(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pane poslanče, v podstatě jste nám ukázkově předvedl, kdy by řídící měl vést vystupujícího k věci. To je typická ukázka, kdy jste se měl obrátit v ústních interpelacích na paní ministryni. Je nás tady, jsme tady v poklidné atmosféře. Jenom ať se to, prosím vás, neopakuje.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak já myslím, že k těm zajišťovacím příkazům jsem poslala tuny materiálu, podkladů, pošlu klidně znovu. Vidíte statistiky, nastavená metodika. Dokonce i Komora daňových poradců to uznala, že došlo k velkému systémovému posunu. Takže prosím, myslím si, že jsme si to skutečně, a hlavně Finanční správa, protože Ministerstvo financí nemůže zasahovat z povahy zákona, kompetenčního zákona o Finanční správě do jejich metodické činnosti, odpracovali.

Generální pokyn k DPH. Tak říká pan předsedající, že máte interpelovat, ale já odpovím. V den, kdy jsme zavedli restrikce, jsem to dala na vládu. A v ten den jsem na tiskové konferenci řekla, že to odkládáme. A druhý den to vyšlo. Takže já teď v tuto chvíli samozřejmě hned se podívám na ta data, nemám to teď u sebe, protože jsme úplně mimo téma, ale ten den, já si myslím, že tam nebylo vůbec žádné prodlení. Okamžitě jsme to oznámili, takže ti podnikatelé věděli, že to platit prostě nemusí. Jestli mluvíte o nějakém rozpracovaném pokynu Finanční správy, podstatné je to, že jsem podepsala generální pardon. A ten den, kdy byla restrikce, tak jsme vystoupili na tiskové konferenci, hned jsem to dala na vláda, hned jsem to podepisovala a vydávali jsme to. Takže dokonce si troufnu říct, že tam nebylo prodlení žádné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K věci ještě pan poslanec Ferjenčík se hlásil do rozpravy. Ale prosím, držme se tedy tématu těch excesů.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Je to velmi související. Já beru v potaz, že pokud se nemýlím, tak paní Schillerová je dnes jediná ministryně na písemných interpelacích, tak doufám, že nikomu ani nemůžeme pak vlézt do tématu. Věřím, že všechny ty tři interpelace se v klidu stihnou.

Chtěl jsem se zeptat na věc, co souvisí s tím postupem Finanční správy ve vztahu k daňovým subjektům. Chtěl jsem se zeptat, co budou dělat příští rok ti úředníci nabraní na kontrolu EET. A chtěl jsem poprosit, kolik je přesně ten počet, jsou to nějaké stovky určitě. Tak co ti lidé budou teď na Finanční správě dělat?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tato interpelace se nazývá ve věci skandální šikany podnikatele Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj. Já jsem ten oslí můstek vnímal, ale byl tedy hodně dlouhý.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já chci odpovědět, pane předsedo. Mohu? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ale paní ministryně chce odpovědět a my máme prostor.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak, já chci. Pane poslanče Ferjenčíku, zatím pořád vyplácí kompenzační bonus. To jsou oni. Ti eeťáci dělají ten kompenzační bonus. Téměř milion žádostí za 23 miliard. Teď jedou v další tranši. A kromě toho trasují. Takže zatím je využíváme na tyto činnosti. A samozřejmě budeme to řešit. Uvidíme prostě, určitě je nenecháme sedět a určitě to budeme řešit. Ale EET je v podstatě odloženo na dva roky. Takže kompenzační bonus a trasují pro hygienické stanice.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda ještě někdo má zájem v rozpravě. Pan poslanec Janda.

 

Poslanec Jakub Janda: Pane předsedo, já bych chtěl jenom navázat na pana kolegu Munzara, já si myslím, že to s tím souvisí, na to, co se ptal. Protože kdyby se na to nezeptal on, tak bych se na to zeptal já. Jelikož určitě se to týká šikany. A přesně jsem se chtěl zeptat na ten odklad DPH, aby k těmto případům už nedocházelo. Takže si myslím, že to s tématem souvisí. A já bych chtěl jenom tady poděkovat paní ministryni za odpověď a budu to bedlivě sledovat, jestli k něčemu takovému dojde, nebo ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já využiji toho, že jste u pultíku. Budete navrhovat nějaké stanovisko, nebo nikoliv? (Nebude.) Tak děkuji za vstřícný přístup. My bychom pak museli hlasovat a kdo ví, jak by to dopadlo. Tuto interpelaci považuji za projednanou.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl paní poslankyni Věře Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti premiéra, nemůžeme tedy pokračovat. Premiér tak vytvořil prostor na debatu s paní ministryní financí na různá témata.

První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci nového bezpečnostního zákona v Hongkongu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1001. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. V úvodu jsem četl jeho omluvu z dopoledního jednání. Není možné projednávat.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Leo Luzara ve věci poskytnutí podkladových materiálů vztahujících se ke společnosti OKD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1011. Projednání bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí, která je nyní přítomná, můžeme pokračovat v rozpravě. Ptám se, jestli z toho důvodu chce vystoupit interpelující poslanec. Poprosím tedy pana poslance Luzara. Poté už vidím, že se připravuje paní ministryně k odpovědi.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, mé otázky budou směřovat na paní ministryni financí. Ale potažmo to není až tak její rank práce, protože se týkají společnosti Prisko a OKD, které v rámci Ministerstva financí jakožto Prisko spadá, ale týkají se spíše problematiky průmyslu a následků, které byly činěny. Dovolím si tedy trošku širší úvod, a to se omlouvám, ale k pochopení té věci bude dostatečný.

V minulém období mezicovidovém neboli covidovém došlo v rámci činnosti společnosti OKD, která je jeden z největších zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje a významný průmyslový podnik toho času plně ve vlastnictví státu, k závažným rozhodnutím. Tato rozhodnutí jsou směřována k urychlenému ukončení těžby černého uhlí.

Tady chci upozornit na rizika, která samozřejmě s tímto jsou spojená. A jenom krátký exkurz k tomu, že ohrožení stability dodávek černého uhlí může ohrozit především dodávky tepla pro občanský sektor, což znamená kritické ohrožení infrastruktury. Může ohrozit ekonomické, bezpečnostní a stabilní prostředí v Moravskoslezském kraji. Máme tady velký problém se skladováním případného dovozu uhlí, protože kraj nedisponuje prostory mimo elektrárnu Dětmarovice, kde by bylo možné skladovat z bezpečných důvodů takovéto obrovské množství uhlí, které je potřeba. Samozřejmě o ekologii se ani nezmiňuji. Moravskoslezský kraj taky nedisponuje dostatečnými kapacitami dopravními, aby mohl výpadek uhlí z OKD doplnit a dovézt například ze zahraničí. Je zde velký nedostatek vagonů, což je sice drobnost, dalo by se říci, ale na dovoz obrovského množství uhlí, které je potřeba, je nedostatečná kapacita i dopravní kapacity.

Samozřejmě jsou ohroženy i navazující průmysly, což se týká hlavně hutnictví a strojírenství v Moravskoslezském kraji, ale i širší republice, protože výrobky z Moravskoslezského kraje, z největších hutí a železáren, samozřejmě zásobují celou republiku a vývoz. Toto vše jsou následky možného rychlého a překotného útlumu společnosti OKD, které můžou nastat, pokud nebude přistupováno ke krokům omezujícím tuto těžbu v rozumném postupu.

Já si dovolím tady krátce jenom citovat materiál, který připravila Hospodářská komora Moravskoslezského kraje, který se týká přesně této situace: "Většina dodavatelských firem předpokládala postupné omezování těžby v horizontu deseti let, to je přibližně do roku 2030, jak v minulosti tvrdil pan premiér Babiš. Tento termín byl postupně upřesňován přes rok 2027 až po písemné vyjádření premiéra Babiše Svazu měst a obcí okresu Karviná, kde starostové jsou ujišťováni, že těžba bude nejdříve ukončena v roce 2024, nejspíše však bude pokračovat i za tento termín. Podnikatelé, dodavatelé služeb a zboží do OKD, stejně tak dotčené obce, věřili v tento termín a k tomuto datu se připravovali na ukončení poskytování svých služeb a zboží. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP