(10.40 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ale hlavní důvod, a to je hlavní důvod, proč jsem v květnu, konkrétně 13. května, navrhla snížení platů politiků a dalších představitelů státní moci. Myslím si totiž, že stát má dýchat s ekonomikou. Sociální demokracie proto navrhla i nový princip, od kterého by se měly platy politiků odvíjet. Ten princip byl jednoduchý, navázat platovou základnu na minimální mzdu tak, aby lidé, kteří rozhodují o osudech jiných, pocítili, za kolik peněz mnozí z nás musí v této zemi pracovat. Nicméně jak všichni víme, tento návrh se nesetkal s podporou.

Myslím si, že minimální mzda je i přes to rekordní navyšování v minulých letech pořád ostudně nízká. Zaostáváme za Polskem i za Slovenskem. Ale jak už jsem zmínila, tento návrh sociální demokracie nikdo nepodpořil. Několik týdnů a měsíců jsme se snažili najít řešení. Bohužel, a to je pravda, Sněmovna je v tuto přehlcená, zablokovaná bych si dokonce tvrdila říci. Někteří sněmovní matadoři mi říkají, že v minulosti, když bylo ve Sněmovně 200 neprojednaných zákonů, tak Sněmovna propadala panice, zvláště rok před volbami. V tuto chvíli máme 500 neprojednaných zákonů.

Z tohoto důvodu se chci připojit k pirátskému návrhu a poděkovat za něj, protože v tuto chvíli je to zákon, který má největší šanci na to, aby se stihl doprojednat do konce tohoto roku. Je to poslanecký návrh, a proto se k němu jako sociální demokracie, připojujeme. Aby se vše stihlo k 1. lednu, tak využíváme tento nosič, nicméně musím říct, že pouhé zmrazení platové základny nic neřeší. Vytvoří nám to další problém, který budeme muset řešit hned na začátku příštího roku, a to jak zamezit od 1. 1. 2022 skokovému nárůstu platů představitelů státní moci. Proto jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili pozměňovací návrh, který předloží pan předseda Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD, a který je i koaličně projednaný.

O co v tomto pozměňovacím návrhu jde. Souhlasíme se zmrazením platů od 1. ledna příštího roku. Jde o zmrazení platové základny pro rok 2021 na úroveň letoška. Nad rámec toho ale přicházíme se systémovým řešením pro ty roky další. Opakuji, že pokud se nám nepodařilo snížit platy představitelů státní moci, tak chceme alespoň platy zmrazit a zabránit skokovému nárůstu v příštích letech. Proto navrhujeme od roku 2022 nový výpočet, kdy bude nově vazba na průměrnou mzdu v celém národním hospodářství. Rozdíl je tedy, že ta nová platová základna by se neměla odvíjet od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale od průměrné mzdy v celém národním hospodářství. Jak už jsem zmínila, tento pozměňovací načte pan předseda Chvojka.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, když není shoda na snížení platů politiků, což by byl dle mého názoru správný krok, tak abychom symbolicky podpořili a ukázali celé ekonomice, že stát dýchá s ekonomikou, prosím, podpořte tento nosič rychle do projednání tohoto pirátského zákona, ale také vládní pozměňovací návrh, který zajistí, aby stát a jeho představitelé byli solidární se živnostníky, zaměstnanci, rodinami s dětmi. Aby náš systém mohl vést k tomu, že systém bude předvídatelný, bude reagovat na změny v ekonomice v reálném čase a nebude docházet ke skokovému nárůstu představitelů státní moci. Nebylo by to vůči všem ostatním v celém národním hospodářství fér. Velmi děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Janě Maláčové. Teď mám přednostní právo předsedy klubu ANO pana Faltýnka a faktickou poznámku paní poslankyně Miloslavy Vostré. Takže faktická poznámka. Máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce zareagovala na vystoupení paní ministryně Maláčové, a to v tom duchu, že já rozhodně nepovažuji za naprosto vhodný její návrh, který podala, to znamená navázat platy ústavních činitelů na minimální mzdu, a to z jednoho prostého důvodu. Minimální mzda přece není odrazem ekonomiky. Minimální mzda vzniká na základě vyjednávání tripartity a vzniká nařízením vlády. Tento návrh, pokud by prošel, nás staví do velmi nepříjemné role, zejména nás levicové strany, které chtějí vyvíjet tlak na nárůst minimální mzdy. A v podstatě se to obrátí mediálně proti nám, že vlastně si zvyšujeme platy. Takže tento návrh já nepovažuji za vhodný. Považuji za mnohem lepší, a také ho podpoříme, návrh, který tady předkládali - já to teď vezmu velmi zjednodušeně, vím, že těch předkladatelů tam bylo víc - Piráti. A samozřejmě že pozměňovací návrh, který zabrání tomu skoku, který by měl následovat, my podpoříme také. To jsem jenom chtěla na vysvětlenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo. Připraví se kolega Chvojka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, já nebudu komentovat a reagovat na vystoupení paní ministryně Maláčové. Nicméně to, co tady říkala před chvilkou paní předsedkyně rozpočtového výboru, už je hudbou daleké minulosti, protože myslím, že nikdo z nás by tento nesmysl navázat platy ústavních činitelů na minimální mzdu nepodpořil.

Já bych tady chtěl říct za náš klub, že je podán pozměňovací návrh, který předkládá, nebo dal do systému, kolega Chvojka, který se k němu přihlásí. Ten návrh je i za nás, je i za Piráty. Piráti měli totožný návrh, takže nemá smysl dávat totožné návrhy. A my určitě podpoříme tento návrh, tak aby v příštím roce - a v tom souhlasím s paní ministryní Maláčovou - z té solidarity ke společnosti, k podnikatelům, lidem prostě jsme si jako ústavní činitelé zmrazili platy. A pro to další období aby ten plat byl navázán nějakým koeficientem na průměrnou mzdu v celém národním hospodářství.

Takže tolik jenom velmi stručně za náš klub. A věřím, že do konce roku jsme schopni projednat tento zákon, tak abychom ho uvedli v život. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Faltýnkovi. Nyní pan kolega Chvojka a připraví se paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké čtvrteční dopoledne, kolegyně, kolegové. Tak oni v podstatě všechno řekli přede mnou předřečníci, ať už paní ministryně Maláčová, nebo paní ministryně Schillerová, či pan předseda Faltýnek.

Ano, podávám pozměňovací návrh, který je společným výsledkem práce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, s tím, že každý pozměňovací návrh musí být do systému někým vložen. Je vložen mojí osobou, s tím, že pozměňovací návrh podporuje a podepsal i předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Věřím, že tento pozměňovací návrh bude mít v tom závěrečném třetím čtení podporu, protože si myslím, že opravdu zavádí racionální výpočet odměn představitelů moci, s tím, že od nabytí účinnosti toho zákona a poté některých aspektech od roku 2020 by měl ten vývoj platové základny pro výpočet platů představitelů státní moci a soudců kopírovat hodnotu průměrné mzdy v národním hospodářství, což zahrnuje podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru. Takový způsob podle nás lépe odráží vývoj hospodářství, resp. vývoj v oblasti odměňování práce napříč celým národním trhem práce.

Je potřeba také říci, že zvolený způsob přechodu na nový ukazatel zároveň umožňuje, aby nedošlo k platovému poklesu u soudců, což si o tom můžeme myslet své, ale nepřipouští to judikatura Ústavního soudu. To znamená, zde by neměl být poté případný problém s nějakou ústavní stížností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP