(11.40 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Vzhledem k množství testů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je ovšem nezbytné nastavit rovněž vhodný způsob úhradového mechanismu. Podle předkladatele se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Na základě navržené právní úpravy jsou tedy zdravotní pojišťovny výslovně oprávněny přímo z prostředků základního fondu hradit při dodržení dalších náležitostí stanovených právními předpisy antigenní testy a jejich distribuci přímo distributorovi. Nebude-li tato právní úprava schválena, tak by poskytovatelé zdravotních a sociálních a služeb dotčení povinností zajistit testování svých klientů a zaměstnanců museli testy sami nakupovat a následně vykazovat k úhradě zdravotní pojišťovně, což je nejen složitý proces, ale pro poskytovatele by to znamenalo také velkou investici, než by došlo k úhradě od pojišťoven. Proto se nám tento postup, který je navržen od předkladatele, jeví pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jako jednodušší.

Nicméně pozornosti veřejnosti určitě neušel článek, který poukazuje na to, že na skladě společnosti Abbott jsou v tuto chvíli dva miliony rychlých testy za 240 milionů, které by měly být distribuovány přes společnost Avenier. Ač se vláda v případě nouzového stavu nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách, tak by bylo dobré, aby nám tady pan ministr zdravotnictví vyjasnil, proč byly vybrány zrovna testy od společnosti Abbott, když je vyrábí vícero firem. Ty, které je dovážejí do České republiky, dokonce deklarují, že mají lepší parametry, protože ve smlouvě mezi zdravotními pojišťovnami a firmou Avenier je část, kde je uvedeno, že šlo o jedinou možnou nabídku pro nákup screeningových POC antigenních testů v České republice deklarovanou Ministerstvem zdravotnictví, jak uvedly v úterý Seznam zprávy. A na jakém základě byla pro distribuci vybrána firma Avenier, která si přijde za distribuci na 30 milionů korun?

Předem děkuji panu ministrovi za zodpovězení otázek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přeje si pan ministr reagovat s přednostním právem? Ano, přeje. Takže pan ministr Blatný má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji za dotaz. Proč v současné době se distribuují testy Abbott? Důvody jsou dva a jsou poměrně jednoduché. Tyto testy patří k těm, které splňují přísná kritéria, a v době, kdy se uvažovalo o tom, nebo kdy přišla potřeba tyto testy použít, tak pouze společnost Abbott ve svých skladech v České republice měla dostatečné množství těchto testů. V případě, že se bude uvažovat o dalších nákupech, tak samozřejmě jsou a budou oslovovány i další firmy. Počet firem, které zajišťují tyto testy, se postupně i zvětšuje. A je na Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních pojišťovnách, aby hlídaly parametry, které se týkají těch odborných kritérií a specifity, senzitivity těch testů.

Pokud se týká společnosti Avenier, tak tam je také odpověď poměrně jednoduchá, protože v současné době společnost Avenier je jediným distributorem, který má existující smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a z tohoto důvodu i na doporučení zdravotních pojišťoven byla vybrána tato společnost, protože ta má tuto smlouvu vysoutěženou z minulosti a jedná se o jediného distributora, který je schopný zajistit distribuci pro všechny pojišťovny. Kdyby tomu tak nebylo, muselo by docházet k novým soutěžím, které by dělaly jednotlivé zdravotní pojišťovny, což by mělo dva negativní výstupy. Jeden by byl ten, že by se celý proces zdržel, a druhý by byl ten, že by došlo k nerovnoměrnému rozdělení pro pojištěnce různých pojišťoven, což bychom považovali vlastně i za jakousi diskriminaci, kdyby nebyl přístup k testům stejný pro všechny naše občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod mi dovolte, a to zcela upřímně, poděkovat panu ministrovi, panu náměstku Policarovi za odpovědi na sadu našich písemných otázek, které jsme posílali, a to ve velice krátké době, což vlastně mnoho obav z tohoto tisku rozptýlilo. A to mohu být i mnohem stručnější. Nicméně navážu na předchozí diskusi, tedy předřečníci, to, co pan ministr odpovídal.

My jsme vlastně s Piráty již celé jaro i léto upozorňovali na nezbytnost vybudování testovací kapacity, tedy pro PCR testy, a to někde mezi hodnotou 30 až 50 tisíc denně. A až nyní vlastně na podzim vidíme, že ta testovací kapacita se v těchto intervalech pohybuje. Ale přesto jsou regiony, to zmiňuji na okraj, kde jsou čekací lhůty i 10 dní, což je trochu pozdě na to, abychom mohli mluvit o efektivním testování a následně i samotném trasování. Stejně tak dlouhou dobu upozorňujeme i na nutnost preventivního testování v sociálních službách. A právě antigenní testy jsou rozhodně vítaným zlepšením této situace. Nicméně dnes tu máme ve stavu legislativní nouze předloženou změnu zákona především za jedním účelem, a to nakoupení dva milionů testů od společnosti Avenier. Ačkoli, a to tu bylo zmíněno panem ministrem, po té technické stránce zákon řeší pouze samotný úhradový mechanismus a jistě i v této technické rovině souhlasím, úprava zákona je do jisté míry univerzální a neplatí pouze pro jednoho dodavatele nebo distributora, nicméně pan ministr měl hned na začátku říci to B, tedy i proces současného nákupu testů, což zde v té předchozí diskusi zmiňoval. Chápeme-li se tedy dobře, tak my zde v tuto chvíli měníme zákon, abychom mohli zaplatit testy z veřejného zdravotního pojištění, navíc od jednoho jediného konkrétního distributora, a to za 319 milionů korun?

První otázkou tedy je, proč se např. nezvolil nákup například prostřednictví Správy hmotných rezerv, nebo proč to tedy nenakoupí Ministerstvo zdravotnictví napřímo a tu samotnou logistiku pak nezajistí prostřednictvím bezpečnostního systému České republiky, ať už IZS, nebo armáda. A dostávám se k tomu nejpodstatnějšímu, to zde taky bylo zmíněno, že žádný z distributorů neuměl dodat víc než desítky tisíc kusů testů, zatímco jedné společnosti se čirou náhodou válely na skladě dva miliony kusů. A ten rozdíl mezi cenou od společnosti Abbott a distributorem Avenier činí těch 47 korun za kus.

Další otázkou tedy zůstává, zda by nebylo vhodnější zdravotním pojišťovnám přímo přiřknout roli toho distributora pro tento jediný konkrétní účel a testy nenakupovat právě přímo od výrobce. Děkuji. To je čistě jenom úvaha k tomuto tisku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se dílem připojuji k panu poslanci Třešňákovi a předřečníkům. A v podstatě, když to velmi zjednoduším, tak já to chápu tak, je možné, že mi něco v tom systému uniká, že od pondělí tohoto týdne, aspoň tak to z veřejných zdrojů bylo opakováno, mělo začít v domovech důchodců nebo v ohrožených domovech testování. Tak bych předpokládal, že ten test už je nakoupený, že se teď distribuuje. Distribuce se zpozdila a teď tento zákon bude procházet Sněmovnou, byť ve zrychleném řízení, pak půjde do Senátu. Pak bude teprve snad, doufejme, taky rychle schválen Senátem, pak ho podepíše prezident a pak se podle něho může konat. Aspoň tak já chápu ten legislativní proces. Tak i když to půjde velmi rychle, tak to bude trvat 14 dní, tři týdny, nevím, co je nejkratší možná doba. A to znamená, do té doby se nebude testovat, protože nemůže pojišťovna koupit ty testy, nebo je pojišťovna koupila nebo je koupí a bude počítat s tím, že ten zákon se schválí, a když se neschválí, tak se bude hledat nějaké řešení. To mně pořád není jasné, tento systém, jak to vlastně je myšleno.

To znamená, buď se čeká, až se schválí zákon, až se ten zákon schválí, teď tady zaznělo, že jinak ty testy nejdou koupit, takže až se ten zákon schválí, teprve se ty testy můžou koupit? Nebo se počítá s tím, že ten zákon se schválí, teď se ty testy nějak koupily, nebo je dostala pojišťovna zadarmo nebo nevím jak, bude se testovat, bude se distribuovat, a pak, až se schválí zákon, tak se to zpětně nějak vyřeší? Toto mi pořád není jasné, jaký ten vztah mezi tím je. Rád bych slyšel nějakou jasnou a jednoznačnou odpověď. Já se na to budu ptát i v interpelacích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP