já bych ještě ráda tady řekla, ono to nesouvisí s tou vaší interpelací, ale ráda bych řekla, že Finanční správa určitě nepatří, já to tady říkám často, a nikdy patřit nebude mezi oblíbené orgány Finanční správy, ale vždycky tady byla, vždycky tady bude, v každé zemi, musí tady být, protože nechceme určitě, aby tady nám se daňové úniky množily jak houby po dešti. Myslím si, že odpracovala velký kus práce třeba v oblasti kontrolního hlášení, kde se po třech letech dosáhlo toho, že v podstatě nám zmizely karuselové podvody v této zemi.

Ale já bych chtěla připomenout i jinou věc, že dělá i spoustu ­- třeba v této pandemické době sehrává i velmi pozitivní roli. Byla to právě Finanční správa, která vyplatila a zprocesovala téměř milion žádostí o kompenzační bonus v hodnotě asi 23 miliard. V pondělí začne vyplácet druhou vlnu. Prostě pomáhali, vypláceli to rychle, nakonec i komise, kterou vedl váš pan předseda poslaneckého klubu Stanjura, vyhodnotila kompenzační bonus jako, pokud si vzpomínám, tak to tady hodnotil jako jednu z nejrychlejších a nejlépe fungujících vládních pomocí. A mimo jiné Finanční správa se velmi aktivně, a musím vám říct, že ti lidé jsou nadšení, dělají to s obrovským nadšením, zapojila do trasování. Dneska máme asi 237 berních úředníků zapojených do trasování po celé republice, pomáhají hygienickým stanicím. Ještě tedy připomenu, že dalších 70 je z Celní správy, ale teď se bavíme o Finanční správě. Takže já bych chtěla, abyste vnímali i trochu, pokud to je možné, i tu pozitivní stránku Finanční správy.

Vím, že jsem odbočila od toho, co jste tady otevřel, ale já vnímám ty výtky, vnímám tady tyto problémy, znovu opakuji, ten Zlínský kraj z roku 2016, udělal se velký kus práce, odpracovalo se to, prezentovali jsme to v červnu nebo v červenci na rozpočtovém výboru, byli jsme s tím v září v Senátu na veřejném slyšení a myslím si, že ty věci jsou tam dneska nastaveny naprosto systémově. A dělá Finanční správa i tyto věci, které tady musím připomínat, abychom vnímali, že sehrává i velice důležitou roli teď během pandemie. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Munzar se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím zareagovat na to, jaký obraz jste vlastně nám tady teď vykreslila. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že ty excesy, o kterých jste sama mluvila, a je dobře, že se konečně řeší, z mého pohledu byly způsobeny určitou setrvačností, která v té Finanční správě byla. Nesmíme zapomenout, že to bylo právě za ministrů financí za hnutí ANO, kdy pan generální ředitel Finanční správy Janeček začal zneužívat ty pravomoce a začal nadužívat zajišťovací příkazy, a bylo množství případů, kdy Ministerstvo financí a Finanční správa prohrály soudní spory a díky tomu, že prohrály soudní spory, tak teprve jste začali měnit ten přístup. A mě velmi mrzí, že jste nastavili tady atmosféru ještě před pandemií, která znamenala výraznou, až nadbytečnou přísnost vůči podnikatelskému sektoru. A bohužel ty případy, které se na Finanční správě dějí, jsou důsledkem tohoto přístupu.

A já bych se vás zeptal, a trochu, omlouvám se, také odbočím, stejně jako vy, přesto se to dotýká činnosti Ministerstva finanční a Finanční správy a pomoci podnikatelům. Chtěl jsem se zeptat v souvislosti s tímto na odklad DPH. Jestli vám přijde úplně správné, že v médiích říkáte podnikatelům, že jim odložíte splatnost DPH za čtvrtletí do konce roce, ale pokyn k tomu vyjde v den splatnosti DPH. Myslíte si, že skutečně ti podnikatelé díky tomu, jak je tady nastavený možná přísný postup vůči neplnění jejich povinností, tak zda skutečně čekají na poslední den splatnosti, aby si přečetli pokyn z Ministerstva financí? Anebo si myslíte, že jim to spíše nepomohlo, a nemělo by se to vydat daleko dříve, než je den splatnosti DPH? Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP