(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. A protože nepadl návrh na zamítnutí odpovědi, jestli jsem to správně sledoval, tak ani nemáme o čem hlasovat. Kvorum nemáme, abychom mohli hlasovat o tom jednom přerušeném bodu, takže můžeme ukončit i bod písemných interpelací, protože pan předseda vlády Andrej Babiš, který by odpovídal na interpelaci paní kolegyně Kovářové, tady není a přijde až na ústní interpelace ve 14.30 hodin. Ten tisk 1017 je rozhodnutý projednávání této věci přerušit do přítomnosti předsedy vlády, čili není k hlasování, takže i tento bod je už odhlasován.

Tím jsme vyčerpali odpovědi na písemné interpelace poslanců, které byly zařazeny na toto jednání, a mohu bod číslo 504 ukončit.

Jestli jsem správně informován, tak po dohodě poslaneckých klubů nebudeme pokračovat v 11 hodin, ale hned po skončení písemných interpelací a já tak učiním. Máme před sebou pořad schůze, který byl schválen pro dnešní dopolední jednání, kdy po skončení písemných interpelací do polední přestávky jsou pevně zařazeny body s tím, že teď otevírám rozpravu k pořadu schůze a první, který se ohlásil k pořadu schůze, je pan kolega Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout jako první bod toho jednání, rovnou tedy v 10.30 hodin, sněmovní tisk 978 - novela zákona o platu představitelů státní moci předložený Piráty, STAN a KDU-ČSL, aby se mohlo odehrát druhé čtení tak, abychom to stihli ještě do konce roku schválit. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Čili jde o to, že máme před sebou pevně zařazené body 42, 513, 514 a 515, a kolega Mikuláš Ferjenčík navrhuje, aby před tyto body, pevně zařazené na jednání, byl zařazen bod, který byl včera neprojednán vzhledem k uplynutí doby pro jednání, a to jsou platy ústavních činitelů, když to zkrátím. O tom rozhodneme hned, jak dosáhneme potřebného kvora. Já zagonguji a počkám, až se kolegové vrátí z předsálí. Ještě se neustálil počet přihlášených, i když kvorum máme. (Po chvíli.) Budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Ferjenčíka, aby před bod 42, 513, 514 a 515 byl zařazen tisk - (Upozornění, že v sále není dostatečný počet přítomných poslanců.) Já posečkám. - 978. Ještě chvilku posečkáme.

 

Máme 67 poslanců přítomných v sále, můžeme tedy o změně pořadu schůze, tedy o předřazení tisku 978, rozhodnout v hlasování číslo 282, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 282 ze 74 přítomných pro 61 poslanců, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já požádám o příslušný tisk. Jde o bod číslo 517. Prosím o klid sněmovnu! Jde o

 

517.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana,
MikulášeFerjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisku 978/ - druhé čtení

Za navrhovatele je přítomen u stolku zpravodajů pan Mikuláš Ferjenčík a požádám o zaujetí svého místa u stolku zpravodajů i pana zpravodaje Milana Ferance. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání v rozpočtovém výboru jako výboru garančnímu. Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Ptám se tedy zpravodaje Milana Ferance, aby nás informoval o jednání výboru a o jeho projednání a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru, který projednal návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. Po úvodním slově předkladatele a zpravodajské zprávě rozpočtový výbor: I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, vyslovila souhlas, a zmocňuje zpravodaje, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásila paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dále je přihlášen pan kolega Jan Chvojka, který nehlásil přednostní právo. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čelíme druhé vlně epidemie a velká část zaměstnanců, živnostníků, rodin s dětmi čelí propadu příjmů. Některým se v posledních měsících kompletně příjmy propadly až fatálně. Abych byla ale konkrétní, tak u 13 % domácností klesl od počátku epidemie příjem o 30 a více procent, velká část domácností má úspory maximálně na dva měsíce. U 26 % domácností klesl příjem od počátku epidemie o 10 a více procent, a dokonce 30 % a více domácností s vyššími úsporami také čelí propadu příjmů. Takže když to shrnu, téměř 40 %, konkrétně 39 % domácností má pokles příjmů o minimálně 10 %, a přitom tyto domácnosti nemají žádné zásadní úspory, které by jim pomohly tento propad vykrýt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP